Lediga jobb

 • 2018-04-26

  Lärare till Alviksskolan


  Du ska undervisa i åk 4-6. Arbetet ställer stora krav på samarbetsförmåga där samverkan tillsammans med arbetslagen och vår fritidsverksamhet är en självklarhet.
  Läs mer
 • 2018-04-26

  Lärare till Sunderbyskolan


  Tjänsten som lärare innebär att du ansvarar för undervisning i klass åk 1-3 eller 4-6 i de ämnen du har behörighet i. Mentorskap ingår i tjänsten. Du kommer att ingå i ett hemvist med andra pedagoger...
  Läs mer
 • 2018-04-26

  Lärare i idrott till Sunderbyskolan


  Tjänsten som idrottslärare innebär att du ansvarar för undervisning i ämnet idrott och hälsa för elever från åk 3-6. Du ingår i både arbetslag med pedagoger för åk F-6 samt i det praktisk/estetiska...
  Läs mer
 • 2018-04-26

  Fritidspedagog/Lärare i fritidshemmet till Boskataskolan


  Du kommer att arbeta som fritidspedagog i en av våra tre avdelningar. Tjänsten innebär att planera och genomföra aktiviteter och undervisning på fritids men även samverkan med skolans lärare och...
  Läs mer
 • 2018-04-26

  Fritidspedagog/Lärare i fritidshemmet till Boskataskolan


  Du kommer att arbeta som fritidspedagog i en av våra tre avdelningar. Tjänsten innebär att planera och genomföra aktiviteter och undervisning på fritids men även samverkan med skolans lärare och...
  Läs mer
 • 2018-04-26

  Två förskollärare till Ersnäs förskola


  Som förskollärare har du ansvar för att planera, driva, utveckla och utvärdera det pedagogiska arbetet i förskolan utifrån läroplaners intentioner och de områden som vi prioriterar på förskolan. Du...
  Läs mer
 • 2018-04-26

  Fritidspedagog/lärare i fritidshemmet till Benzeliusskolan


  Vi söker nu en fantastisk fritidspedagog till vårt fritidshem. Hos oss har du stora möjligheter att bidra till en utveckling av fritidsverksamheten. På Benzeliusskolan arbetar vi med att skapa en bra...
  Läs mer
 • 2018-04-26

  Förskollärare till Bergsprängarens förskola


  Du ska självständigt och tillsammans med kollegor arbeta med utveckling av vår förskolas lärmiljöer och hålla dig uppdaterad om förskolans utveckling och undervisning. Du ska vara väl förtrogen med...
  Läs mer
 • 2018-04-26

  Förstelärare till Benzeliusskolan


  I din roll som förstelärare kommer du att få ta ett stort ansvar när det gäller att stärka digitaliseringen i samtliga ämnen på skolan utifrån läroplanens intentioner. I klassrummet har du rollen som...
  Läs mer
 • 2018-04-26

  Lärare i år 4-6 till Benzeliusskolan


  Vi söker ytterligare en fantastisk lärare till mellanstadiet där du kommer att undervisa elever i år 4-6 på ett spännande sätt. På Benzeliusskolan arbetar vi utifrån ett inkluderande förhållningssätt...
  Läs mer
 • 2018-04-26

  Lärare i Sv/SO/bild år 4-6 till Boskataskolan


  Som lärare kommer du huvudsakligen att undervisa i svenska, SO och bild men det kan komma att ske undervisning i andra ämnen som du är behörig i. Ditt huvudsakliga ansvar blir undervisning i åk 4...
  Läs mer
 • 2018-04-26

  Lärare i Ma, Sv, So, NO i åk 1 till Boskataskolan


  Som lärare kommer du huvudsakligen att undervisa i alla ämnen i en åk 1 . Ditt huvudsakliga ansvar blir undervisning i åk 1 detta läsår där även mentorskap ingår så det är viktigt att du har ett...
  Läs mer
 • 2018-04-26

  Lärare i Sv/SO/Ma/Eng åk 4-6 till Tunaskolan


  Som lärare i åk 4-6 på Tunaskolan kommer du att undervisa elever i ämnena Sv, SO, Eng och Ma. Du kommer att ingå i ett arbetslag om ca 10-12 personer och i tjänsten ingår mentorskap.
  Läs mer
 • 2018-04-26

