• Startsida
 • Näringsliv
 • Besöka Luleå

Lediga jobb

Sök arbete hos oss! Ett av Sveriges viktigaste jobb!

 • 2017-11-24

  Familjerättssekreterare


  Vår gemensamma värdegrund är en ledstjärna där verksamheten präglas av engagemang, ansvarstagande och kompetens. Vi utvecklas hela tiden vilket gör att det är spännande att jobba hos oss. Oavsett...
  Läs mer
 • 2017-11-24

  Medarbetare till Solbackens vård- och omsorgsboende


  Arbetet innebär att du ger stöd och service utifrån brukarens individuella behov samt ansvarar för att brukaren får en god omvårdnad. Du arbetar i team med olika yrkesprofessioner, för att ge brukaren...
  Läs mer
 • 2017-11-24

  Medarbetare till Ingridshems vård- och omsorgsboende


  Arbetet innebär att du ger stöd och service utifrån brukarens individuella behov samt ansvarar för att brukaren får en god omvårdnad. Du arbetar i team med olika yrkesprofessioner, för att ge brukaren...
  Läs mer
 • 2017-11-24

  Medarbetare till Baldersgårdens vård- och omsorgsboende


  Arbetet innebär att du ger stöd och service utifrån brukarens individuella behov samt ansvarar för att brukaren får en god omvårdnad. Du arbetar i team med olika yrkesprofessioner, för att ge brukaren...
  Läs mer
 • 2017-11-24

  Medarbetare till Antnäs vård- och omsorgsboende


  Arbetet innebär att du ger stöd och service utifrån brukarens individuella behov samt ansvarar för att brukaren får en god omvårdnad. Du arbetar i team med olika yrkesprofessioner, för att ge brukaren...
  Läs mer
 • 2017-11-24

  Biståndshandläggare


  Verksamhetsområde Vård och omsorg står för en professionell sammanhållen verksamhet genom bra bemötande, delaktighet och trygghet. Vi samarbetar med andra och vågar tänka nytt. Verksamhetsområdet...
  Läs mer
 • 2017-11-23

  Modersmålslärare till Flerspråkscentrum


  Som modersmålslärare kommer du att ansvara för barn och elevers lärande i språk och realia i respektive språk, inom kommunens grundskolor för barn i år F-9 och gymnasieskola samt modersmålsträning i...
  Läs mer
 • 2017-11-23

  Förskollärare till Ängens förskola


  Du ska vara väl förtrogen med styrdokument och kunna säkerställa att verksamheten utgår från uppsatta mål. Du ska säkerställa att barns lärande och vår verksamhet synliggörs genom bland annat...
  Läs mer
 • 2017-11-22

  Idrottslärare till Vitåskolan


  Som lärare i idrott kommer du att undervisa och arbeta med våra härliga elever i årskurs 3, 4, 5 och 6. Du ansvarar för planering, genomförande och utvärdering av dina ämnen självständigt men arbetar...
  Läs mer
 • 2017-11-22

  Förskollärare till Hammarens förskola


  Du ska vara väl förtrogen med styrdokument och kunna säkerställa att verksamheten utgår från uppsatta mål. Du ska säkerställa att barns lärande och vår verksamhet synliggörs genom bland annat...
  Läs mer
 • 2017-11-22

  Metodutvecklare, språk & kulturstödjarfunktion mot nationella minioriteter


  Som metodutvecklare med språk- och kulturstödjarfunktion mot nationella minoriteter ska du driva arbetet med att bygga upp ett likvärdigt, kunskapshöjande och inspirerande arbete för att främja och...
  Läs mer
 • 2017-11-22

  Förstelärare Flerspråkscentrum, Luleå kommun


  Försteläraren ska i huvudsak arbeta med undervisning och uppgifter som hör till undervisningen. Därutöver ska försteläraren bidra till kollegial samverkan för att utveckla och sprida god pedagogik och...
  Läs mer
 • 2017-11-22

  Förskollärare till Ängesbyns förskola


  Som förskollärare har du ansvar för att planera, driva, utveckla och utvärdera det pedagogiska arbetet i förskolan utifrån läroplaners intentioner och de områden som vi prioriterar på Ängesbyns...
  Läs mer
 • 2017-11-22

  Måltidsbiträde Bergvikens vård- och omsorgsboende


  Är du en social person som värdesätter arbetet kring äldre?
  Som måltidsbiträde har du en viktig roll i mottagningsköket och utför varierande arbetsuppgifter. Bergvikens vård och omsorgsboende...

