Bilderna berättar

Här kan du läsa mer om Luleås historia med utgångspunkt från bilder ur det historiska bildarkivet.

Piller, pulver och blodiglar
Linnea Corp, damen i svart, berättar om sitt arbete som apotekstekniker på apoteket Lejonet i 40 år. Hon började som elev 1920 och fick veva pulver och hämta blodiglar ifrån källaren men annars trivdes hon fantastiskt bra.

Personal på apoteket Lejonet, 1930-tal. Foto: Okänd

Henny Tegström & Co
Utan Henny Tegström och hennes systrar skulle det saknas mycket i vår bild av Luleå vid förra sekelskiftet. I nästan 40 år, från 1890 till 1928, fotograferade de människor, hus och händelser i Luleå.

Henny, Alma och Agda. Foto: Henny Tegström & Co.

Folkbad åt alla
Det fanns gott om badplatser runt omkring i Luleå stad vid av 1900-talets början. Varje stadsdel hade sina egna. Man badade för hygienens skull men också för den sociala samvaron.

Badande kvinnor runt år 1900. Foto: Okänd

Kvinnor från Klöverträsk
Snickaren Johan Bergström porträtterade byborna med sin kamera i 1920-talets Klöverträsk. Här visar vi ett urval kvinnoporträtt, en unik samling bilder som visar människor i en by för nästan hundra år sedan.

Foto: Johan Bergström

Julskyltning på 1950- och 60-talen
Julskyltningen under 1950- och 1960-talen innebar spänd förväntan. Stora omsorger lades ned på skyltning och dekoration. Massorna flockades runt skyltfönstren.

Vid järnvägen
I dagarna är det 130 år sedan stationshuset på Luleå järnvägsstation stod färdigt. Men det står inte där det först var tänkt - grunden revs upp och huset flyttades. 

Stationshuset ca 1905. Foto: Henny Tegström.

När mejerskan försvann
För hundra år sedan var det kvinnor som stod vid mejeriernas maskiner. Några årtionden senare hade männen tagit över. Här är historien om hur ett vördat kvinnoyrke blev manligt.

Foto: Okänd

Olga - en modern yrkeskvinna
Olga Berg startade eget redan 1923 i en ny bransch och drev länge en populär frisersalong i Luleå. Hon gifte sig aldrig och gav många unga kvinnor möjlighet till yrkesutbildning.

Olga Berg i sin salong 1951. Foto: Yngve Gerdin

När Bergnäsbron byggdes
Tankar på att bygga en bro mellan centrumhalvön och Bergnäset hade funnits länge. Redan 1919 gjordes den första utredningen men då ansågs grundför-hållandena för svåra.

Foto: Erland Sundström

VM för tolvor
Seglingstävlingarna i Luleå 1988 blev en folkfest man sent kommer att glömma. Tiotusentals människor följde båtarna från stränder och uteserveringar.

Foto: Göran Wallin

Annas Antnäs
Arbete på åkern och kafferast i solen. Friska barn och lungsotens offer. Här är ett urval bilder från fotoalbum som tillhört Anna Carlsson, född 1914 i Antnäs. Fotografierna kommer från den första delen av 1900-talet.

Foto: Okänd

De första bryggerierna i Luleå
Ett av de första moderna bryggerierna i Luleå var Norrbottens bryggeri om startade 1886. Fram till dess hade mest svagdricka och enklare ölsorter som ”svensköl” funnits till försäljning, vid sk "tapp-ställen" där tunnor tappades i mindre behållare.

Foto: Okänd

1960-talets Luleå
1960-talet präglades av ungdomsrevolter,
biltrafiken ökade och framtiden fanns i        
staden.

Foto: Okänd

Norra hamn
Allt sedan Luleå stad flyttade från
Gammelstad på 1600-talet fram till    
1900-talets början har båttrafiken gått
över Norra hamn.

Se hur området har sett ut från 1800-talet
fram till 1960-talet.

Foto: Helmer Widlund

Södra hamn                                       
Södra hamn kan räkna sitt födelseår från
1901 då Södra hamnspåret började byggas. 
Tidigare bestod Södra hamnen av fler
mindre kajer och båtplatser som senare
fick det gemensamma namnet Södra hamn.

Foto: Rune Espling

Färdas
"Färdas" är en utställning som visar hur    
människor tog sig fram i Luleå 1890-
- 1950-talet.      

Foto: Okänd

Luleå sjöstad
På midsommardagen 1837 anlände det
första ångdrivna fartyget till Luleå.
Se hur Luleå utvecklats som sjöstad fram
till våra dagar.                                                        

Lulebor sitter i en båthamn på 1950-talet.

Foto: Rune Espling

Elden är lös!
Läs om när Centralhotellet,
Norrskensflamman och andra byggnader 
i Luleå brann.

Foto: Gustav Holmström

Luleå stad på 1920-talet
Se bilder och läs om hur Luleå stad såg ut 
under 1920-talet.                 

Foto: Aero Materiel AB, Stockholm.

Luleå 1860-1909        
Här ses en vy från Länsstyrelsen efter             
Köpmangatan mot kyrkan.      

Se bilder från Luleå stad som ung,
spirande kommun från mitten av
1800-talet och framåt. Bilderna är ett
urval ur boken Luleå stad 1860-1909.           

Foto: Landskanslist J G Lindgren

Luleå stad 1924 och 2004  
Hur såg tomten bakom Fritz Olsson-huset 
ut 1924? 

Fotograferna Bernard Persson
och Margareta Rantatalo fotograferade
samma gathörn i Luleå med 80 års
mellanrum.

Foto: Margareta Rantatalo


Luleås färgglada 1950- och 60-tal
Utställningen är ett urval från drygt 1000
diapositiv ur stadsarkivets bildsamling.    

Foto: Okänd


Fyra i en  
Stadsarkivets egen personal väljer bilder.
Lundins skor - Rose-Marie Ohlsson
Fotografier i fotografiet - Thomas Åkerlund
Stämningsbilder genom livet
-Ann-Charlotte Alvhult
Sällskap och mat - Kerstin Ökvist     

Foto: Agabus Björk

Ur Helmers Fotoalbum 1920-1940-tal
Helmer Widlund lade under 60 år  
grunden till Stadsarkivets fina bild-
samling. Efter hans död vid 97 års ålder   
gavs hans privata bildsamling till                
Stadsarkivet. Här visas ett urval av
dessa bilder.

Foto: Helmer Widlund