  Lärare i sv/sva/eng åk 7-9 till Björskataskolan


  Vi söker en lärare för undervisning i svenska som andraspråk/svenska och med fördel även engelska i åk 7-9. Förutom SVA-undervisning (ca 50%) ingår även att ha grupper för elever i svenska/engelska...
  Läs mer
 • 2018-04-26

  Lärare i spanska åk 6-9 till Björkskataskolan


  Vi söker en lärare för undervisning i spanska på Björkskataskolan 7-9. 60% av tjänsten är till undervisning i 7-9 och ca 40% är undervisning i år 6 (undervisning sker på Björkskataskolan). Du ingår i...
  Läs mer
 • 2018-04-26

  Gymnasielärare i Specialidrott-fotboll


  Du ska undervisa i ämnet Specialidrott –fotboll inom Nationellt godkänd idrottsutbildning ( NIU), vid Luleå Gymnasieskola. Förutom undervisning förutsätts arbete och samverkan med programlag och...
  Läs mer
 • 2018-04-26

  Gymnasielärare i Specialidrott-innebandy


  Du ska undervisa i ämnet Specialidrott –innebandy inom Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU), vid Luleå Gymnasieskola. Förutom undervisning förutsätts arbete och samverkan med programlag och...
  Läs mer
 • 2018-04-26

  Gymnasielärare i engelska


  Du ska undervisa i ämnet engelska inom Idrottsgymnasiet vid Luleå Gymnasieby.

  Förutom undervisning och mentorsuppdrag förutsätts arbete och samverkan med programlag och elevhälsa.

  Läs mer
 • 2018-04-26

  Lärare i Ma/NO åk 7-9 till Björkskataskolan


  Vi söker en lärare för undervisning i matematik och alla NO - ämnen (med fördel Biologi och Kemi) på Björkskataskolan 7-9. Du ingår i ett arbetslag och har nära samarbete med övriga lärare som arbetar...
  Läs mer
 • 2018-04-26

  Teknisk lösningsarkitekt IT


  Vill du vara med och skapa och vidareutveckla IT-lösningar i en offentlig verksamhet där du gör skillnad i människors vardag? Då är detta jobbet för dig. Hos oss får du i din roll som teknisk...
  Läs mer
 • 2018-04-25

  Avgiftshandläggare


  Avdelning Ekonomi och infrastruktur söker en avgiftshandläggare med ansvar för beräkning av avgifter utifrån gällande regler med utgångspunkt i Socialtjänstlagen. Denna uppgift är en...
  Läs mer
 • 2018-04-25

  Gymnasielärare i Beteendevetenskapliga ämnen


  Du ska undervisa i Beteendevetenskapliga ämnen som Psykologi, Sociologi, Pedagogik och Ledarskap och organisation på Samhällsvetenskapsprogrammet, kvarteret Hackspetten, Luleå Gymnasieby.

  Du kommer...

  Läs mer
 • 2018-04-25

  Gymnasielärare inom data- och teknik Luleå gymnasieskola


  Teknikprogrammet är ett populärt program och vi behöver förstärka vårt rektorsområde med ytterligare en gymnasielärare som kan undervisa i dataämnen på Teknikprogrammet.

  Vi söker dig som vill vara...

  Läs mer
 • 2018-04-25

  Gymnasielärare till Handels- och administrationsprogrammet i Luleå


  Handels- och administrationsprogrammet är ett lärlingsprogram vilket innebär att eleverna genomför mer än hälften av sin utbildning ute på APL. Detta ställer krav på dig som lärare då du bör vara...
  Läs mer
 • 2018-04-25

  Lärare i svenska och engelska till Luleå gymnasieskola


  Du ska undervisa i ämnena svenska och engelska på Handelsprogrammet och Hotell och turismprogrammet vilka är lärlingsprogram.

  Programlaget består av lärare som undervisar i dessa två program....

  Läs mer
 • 2018-04-25

  Kultur- & fritidschef


  Den nya förvaltningen ska möta Luleåbornas och besökarnas behov av utbud för ett meningsfullt kultur- och fritidsliv, nu och i framtiden. Barn och unga är en prioriterad målgrupp.

  Som Kultur- och...

  Läs mer
 • 2018-04-25

  Gymnasielärare i Kemi och Biologi


  Vi behöver förstärka vårt rektorsområde med en gymnasielärare inom Kemi och Biologi.

  Du kommer undervisa i ämnena Kemi och Biologi inom Naturvetenskapsprogrammet vid Luleå Gymnasieby. Förutom...

