Flaggor, svenska minoritetsspråk

Nationella minoriteter

Luleå kommun ingår i förvaltningsområden för meänkieli, finska och samiska språken. De personer som vill använda finska, meänkieli eller samiska i kontakten med kommunen har rätt att göra det, både muntligt och skriftligt, och få svar på samma språk. En person som har ett ärende hos kommunen har också rätt att få använda meänkieli, samiska och finska i dessa kontakter och få skriftlig översättning av beslut som kommunen har fattat. Kommunen ska erbjuda förskola och äldreomsorg på dessa språk.

Charlottendals tvåspråkiga förskola

I Charlottendals tvåspråkiga förskola finns barngrupper på finska, meänkieli och nordsamiska.

Läs mer om Charlottendals förskola.

Läs mer om kommunens arbete med nationella minoriteter i förskola och skola. Länk till annan webbplats.

Kronans vård- och omsorgsboende

I Kronans vård- och omsorgsboende finns avdelning Älgen/Hirvi med finsk- och meänkielitalande personal. Man ansöker om plats via biståndshandläggning. Läs mer hur man ansöker om stöd och hjälp.

Nationella minoriteters rättigheter

Sedan år 2000 är samer, sverigefinnar, tornedalingar, romer och judar erkända som nationella minoriteter i Sverige. Erkända minoritetsspråk är samiska, finska, meänkieli, romani chib och jiddish.

Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk ger de fem nationella minoriteterna särskilda rättigheter i hela landet. De allmänna bestämmelserna i minoritetslagen säger att:

  • Kommunen ska informera de nationella minoriteterna om deras rättigheter och om kommunens skyldigheter.
  • Kommunen ska skydda och främja de nationella minoritetsspråken och ska även främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige.
  • Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas.
  • Nationella minoriteterna ska ges möjlighet till inflytande i frågor som berör dem. Barns och ungas möjligheter till inflytande och samråd ska särskilt främjas.
  • Kommunen ska verka för att det finns tillgång till personal med kunskaper i finska, meänkieli och samiska där det behövs.
  • Kommunen ska anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete.

Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk Svensk författningssamling 2009:2009:724 t.o.m. SFS 2019:938 - Riksdagen Länk till annan webbplats.

Samordnare för meänkieli, samiska och finska förvaltningsområden
Anne-Mari Angeria, tel 0920-45 30 00

Läs mer om nationella minoriteter och minoritetsspråk

www.minoritet.se Länk till annan webbplats.

www.sprakradet.se Länk till annan webbplats.

www.sametinget.se Länk till annan webbplats.

www.samer.se Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterades den 12 april 2021