Lediga jobb

 • 2019-07-23

  Legitimerad arbetsterapeut


  Som arbetsterapeut arbetar du såväl självständigt som tillsammans med kollegor. Du ansvarar för bedömningar av funktions- och aktivitetsförmågor samt hjälpmedelsförskrivning.

  Du kommer att handleda...

  Läs mer
 • 2019-07-22

  Vik Förskollärare till Renfanans förskola


  Du ska självständigt och tillsammans med kollegor arbeta med utveckling av förskolans lärmiljöer och arbetssätt, utifrån läroplanens mål och intentioner. Du ska vara väl förtrogen med styrdokument som...
  Läs mer
 • 2019-07-22

  Maskinförare


  Som maskinförare vid transportverksamheten på Stadsbyggnadsförvaltningen kommer du att jobba som hjullastarförare. Du kommer till stor del att arbeta självständigt ibland tillsammans med andra...
  Läs mer
 • 2019-07-22

  Undersköterska till Bergstadens vård- och omsorgsboende


  Arbetet innebär att du ger stöd och service utifrån brukarens individuella behov samt ansvarar för att brukaren får en god omvårdnad. Du arbetar i team med olika yrkesprofessioner, för att ge brukaren...
  Läs mer
 • 2019-07-19

  Familjerättssekreterare


  Vår gemensamma värdegrund är en ledstjärna där verksamheten präglas av engagemang, ansvarstagande och kompetens. Vi utvecklas hela tiden vilket gör att det är spännande att jobba hos oss. Oavsett...
  Läs mer
 • 2019-07-15

  Förskollärare till Montessoriförskolan


  Som förskollärare har du ansvar för att planera, utveckla och utvärdera det pedagogiska arbetet i förskolan utifrån läroplanens intentioner och de områden som vi prioriterar på förskolan. Du arbetar...
  Läs mer
 • 2019-07-15

  Barnskötare till Montessoriförskolan


  Som barnskötare har du ett viktigt uppdrag i arbetslaget där du bland annat medverkar till att skapa en positiv och utvecklande miljö för alla barn. Du ska självständigt och tillsammans med kollegor...
  Läs mer
 • 2019-07-15

  Barnskötare till Hägerns förskola


  Som barnskötare har du ett viktigt uppdrag i arbetslaget där du bland annat medverkar till att skapa en positiv och utvecklande miljö för alla barn. Du ska självständigt och tillsammans med kollegor...
  Läs mer
 • 2019-07-15

  Lärare till lågstadiet på Benzeliusskolan


  Din tjänst innebär att du:
  • Undervisar i matematik och svenska i årskurserna 1-3. Fokus i tjänsten är på tidiga insatser inom läsa-skriva-räkna, så du kommer att arbeta aktivt med läs- och...

  Läs mer
 • 2019-07-09

  Måltidsbiträde Persöskolan inklusive lokalvård


  I tjänsten medverkar du i alla förekommande arbetsuppgifter i köket som beredning av mat, servering, salladsberedning och disk. Många arbetsplatser tillämpar rotation bland de ingående...
  Läs mer
 • 2019-07-08

  Intresseanmälan korttidsvikarie vård, stöd och omsorg


  Socialförvaltningen söker korttidsvikarier som med kort varsel kan ta tillfälliga vikariat vid ordinarie personals frånvaro.

  Som korttidsvikarie arbetar du på flera olika arbetsplatser exempelvis...

  Läs mer
 • 2019-07-08

  Korttidsvikarie i kök och måltidsservice


  Barn- och utbildningsförvaltningen söker korttidsvikarier som med kort varsel vill vikariera vid ordinarie personals frånvaro. Som korttidsvikarie hos oss har du möjlighet att arbeta på olika...
  Läs mer
 • 2019-07-08

  Korttidsvikarie i skola och förskola


  Barn- och utbildningsförvaltningen söker korttidsvikarier som med kort varsel vill vikariera vid ordinarie personals frånvaro. Som korttidsvikarie hos oss har du möjlighet att arbeta på olika...
  Läs mer
 • 2019-07-04

  Inköpssamordnare


  Som inköpssamordnare säkerställer du att förvaltningarna gör goda och hållbara affärer genom att:
  ansvara för att behöriga beställare utses och utbildas.
  ge förvaltningarnas beställare support i...

  Läs mer
 • 2019-07-04

  Lärare i Sv/SO/NO till åk 4-6 Rutviksskolan


  Du kommer undervisa elever i årskurs 4-6 i svenska, SO och NO. Förutom att undervisa är du mentor, håller i utvecklingssamtal, har kontakt med vårdnadshavare samt ansvarar för såväl långsiktiga...
  Läs mer
 • 2019-07-03

  Systemförvaltare IT-infrastruktur


  Luleå kommun har nyligen beslutat att gå över till en PM3-förvaltningsorganisation och vi behöver förstärka med ytterligare systemförvaltningskompetens. Förvaltningsobjektet innefattar nät- och...
  Läs mer
 • 2019-07-03

  Byggnadsinspektör/Bygglovshandläggare


  I arbetsuppgiften hanteras ansökningar om bygglov och förhandsbesked, tillsyn enligt plan- och bygglagen samt handläggning och tillsyn av strandskyddsärenden enligt miljöbalken. I arbetsuppgifterna...
  Läs mer
 • 2019-07-03

  Vikarierande verksamhetsledare


  En ny mötesplats för unga, Navet, håller på att startas upp och vi söker nu en vikarierande verksamhetsledare

  Som verksamhetsledare för den nya mötesplatsen ska du samordna, samverka och kommunicera...