  Läs mer
 • 2017-11-21

  Fritidspedagog/Lärare i fritidshem till Benzeliusskolan & Borgmästarskolan


  Vi söker nu en fantastisk fritidspedagog/lärare fritidshem till våra fritidshem. Tjänsten innebär arbete på två skolor. Du jobbar två dagar i veckan på Borgmästarskolan och tre dagar i veckan på...
  Läs mer
 • 2017-11-21

  Projektledare


  Som projektledare vid avdelning Stadsplanering har du ett helhetsansvar för exploateringsprojekten från första idé fram till färdigställande. Här ges du en möjlighet att utveckla din kreativitet,...
  Läs mer
 • 2017-11-21

  Serviceman Fordonsservice


  Fordonsservice ansvarar för att kommunens tjänstebilar kontrollbesiktigas enligt gällande regelverk och ansvarar även för att tjänstebilarna servas enligt instruktioner från tillverkarna....
  Läs mer
 • 2017-11-21

  Fritidspedagog/Lärare i fritidshem till Rutviksskolan


  Tjänsten som fritidspedagog på Rutviksskolan innebär att arbeta i klass/elevgrupp under dagarna och på fritids under eftermiddagarna. Öppningar av fritidshem kan förekomma.
  Tjänsten innebär ansvar för...

  Läs mer
 • 2017-11-21

  Förskollärare till Kyrkbyns Förskola


  Vi söker en förskollärare på 75%. Du ska självständigt och tillsammans med kollegor arbeta med utveckling av förskolans lärmiljöer, utifrån läroplanens mål och intentioner.

  Du ska vara väl förtrogen...

  Läs mer
 • 2017-11-21

  Lärare i ma/no/teknik till Bergskolan


  Du kommer att undervisa elever i årskurs 7-9 i matematik, NO och teknik. Du kommer ingå i ett av skolans tre lärlag. Mentorskap ingår i tjänsten.

  På Bergskolan sätter vi elevens och dennes kunskap i...

  Läs mer
 • 2017-11-21

  SO-lärare till Vitåskolan


  Som lärare i SO kommer du att undervisa och arbeta med våra härliga elever i årskurs 1-3. Du ansvarar för planering, genomförande och utvärdering av dina ämnen självständigt men arbetar mycket nära...
  Läs mer
 • 2017-11-21

  Förskollärare till Burströmska förskola


  Du ska självständigt och tillsammans med kollegor arbeta med utveckling av vår förskola samt tillsammans med övriga förskollärare ansvara för undervisningen i förskolan. Du ska vara väl förtrogen med...
  Läs mer
 • 2017-11-21

  Förskollärare till Antnäs förskola


  Du ska självständigt och tillsammans med kollegor arbeta med utveckling av förskolans lärmiljöer och arbetssätt, utifrån läroplanens mål och intentioner. Du ska vara väl förtrogen med styrdokument som...
  Läs mer
 • 2017-11-21

  Förskollärare till Kallkällans förskola


  Som förskollärare arbetar du självständigt och tillsammans med kollegor med utveckling av förskolans lärmiljöer, utifrån läroplanens mål och intentioner. I tjänsten ingår det att arbeta med...
  Läs mer
 • 2017-11-20

  Enhetschefer


  Uppdraget som enhetschef innebär att leda förskolekök och skolrestauranger i Luleå kommun. Som enhetschef har du verksamhets-, budget- och personalansvar för köken inom ditt område. Som ledare tar du...
  Läs mer
 • 2017-11-18

  Behandlingsassistent till öppenvården


  Öppenvården är en del av Vuxensektionen inom Individ och familjeomsorgen. Öppenteamet erbjuder behandling och stöd till personer med missbruksproblem. Vi arbetar såväl med att verkställa...
  Läs mer
 • 2017-11-17

  Lärare i hem- och konsumentkunskap till Bergskolan


  Du kommer att undervisa elever i åk. 6- 9 i hem- och konsumentkunskap och i tjänsten ingår mentorskap. Du arbetar inte ensam utan du kommer att vara del i ett dynamiskt ämnes- samt lärlag som har...
  Läs mer
 • 2017-11-17