  Läs mer
 • 2018-04-24

  Träslöjdslärare/lärare i åk 3-6 till Rutviksskolan


  Du kommer att bedriva undervisning i träslöjd samt något annat ämne utifrån kursplanen i årskurs 3-6. Du arbetar med planering, undervisning och bedömning inom dina ämnen i nära samarbete med de...
  Läs mer
 • 2018-04-24

  Elevassistent/fritidsassistent till Avanskolan


  Tjänsten som elevassistent/fritidsassistent innebär att arbeta som stöd i undervisningen på mellanstadiet och på fritids. Tjänsten kan innebära att du har extra omsorg om enskilda elever....
  Läs mer
 • 2018-04-24

  Specialpedagog till Centrala Elevhälsan


  Vi söker en specialpedagog som i sitt uppdrag har fokus på tillgängliga och inkluderande lärmiljöer, och som med utgångspunkt i aktuell forskning och beprövad erfarenhet bidrar med sin spetskompetens...
  Läs mer
 • 2018-04-23

  Vikariat kommunsekreterare


  Vi arbetar i ett kommungemensamt ärende- och dokumenthanteringssystem (Evolution) som gör det möjligt för handläggare, registratorer och nämndsekreterare att se hela ärendekedjan. Vi distribuerar...
  Läs mer
 • 2018-04-20

  Familjerättssekreterare


  Vår gemensamma värdegrund är en ledstjärna där verksamheten präglas av engagemang, ansvarstagande och kompetens. Vi utvecklas hela tiden vilket gör att det är spännande att jobba hos oss. Oavsett...
  Läs mer
 • 2018-04-20

  IT Utvecklare


  Socialförvaltningen i Luleå kommun söker en IT-utvecklare.

  Som vår IT-utvecklare kommer du att tillsammans med andra leda, driva och samordna förvaltningens digitaliseringsarbete och...

  Läs mer
 • 2018-04-20

  Case manager till CM-teamet


  Case management (CM) är en samordning av psykiatriska och missbruksinriktade insatser för personer med missbruk och samtidig psykisk störning. CM-teamet i Luleå är en verksamhet som bedrivs i...
  Läs mer
 • 2018-04-19

  Familjebehandlare till MST-team barnspåret


  Inom Individ- och familjeomsorgen sker ett omfattande utvecklingsarbete. Vi skapar en dynamisk organisation som innehåller service och insatser för barn/unga och deras föräldrar. Målet är en modern...
  Läs mer
 • 2018-04-18

  Lärare i Ma och No till Stadsöskolan


  Hälsa, kunskap, trivsel och trygghet är viktigt för oss på Stadsöskolan. Håller du med? Välkommen då att ingå i Stadsöskolans kompetenta personalgrupp! Du kommer att undervisa elever i åk. 7-9 i...
  Läs mer
 • 2018-04-17

  Fritidspedagog/Lärare i fritidshem till Munkebergsskolan


  Tjänsten som fritidspedagog på Munkebergsskolan innebär att arbeta i klass/elevgrupp under dagarna och på fritids under eftermiddagarna. Som fritidspedagog har du ansvar för att bedriva...
  Läs mer
 • 2018-04-17

  Vaktmästare


  Vi söker en skolvaktmästare till Barn och utbildningsförvaltningen med placering på Gymnasiebyn, Hälsans hus. Du kommer ansvara för telefon bokningar, internbokningar och föreningsbokningar....
  Läs mer
 • 2018-04-16

  Inkluderingsstrateg


  - Att på strategisk nivå driva och samordna kommunens inkluderingsarbete med fokus på arbete/studier, bostad, värdskap och delaktighet.

  - Att i samverkan motverka segregation och bryta strukturella...

  Läs mer
 • 2018-04-16

  Lärare till Alviksskolan, vikariat


  På Alviksskolan kommer du huvudsakligen att undervisa i engelska, svenska och matematik i årskurserna 1-3 samt ha ett mentorskap i årskurs 1. Undervisning kan komma att ske i fler ämnen som du är...
  Läs mer
 • 2018-04-16

  Fritidspedagog/Lärare med inriktning mot fritidshem till Råneå


  Som fritidspedagog kommer du att arbeta på Råneskolans fritidshem samt i skolsamverkan på lågstadiet. Du kommer att arbeta med barn i åldrarna 6-10 år.

  Din tjänst innebär att du:
  • Tillsammans med...

