Bilderna berättar

Här kan du läsa mer om Luleås historia med utgångspunkt från bilder ur det historiska bildarkivet.

VM för tolvor
Seglingstävlingarna i Luleå 1988 blev en folkfest man sent kommer att glömma. Tiotusentals människor följde båtarna från stränder och uteserveringar.

Annas Antnäs
Arbete på åkern och kafferast i solen. Friska barn och lungsotens offer. Här är ett urval bilder från fotoalbum som tillhört Anna Carlsson, född 1914 i Antnäs. Fotografierna kommer från den första delen av 1900-talet.

1960-talets Luleå
1960-talet präglades av ungdomsrevolter,
biltrafiken ökade och framtiden fanns i        
staden.

Norra hamn
Allt sedan Luleå stad flyttade från
Gammelstad på 1600-talet fram till    
1900-talets början har båttrafiken gått
över Norra hamn.

Se hur området har sett ut från 1800-talet
fram till 1960-talet.

Södra hamn                                       
Södra hamn kan räkna sitt födelseår från
1901 då Södra hamnspåret började byggas. 
Tidigare bestod Södra hamnen av fler
mindre kajer och båtplatser som senare
fick det gemensamma namnet Södra hamn.

Färdas
"Färdas" är en utställning som visar hur    
människor tog sig fram i Luleå 1890-
- 1950-talet.      

Luleå sjöstad
På midsommardagen 1837 anlände det
första ångdrivna fartyget till Luleå.
Se hur Luleå utvecklats som sjöstad fram
till våra dagar.                                                        

Lulebor sitter i en båthamn på 1950-talet

Elden är lös!
Läs om när Centralhotellet,
Norrskensflamman och andra byggnader 
i Luleå brann.

Luleå stad på 1920-talet
Se bilder och läs om hur Luleå stad såg ut 
under 1920-talet.                 

Luleå 1860-1909        
Här ses en vy från Länsstyrelsen efter             
Köpmangatan mot kyrkan.      

Se bilder från Luleå stad som ung,
spirande kommun från mitten av
1800-talet och framåt. Bilderna är ett
urval ur boken Luleå stad 1860-1909.           

Luleå stad 1924 och 2004  
Hur såg tomten bakom Fritz Olssonhuset 
ut 1924? 

Fotograferna Bernard Persson
och Margareta Rantatalo fotograferade
samma gathörn i Luleå med 80 års
mellanrum.


Luleås färgglada 1950- och 60-tal
Utställningen är ett urval från drygt 1000
diapositiv ur Stadsarkivets bild-                   
samling.    


Fyra i en  
Stadsarkivets egen personal väljer bilder.
Lundins skor - Rose-Marie Ohlsson
Fotografier i fotografiet - Thomas Åkerlund
Stämningsbilder genom livet
-Ann-Charlotte Alvhult
Sällskap och mat - Kerstin Ökvist     

Ur Helmers Fotoalbum 1920-1940-tal
Helmer Widlund lade under 60 år  
grunden till Stadsarkivets fina bild-
samling. Efter hans död vid 97 års ålder   
gavs hans privata bildsamling till                
Stadsarkivet. Här visas ett urval av
dessa bilder.

De första bryggerierna i Luleå

Ett av de första moderna bryggerierna i Luleå var Norrbottens bryggeri om startade 1886. Fram till dess hade mest svagdricka och enklare ölsorter som ”svensköl” funnits till försäljning, vid sk "tapp- ställen" där tunnor tappades i mindre behållare.
Läs merlänk till annan webbplats