  Förstelärare till Björkskatans skolområde, Luleå kommun


  Försteläraren ska i huvudsak arbeta med undervisning och uppgifter som hör till undervisningen. Därutöver ska försteläraren bidra till kollegial samverkan för att utveckla och sprida god pedagogik och...
  Läs mer
 • 2017-11-17

  3 förstelärare till skolområde Centrum, Luleå kommun


  Utgångspunkt för uppdraget finns beskrivet i det kommunövergripande förväntansdokumentet men även i det lokala förväntansdokumentet för Östra skolan och för Munkebergsskolan.

  Försteläraren ska i...

  Läs mer
 • 2017-11-17

  Enhetschef vård och omsorgsboende


  Verksamhet Vård och omsorg söker enhetschef till verksamhet vård och omsorgsboende. Vi kan erbjuda dig ett självständigt och utvecklande arbete där du får arbeta med ett nära och coachande ledarskap i...
  Läs mer
 • 2017-11-17

  Socialsekreterare Vuxensektionen


  Vuxensektionen står inför nya spännande utmaningar. För att lyckas med vårt uppdrag så behöver vi förstärkning i vårt team med fem socialsekreterare. Vi kan erbjuda dig ett omväxlande och meningsfullt...
  Läs mer
 • 2017-11-17

  Legitimerad sjuksköterska till Sundsgårdens vård- och omsorgboende


  Du erbjuds ett stimulerande och varierande arbete där du har omvårdnadsansvar för patienter på boendet, exempelvis vårdplanering, dokumentation, delegering, läkemedelshantering, utbildning och...
  Läs mer
 • 2017-11-16

  Enhetschefer personlig assistans


  Verksamhetsområde Individ och familjeomsorg söker enhetschefer till personlig assistans. Personlig assistans är en insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Målet är...
  Läs mer
 • 2017-11-15

  Nya medarbetare till Bergviken samt Midskogens vård- och omsorgsboende


  Med fokus på brukaren ska du med hjälp av vår gemensamma värdegrund arbeta för att utveckla välplanerade och flexibla lösningar. Dokumentation är en viktig arbetsuppgift och du ansvarar för att...
  Läs mer
 • 2017-11-14

  Systemförvaltare - TES


  Socialförvaltningen söker Systemförvaltare -TES. I ditt uppdrag som Systemförvaltare ingår bland annat support, användarstöd, leveranstester, lösa incidenter, felsöka, hantera övergripande...
  Läs mer
 • 2017-11-14

  Ekonomiadministratör


  Tillsammans ska ekonomiadministratörerna hantera fakturor, debiteringsunderlag, makuleringar, konteringar, upplägg av kunder och leverantörer, in- och utbetalningar, kontoavstämningar (kassa/bank)...
  Läs mer
 • 2017-11-14

  Vikarie inom kök på måltidsservice


  Barn- och utbildningsförvaltningen söker korttidsvikarier som med kort varsel vill vikariera vid ordinarie personals frånvaro. Som korttidsvikarie hos oss har du möjlighet att arbeta på olika...
  Läs mer
 • 2017-11-14

  Fritidspedagog/lärare i fritidshem till Benzeliusskolan


  Vi söker nu en fantastisk fritidspedagog till vårt fritidshem. Hos oss har du stora möjligheter att bidra till en utveckling av fritidsverksamheten. På Benzeliusskolan arbetar vi med att skapa en bra...
  Läs mer
 • 2017-11-14

  Förstelärare till Örnäsets skolområde, Luleå kommun


  Försteläraren ska i huvudsak arbeta med undervisning och uppgifter som hör till undervisningen. Uppdraget som förstelärare innebär att du har en central roll för att genom kollegial samverkan främja...
  Läs mer
 • 2017-11-14

  Förstelärartjänster till Bergnäset/Sörbyarnas skolområde, Luleå kommun


  Försteläraren ska i huvudsak arbeta med undervisning och uppgifter som hör till undervisningen. Därutöver ska försteläraren bidra till kollegial samverkan för att utveckla och sprida god pedagogik och...
  Läs mer
 • 2017-11-14

