Annas Antnäs

Arbete på åkern och kafferast i solen. Friska barn och lungsotens offer. Här är ett urval bilder från fotoalbum som tillhört Anna Carlsson, född 1914 i Antnäs. Fotografierna kommer från den första delen av 1900-talet och finns i stadsarkivets bildarkiv.

Anna var yngsta barnet till Amanda och August Ruth från Antnäs. De hade ett mindre hemman ”Norribyn” men August, som var född 1862, sysslade även med skomakeri, liksom hans far gjort före honom. August och Amanda hade fem döttrar och tre söner tillsammans.

Tack vare Anna är många av personerna i albumen identifierade. Anna dog 2005.

Två unga kvinnor med vita förkläden och mössor sittande på taket till en bil av äldre modell.

Anna som ung, 1935. Foto: okänd

Här sitter Anna med en kompis uppflugen på taket till en Volvo trafikbil med snökedjor på bakhjulen (Anna är tjejen till höger). Det är vårvintern 1935. Hon är 20 år och jobbar som hjälpmejerska på mejeriet i Övertorneå. Och hon har hela livet framför sig.

Lungsoten

Annas tidigaste minne i livet var när hennes storasyster Agnes dog. Far kom på morgonen och berättade att Agnes gått bort under natten. Sedan gick han ut och snickrade en kista.

Det var i oktober 1919. Agnes hade nyss fyllt 20 år när lungsoten, tuberkulosen, tog hennes liv. Ett par år tidigare, 1917, hade en annan syster dött i lungsoten. Det var Hanna. Hon blev 15 år.

Under 1900-talets första år orsakade sjukdomen en femtedel av alla dödsfall i Nederluleå socken. I Antnäs var mer än hälften av alla gårdar drabbade av smittan. Den trivdes i trångboddheten, den dåliga hygienen och den ensidiga kosten som var vanlig i stugorna då. 1906 startades Norrbottens första sanatorium i Antnäs. Det hade namnet Hälsan. Där erbjöds kostnadsfri sjukvård och tuberkuloskontroll. Sjukdomen fortsatte ändå att oroa byns människor i många år till.

Allvarlig ung kvinna i mörk klänning.

Agnes Ruth (1899-1919), ett av lungsotens offer i Antnäs. Foto: Henny Tegström

Farmor

Annas farmor hette Maja Lisa Ruth. Hon var född 1836 men levde ännu när Anna var liten. På ett visitkort som tagits hos en fotograf i Gammelstad syns hon tillsammans med Annas syster Selma. Maja Lisa blev änka 1912, bilden bör ha tagits inte lång tid efter det.

En ung flicka står bredvid en gammal kvinna sittande i stol. Båda i svart klänning.

Till höger sitter Maja Lisa Ruth (1836-1923). Bredvid sig har hon barnbarnet Selma. Foto: Sundborg & Lindberg

Mejeriet

När Anna var omkring 20 år utbildade hon sig till mejerska. Det var en tvåårig utbildning med ett år i Kalix och det andra i Antnäs. Vid sekelskiftet fanns ett trettiotal byamejerier i länet där i huvudsak kvinnor arbetade. Mejeriet i Antnäs var i drift 1895–1940. Byamejerierna med utbildade mejerskor etablerades för att utveckla mjölkhushållningen. På 1940-talet inleddes en centralisering som minskade antalet mejerier.

Interiörbild från mejeri med blanka golv. Fyra kvinnor med vita förkläden och mössor står vid stora cylinderformade behållare.
Fyra kvinnor med vita förkläden och mössor står framför bänk och vägghyllor med små glasflaskor på.
Interiör från mejeri. Fyra unga kvinnor med vita förkläden och mössor vid stort kar som en av kvinnorna rör i.

Interiörbilder från Antnäs mejeri på 1920- och 1930-talet. Foto: okänd

Släktgårdarna

Annas mamma Amanda var född 1872 och hette Sundkvist som ogift. Hon kom från en gård i Antnäs som hette Swidja med gårdsnummer 3. I början av 1900-talet ägdes den av Nils Johan Sundkvist (1854–1945), en morbror till Anna. På bilden syns han sitta längst till vänster på trappen framför sitt hus. Stående högst upp på bron ser vi sonen Axel och längst till höger sonen Artur. Artur utvandrade till Colorado, USA, år 1920 och fotot är troligtvis taget inte så lång tid före det.

