• Startsida
 • Näringsliv
 • Besöka Luleå

Lediga jobb

Sök arbete hos oss! Ett av Sveriges viktigaste jobb!

 • 2017-11-18

  Behandlingsassistent till öppenvården


  Öppenvården är en del av Vuxensektionen inom Individ och familjeomsorgen. Öppenteamet erbjuder behandling och stöd till personer med missbruksproblem. Vi arbetar såväl med att verkställa...
  Läs mer
 • 2017-11-17

  Lärare i hem- och konsumentkunskap till Bergskolan


  Du kommer att undervisa elever i åk. 6- 9 i hem- och konsumentkunskap och i tjänsten ingår mentorskap. Du arbetar inte ensam utan du kommer att vara del i ett dynamiskt ämnes- samt lärlag som har...
  Läs mer
 • 2017-11-17

  Förstelärare till Björkskatans skolområde, Luleå kommun


  Försteläraren ska i huvudsak arbeta med undervisning och uppgifter som hör till undervisningen. Därutöver ska försteläraren bidra till kollegial samverkan för att utveckla och sprida god pedagogik och...
  Läs mer
 • 2017-11-17

  3 förstelärare till skolområde Centrum, Luleå kommun


  Utgångspunkt för uppdraget finns beskrivet i det kommunövergripande förväntansdokumentet men även i det lokala förväntansdokumentet för Östra skolan och för Munkebergsskolan.

  Försteläraren ska i...

  Läs mer
 • 2017-11-17

  Enhetschef vård och omsorgsboende


  Verksamhet Vård och omsorg söker enhetschef till verksamhet vård och omsorgsboende. Vi kan erbjuda dig ett självständigt och utvecklande arbete där du får arbeta med ett nära och coachande ledarskap i...
  Läs mer
 • 2017-11-17

  Socialsekreterare Vuxensektionen


  Vuxensektionen står inför nya spännande utmaningar. För att lyckas med vårt uppdrag så behöver vi förstärkning i vårt team med fem socialsekreterare. Vi kan erbjuda dig ett omväxlande och meningsfullt...
  Läs mer
 • 2017-11-17

  Legitimerad sjuksköterska till Sundsgårdens vård- och omsorgboende


  Du erbjuds ett stimulerande och varierande arbete där du har omvårdnadsansvar för patienter på boendet, exempelvis vårdplanering, dokumentation, delegering, läkemedelshantering, utbildning och...
  Läs mer
 • 2017-11-16

  Enhetschefer personlig assistans


  Verksamhetsområde Individ och familjeomsorg söker enhetschefer till personlig assistans. Personlig assistans är en insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Målet är...
  Läs mer
 • 2017-11-15

  Nya medarbetare till Bergviken samt Midskogens vård- och omsorgsboende


  Med fokus på brukaren ska du med hjälp av vår gemensamma värdegrund arbeta för att utveckla välplanerade och flexibla lösningar. Dokumentation är en viktig arbetsuppgift och du ansvarar för att...
  Läs mer
 • 2017-11-14

  Systemförvaltare - TES


  Socialförvaltningen söker Systemförvaltare -TES. I ditt uppdrag som Systemförvaltare ingår bland annat support, användarstöd, leveranstester, lösa incidenter, felsöka, hantera övergripande...
  Läs mer
 • 2017-11-14

  Ekonomiadministratör


  Tillsammans ska ekonomiadministratörerna hantera fakturor, debiteringsunderlag, makuleringar, konteringar, upplägg av kunder och leverantörer, in- och utbetalningar, kontoavstämningar (kassa/bank)...
  Läs mer
 • 2017-11-14

  Vikarie inom kök på måltidsservice


  Barn- och utbildningsförvaltningen söker korttidsvikarier som med kort varsel vill vikariera vid ordinarie personals frånvaro. Som korttidsvikarie hos oss har du möjlighet att arbeta på olika...
  Läs mer
 • 2017-11-14

  Fritidspedagog/lärare i fritidshem till Benzeliusskolan


  Vi söker nu en fantastisk fritidspedagog till vårt fritidshem. Hos oss har du stora möjligheter att bidra till en utveckling av fritidsverksamheten. På Benzeliusskolan arbetar vi med att skapa en bra...
  Läs mer
 • 2017-11-14

  Förstelärare till Örnäsets skolområde, Luleå kommun


  Försteläraren ska i huvudsak arbeta med undervisning och uppgifter som hör till undervisningen. Uppdraget som förstelärare innebär att du har en central roll för att genom kollegial samverkan främja...
  Läs mer
 • 2017-11-14

  Förstelärartjänster till Bergnäset/Sörbyarnas skolområde, Luleå kommun


  Försteläraren ska i huvudsak arbeta med undervisning och uppgifter som hör till undervisningen. Därutöver ska försteläraren bidra till kollegial samverkan för att utveckla och sprida god pedagogik och...
  Läs mer
 • 2017-11-14

  Förstelärare till Hertsöns skolområde, Luleå Kommun


  Försteläraren ska i huvudsak arbeta med undervisning och uppgifter som hör till undervisningen. Därutöver ska försteläraren bidra till kollegial samverkan för att utveckla och sprida god pedagogik och...
  Läs mer
 • 2017-11-14

  Stödassistent Rimfroststigen gruppbostad


  Rimfroststigen är en gruppbostad för personer inom LSS där du arbetar med brukare som har autistisk funktionsnedsättning. Verksamheten präglas av tydliggörande pedagogik, strikt förhållningssätt samt...
  Läs mer
 • 2017-11-14

  Stödassistent Valutavägen gruppbostad


  Vi söker en stödassistent till Valutavägen gruppbostad. Valutavägen är en gruppbostad för personer inom LSS. Verksamheten präglas av tydliggörande pedagogik, strikt förhållningssätt samt lågaffektivt...
  Läs mer
 • 2017-11-11

