Isbanan i Luleå

Isbanan, ett medborgarförslag som genomfördes. Foto: Joakim Höggren

Påverka din kommun

Det finns flera sätt att påverka din kommun.

Delta i samhällsbyggandet genom att lämna ett eget förslag till politiken.

Du kan också lämna synpunkter på kommunens service eller överklaga ett beslut du inte är nöjd med.

Kommunen har en strategi och riktlinjer för hur politikerna ska föra dialog med invånarna. Läs mer om det på sidan om medborgardialog.