Familj framför ytterdörren till trähus. Tre män, tre kvinnor och två flickor.

Familjefoto på gården Antnäs nr 3 Swidja. Längst till vänster hemmansägaren Nils Johan Sundkvist. Foto från omkring 1920. Foto: okänd

En annan av Annas morbröder hette Elias Sundkvist (1860–1940). Han bodde på gården Bönings, också den med gårdsnummer 3. Elias var gift med Lovisa Ruth, som var en faster åt Anna. På bilderna syns även deras döttrar Elin och Linnéa samt en fosterpojke som hette Georg Johansson.

Interiör från vardagsrum. Äldre par sittande och tre yngre personer stående. Vita spetsgardiner, trasmatta, runda bor med dukar.

Elias Sundkvist och hans hustru Lovisa med döttrarna Elin och Linnéa samt fostersonen Georg. Omkring 1920. Foto: okänd

Äldre par och tre yngre personer framför porten till ett trähus.

Elias Sundkvist med sin familj utanför gården Bönings, Antnäs nr 3. Omkring 1920. Foto: okänd

Arbete

Flera av bilderna i Annas album visar folk i arbete. Ännu vid mitten av 1900-talet levde de flesta i Antnäs på någon form av jordbruk. En bild är tagen vid en av Antnäs fäbodar på Skäret. Där fanns små fäbodstugor och ladugårdar och där hade man sina kor på bete under sommaren. Det var framför allt kvinnorna som tog hand om kreaturen men om lördagskvällarna kom ungkarlarna och de gifta männen ut till vallen.

Grupp av unga människor med kor stående vid fäbodhus.

På fäbodvallen. Tredje kvinnan från höger är Annas syster Selma. Foto troligen från 1930-talet. Foto: okänd

Fyra personer stående på spannmålsåker.

Skördetid. Längst till vänster med lien står Annas bror Simon Ruuth. Längst till vänster mor Amanda. Troligen foto från 1940. Foto: okänd

Tre unga män med räfsor, stående vid häst på en äng.

Slåtter. Från vänster Simon Ruuth, Henning Ruuth och Gösta Engström. Foto från 1938. Foto: okänd

Tre unga män i eka på kav lugn sjö. En man håller upp en gädda, en annan håller i ett fiskespö.

Fiskafänge vid Skäret. Till vänster Gösta Ruuth och till höger Hilding Ruuth, Annas bröder. I mitten med gäddan står Alex Olsson. Troligen 1920-tal. Foto: okänd

Tre män med kepsar och näbbstövlar sitter vid bord utanför en liten stuga.

Kafferast vid en fiskarstuga på Skäret. Alex Olsson, Erik Gustavsson och Gösta Ruuth, alla från Antnäs. Foto: okänd

Gruppbild av män som arbetar vid bygge. Två sitter på en skottkärra. I förgrunden en jordhög, i bakgrunden syns några mindre trähus.

Byggjobbarna tar paus i arbetet. På skottkärran längst till vänster sitter Egon Vikström som kallades ”Hämers-Egon” och bredvid honom Annas bror Hilding. Troligen början av 1930-talet. Foto: okänd

Grannens barn och andras

Fem barn och en hund.

Detta är troligen Alströms barnaskara. De var grannar till familjen Ruth. Foto från 1920-talet. Foto: okänd

Liten flicka med spark framför träbyggnader.

Flicka med sparkstötting utanför mejeriet i Antnäs. Foto: okänd

Två pojkar i kostym sittande med hörlurar i ett rum.

Kristallmottagare var en äldre typ av radiomottagare som förekom i radions barndom. Här är det kusinen Erik Gustafsson (till vänster) som lyssnar tillsammans med Nils, riksdagsman Nilssons son. Mitten av 1920-talet. Foto: okänd

Två kvinnor sitter på gräsmatta med filt, kaffekanna och kakfat. Kvinnan till vänster har ett spädbarn i famnen.

Kaffe och kakor. Till höger sitter Amanda Ruth med dottern Adinas barn i famnen. Foto troligen från 1940.

Avsnitten om lungsoten, fäbodarna och släktgårdarna bygger på Jan-Olov Nyströms bok Antnäs historia – språk och minne, 2000.

Till historiska bildarkivet Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterades den 17 februari 2023