  Läs mer
 • 2018-04-13

  Byggnadsinspektör


  Som byggnadsinspektör hanterar du inspektion inom den byggnadstekniska delen av bygglovsprocessen, ansökningar om bygglov och förhandsbesked samt tillsyn enligt plan- och bygglagen. Du kommer att...
  Läs mer
 • 2018-04-13

  Lärare till Antnässkolan


  Din tjänst innebär att du:
  • Arbetar med planering, undervisning och bedömning i årskurs 3-6 inom ämnena i läroplanen för grundskolan i samarbete med ytterligare pedagoger på skolorna.
  • Arbetar i...

  Läs mer
 • 2018-04-13

  Bygglovshandläggare


  Som bygglovshandläggare hanterar du ansökningar om bygglov och förhandsbesked samt tillsyn enligt plan- och bygglagen. I arbetsuppgifterna ingår också handläggning och tillsyn av strandskyddsärenden...
  Läs mer
 • 2018-04-13

  Pedagog till projektet ”Samverkan i praktiken”


  Vi söker en legitimerad lärare eller specialpedagog med erfarenhet från grundskolan till projektet Samverkan i praktiken – ett projekt mellan Barn och utbildningsförvaltningen och Socialförvaltningen...
  Läs mer
 • 2018-04-11

  Semestervikariat sjuksköterska natt och sjuksköterska extra vid behov


  Du erbjuds ett stimulerande och varierande arbete där du har hela Luleå kommun som upptagningsområde.

  Våra patienter bor både vid vård-, stöd och omsorgsboenden samt i ordinärt boende. I arbetet...

  Läs mer
 • 2018-04-11

  Vaktmästare


  Vaktmästaren ingår i ett team som sköter intern service och underhåll av byggnader där målning kommer att prioriteras. Viss djurskötsel ingår. Deltid ca 80%

  Vi vill att du deltar under följande...

  Läs mer
 • 2018-04-10

  Verksamhetschef Vård och omsorg


  Verksamhetsområde Vård och omsorg söker en verksamhetschef. Verksamheten omfattar vård och omsorgsboende, stöd i hemmet som exempelvis hemtjänst, nattpatrull, trygghetslarm, anhörigstöd, demensteam,...
  Läs mer
 • 2018-03-29

  Regional e-samordnare till Norrbottens e-nämnd


  Norrbottens e-nämnd söker nu en ersättare till nuvarande e-samordnare då nuvarande e-samordnare går vidare till en annan tjänst inom Luleå kommun som även innefattar verksamhetsansvar för nämnden och...
  Läs mer
 • 2018-03-27

  Sjuksköterska natt


  Vill du arbeta som nattsjuksköterska hos oss på Socialförvaltningen?

  Du erbjuds ett stimulerande och varierande arbete där du har hela Luleå kommun som upptagningsområde.

  Våra patienter bor både...

  Läs mer
 • 2018-03-15

  Gymnasielärare till Hotell- och turismprogrammet i Luleå


  Hotell- och turismprogrammet är ett lärlingsprogram vilket innebär att eleverna genomför mer än hälften av sin utbildning ute på APL. Detta ställer krav på dig som lärare då du bör vara flexibel och...
  Läs mer
 • 2018-01-07

  Leg sjuksköterskor – semestervikarier 2018


  Som legitimerad sjuksköterska kan du arbeta inom hemsjukvård, omsorg, psykiatri, korttidsboende och vård- och omsorgsboende. Du erbjuds ett stimulerande och varierande arbete där du har...
  Läs mer
 • 2018-01-07

  Undersköterskor till hemsjukvården– semestervikarier 2018


  Som undersköterska kan du arbeta inom hemsjukvård eller vård- och omsorgsboenden. Du erbjuds ett stimulerande och varierande arbete där du kommer att utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter för patienter...
  Läs mer
 • 2017-12-31

  Sommarjobb vård, stöd och omsorg 2018


  Vård och omsorgsboende/Korttidsboende
  På boendet arbetar du utifrån varje brukares individuella behov. Arbetet innebär att ge brukaren omvårdnad, service och ett dagligt liv med socialt innehåll. På...

  Läs mer

Som medarbetare i Luleå kommun är du en nyckelperson. Ditt arbete gör Luleå mer attraktivt.

Vår gemensamma värdegrund är en ledstjärna där verksamheten präglas av engagemang, ansvarstagande och kompetens.

Våra anställningsförmåner