  Förstelärare till Hertsöns skolområde, Luleå Kommun


  Försteläraren ska i huvudsak arbeta med undervisning och uppgifter som hör till undervisningen. Därutöver ska försteläraren bidra till kollegial samverkan för att utveckla och sprida god pedagogik och...
  Läs mer
 • 2017-11-14

  Stödassistent Rimfroststigen gruppbostad


  Rimfroststigen är en gruppbostad för personer inom LSS där du arbetar med brukare som har autistisk funktionsnedsättning. Verksamheten präglas av tydliggörande pedagogik, strikt förhållningssätt samt...
  Läs mer
 • 2017-11-14

  Stödassistent Valutavägen gruppbostad


  Vi söker en stödassistent till Valutavägen gruppbostad. Valutavägen är en gruppbostad för personer inom LSS. Verksamheten präglas av tydliggörande pedagogik, strikt förhållningssätt samt lågaffektivt...
  Läs mer
 • 2017-11-11

  Socialsekreterare till nya ingången


  Inom Individ- och familjeomsorgen sker ett utvecklingsarbete med en ingång, en väg in-mottagning. Ingången tar emot alla nya ärenden som kommer till socialförvaltningen. Syftet med den nya ingången är...
  Läs mer
 • 2017-11-11

  Enhetschef Stöd i hemmet


  Verksamhet Vård och omsorg söker enhetschef som ska arbeta som samlad resurs för samtliga enhetschefer inom verksamhet Stöd i hemmet (hemtjänst). Arbetsuppgifterna som samlad resurs innebär bland...
  Läs mer
 • 2017-11-08

  GIS-strateg


  Som GIS-strateg i Luleå kommun har du en strategisk och samordnande roll inom GIS- och geodataområdet i kommunen.

  Du driver den långsiktiga utvecklingen inom dessa områden. Du verkar för att den...

  Läs mer
 • 2017-11-07

  2 st Lärare till Sunderbyskolan


  Tjänsten som lärare innebär att du ansvarar för undervisning i klass åk 4-6 i de ämnen du har behörighet. Mentorskap ingår i tjänsten. Du kommer att ingå i ett hemvist med andra pedagoger som arbetar...
  Läs mer
 • 2017-11-07

  Belysningsingenjör gatu- och parkbelysning


  Som belysningsingenjör är du beställare för den dagliga driften och det löpande underhållet av kommunens gatu- och parkbelysning. Du arbetar med inventering, planering och uppföljning av produktionen...
  Läs mer
 • 2017-11-06

  Korttidsvikarie inom förskola och skola


  Barn- och utbildningsförvaltningen söker korttidsvikarier som med kort varsel vill vikariera vid ordinarie personals frånvaro. Som korttidsvikarie hos oss har du möjlighet att arbeta på olika...
  Läs mer
 • 2017-11-04

  Familjerådgivare


  Vår gemensamma värdegrund är en ledstjärna där verksamheten präglas av engagemang, ansvarstagande och kompetens. Vi utvecklas hela tiden vilket gör att det är spännande att jobba hos oss. Oavsett...
  Läs mer
 • 2017-11-02

  Specialistsocionom


  Enheten myndighetsutövning Äldre inom verksamhet vård och omsorg söker en specialistsocionom (SAS). Som specialistsocionom är du direkt underställd enhetschef.

  Ditt uppdrag är att handleda och ge...

  Läs mer
 • 2017-10-11

  Arkivarie


  Som arkivarie hos oss arbetar du i en liten flexibel arbetsgrupp med förekommande arbetsuppgifter i både dokumentarkiv och bildarkiv. Du kommer att vara en viktig komponent i att utforma den digitala...
  Läs mer
 • 2017-07-02

  Intresseanmälan korttidsvikarie vård, stöd och omsorg


  Socialförvaltningen söker korttidsvikarier som med kort varsel kan ta tillfälliga vikariat vid ordinarie personals frånvaro.

  Som korttidsvikarie arbetar du på flera olika arbetsplatser exempelvis...

  Läs mer

Som medarbetare i Luleå kommun är du en nyckelperson. Ditt arbete gör Luleå mer attraktivt.

Vår gemensamma värdegrund är en ledstjärna där verksamheten präglas av engagemang, ansvarstagande och kompetens.

Våra anställningsförmåner