  Läs mer
 • 2019-07-01

  Speciallärare eller specialpedagog till Mandaskolan


  Tjänsten innebär att:
  • Undervisa elever enskilt och/eller i liten grupp.
  • Delta i arbetet med att utreda elevers behov av särskilt stöd och ansvara för att i samråd med arbetslagen upprätta samt...

  Läs mer
 • 2019-07-01

  Lärare i fritidshem eller förskollärare till Mariebergsskolan


  Du kommer att undervisa och arbeta med elever i årskurs F-3. Du kommer att samarbeta med all personal på skolan och ingår i ett av våra arbetslag. Under skoltid samarbetar du med lärare och du har...
  Läs mer
 • 2019-06-28

  Gymnasielärare i Psykologi


  Du ska undervisa i ämnet psykologi inom Luleå Gymnasieby.

  Förutom undervisning förutsätts arbete och samverkan med programlag och elevhälsa.

  Läs mer
 • 2019-06-28

  Fritidspedagog/lärare fritidshem till Benzeliusskolan


  Vi söker nu en engagerad fritidspedagog till vårt fritidshem. Hos oss har du stora möjligheter att bidra till en utveckling av fritidsverksamheten. På Benzeliusskolan arbetar vi med att skapa en bra...
  Läs mer
 • 2019-06-27

  Lärare i Ma/NO till Björkskataskolan åk 7-9


  Vi söker en lärare för undervisning i matematik och alla NO - ämnen (med fördel Biologi och Kemi) på Björkskataskolan 7-9. Du ingår i ett arbetslag och har nära samarbete med övriga lärare som arbetar...
  Läs mer
 • 2019-06-25

  Gymnasielärare i spanska


  Du ska undervisa i ämnena spanska i Luleå Gymnasieby.

  Du kommer att ingå i ett arbetslag inom programmet och med kollegor inom ämnesområdena.

  Läs mer
 • 2019-06-25

  Musiklärare till Östra-, Ängs- och Benzeliusskolan


  Du kommer att undervisa elever i årskurs 1-6 i musik.

  Du har din största tjänstgöring på Östra skolan där du undervisar i åk 1-6.
  På Ängsskolan och Benzeliusskolan undervisar du en mindre del.

  Du...

  Läs mer
 • 2019-06-20

  Lärarassistent till Munkebergsskolan och Borgmästarskolan


  Uppdraget som lärarassistent handlar om att jobba nära lärare och elever och vara behjälplig med lärarnas olika arbetsuppgifter. Arbetet har stort fokus på att öka trygghet och trivsel i olika sociala...
  Läs mer
 • 2019-06-20

  Bergskolan söker speciallärare åk 7-9


  Du kommer att arbeta som speciallärare i åk 7-9, både i grupper och enskilt med elever. Du arbetar inte ensam utan du kommer att vara del i ett dynamiskt ämnes- samt lärlag som har regelbundna träffar...
  Läs mer
 • 2019-06-20

  Lärare åk 4-6 till Östra skolan


  Du kommer att bedriva undervisning i åk 4-6 där du även är mentor. Du arbetar med planering, undervisning och bedömning inom dina ämnen i nära samarbete med de övriga lärarna. Du kommer att vara en...
  Läs mer
 • 2019-06-18

  Lärare i Ma/NO åk 7-9 till Hertsöskolan


  Du kommer att undervisa elever i åk 7 9 i Ma och No. Tjänsten innebär att du arbetar med planering, undervisning och bedömning inom ämnena i nära samarbete med de övriga lärarna samt elevhälsan....
  Läs mer
 • 2019-06-17

  Vikariat nattsjuksköterskor


  Du erbjuds ett stimulerande och varierande arbete där du har hela Luleå kommun som upptagningsområde.

  Våra patienter bor både vid vård-, stöd och omsorgsboenden samt i ordinärt boende. I arbetet...

  Läs mer
 • 2019-06-12

  HR strateg


  Som HR strateg arbetar du tillsammans med andra inom arbetsgivaravdelningen med att stötta förvaltningarna inom hela HR området. Du har ett speciellt ansvar för arbetsmiljö och rehabilitering. I ditt...
  Läs mer
 • 2019-06-11

  Lärare till åk 5 - Tallkronanskolan


  Vi har tvålärarsystem i alla årskurser.

  Du kommer att undervisa eleverna i svenska, engelska och SO.

  Du kommer att arbeta i arbetslag där den kollegiala samverkan är stor och tillsammans kommer ni...

  Läs mer
 • 2019-06-04

  Stadsarkitekt till Luleå kommun


  Vi söker nu en engagerad person för rollen som stadsarkitekt. Vill du bidra med din kompetens som stöd i planprocessen och vid bedömningar i plan- och bygglovsärenden? Vill du medverka vid lovprövning...
  Läs mer

Som medarbetare i Luleå kommun är du en nyckelperson. Ditt arbete gör Luleå mer attraktivt.

Vår gemensamma värdegrund är en ledstjärna där medarbetarna är engagerade, ansvarstagande och kompetenta.

Våra anställningsförmåner