  Socialsekreterare till nya ingången


  Inom Individ- och familjeomsorgen sker ett utvecklingsarbete med en ingång, en väg in-mottagning. Ingången tar emot alla nya ärenden som kommer till socialförvaltningen. Syftet med den nya ingången är...
  Läs mer
 • 2017-11-11

  Enhetschef Stöd i hemmet


  Verksamhet Vård och omsorg söker enhetschef som ska arbeta som samlad resurs för samtliga enhetschefer inom verksamhet Stöd i hemmet (hemtjänst). Arbetsuppgifterna som samlad resurs innebär bland...
  Läs mer
 • 2017-11-09

  Fritidspedagog/Lärare i fritidshem eller Förskollärare, Mariebergsskolan


  Du kommer att undervisa och arbeta med elever i årskurs F-3. Du kommer att samarbeta med all personal på skolan och ingår i ett av våra arbetslag. Under skoltid samarbetar du med lärare och du har...
  Läs mer
 • 2017-11-09

  Specialpedagog till Centrala Elevhälsan


  Denna tjänst som Specialpedagog inom Centrala Elevhälsan verkar på uppdrag ut mot skolenheter utifrån en fördjupad kompetens inom kunskapsområdena språkutveckling, läs- och skrivutveckling/dyslexi...
  Läs mer
 • 2017-11-08

  Elevassistent till Råneskolan


  Tjänsten som elevassistent på Råneskolan innebär att arbeta med en elev med funktionshinder under skoltid. Rastaktiviteter ingår i uppdraget. Som elevassistent har du ett nära förhållande till...
  Läs mer
 • 2017-11-08

  Distriktssköterska/projektledare till hemsjukvården


  Du som distriktssköterska/projektledare kommer att arbeta som en förstärkning inom hemsjukvården och delta i ett team tillsammans med sjuksköterskor inom hemsjukvården, hemtjänstpersonal, enhetschefer...
  Läs mer
 • 2017-11-08

  GIS-strateg


  Som GIS-strateg i Luleå kommun har du en strategisk och samordnande roll inom GIS- och geodataområdet i kommunen.

  Du driver den långsiktiga utvecklingen inom dessa områden. Du verkar för att den...

  Läs mer
 • 2017-11-08

  Sjuksköterska/ Distriktssköterska till hemsjukvården


  Socialförvaltningen söker distriktsköterskor till hemsjukvården.

  Du erbjuds ett stimulerande och varierande arbete där du har omvårdnadsansvar för patienter inom ditt område, exempelvis hembesök,...

  Läs mer
 • 2017-11-07

  2 st Lärare till Sunderbyskolan


  Tjänsten som lärare innebär att du ansvarar för undervisning i klass åk 4-6 i de ämnen du har behörighet. Mentorskap ingår i tjänsten. Du kommer att ingå i ett hemvist med andra pedagoger som arbetar...
  Läs mer
 • 2017-11-07

  Skolhandläggare Bergskolan


  Din tjänst innebär att du:
  • Arbetar resursinriktat och flexibelt i nära dialog med all personal på skolan, framförallt med rektor. Variationen i arbetsuppgifterna är mycket stor och du måste vara...

  Läs mer
 • 2017-11-07

  Enhetschefer Vård och omsorg


  Verksamhet Vård och omsorg söker två enhetschefer som ska arbeta som samlad resurs för samtliga enhetschefer inom Vård och omsorgsboende. Arbetsuppgifterna som samlad resurs innebär bland annat att...
  Läs mer
 • 2017-11-07

  Belysningsingenjör gatu- och parkbelysning


  Som belysningsingenjör är du beställare för den dagliga driften och det löpande underhållet av kommunens gatu- och parkbelysning. Du arbetar med inventering, planering och uppföljning av produktionen...
  Läs mer
 • 2017-11-06

  Korttidsvikarie inom förskola och skola


  Barn- och utbildningsförvaltningen söker korttidsvikarier som med kort varsel vill vikariera vid ordinarie personals frånvaro. Som korttidsvikarie hos oss har du möjlighet att arbeta på olika...
  Läs mer
 • 2017-11-06

  Lärare ma/no eller sv/so åk 4-6, Ormbergsskolan


  Vi söker en lärare för att undervisa elever i årskurs 4-6 i ma/no eller sv/so med ett mentorskap i åk 6. Vi arbetar med ett inkluderande förhållningssätt i strävan att skapa en bra verksamhet för alla...
  Läs mer
 • 2017-11-06

  Produktionsledare Gatudrift och underhåll


  Som en av fyra produktionsledare är du beställare för den dagliga driften och det löpande underhållet av kommunens gatunät. Du arbetar med inventering, planering och uppföljning av produktionen samt...
  Läs mer
 • 2017-11-04

  Familjerådgivare


  Vår gemensamma värdegrund är en ledstjärna där verksamheten präglas av engagemang, ansvarstagande och kompetens. Vi utvecklas hela tiden vilket gör att det är spännande att jobba hos oss. Oavsett...
  Läs mer
 • 2017-11-02

  Specialistsocionom


  Enheten myndighetsutövning Äldre inom verksamhet vård och omsorg söker en specialistsocionom (SAS). Som specialistsocionom är du direkt underställd enhetschef.

  Ditt uppdrag är att handleda och ge...

  Läs mer
 • 2017-10-31

  Legitimerade sjuksköterskor till Bergvikens vård- och omsorgsboende


  Du erbjuds ett stimulerande och varierande arbete där du har omvårdnadsansvar för patienter inom ditt område, exempelvis hembesök, vårdplanering, dokumentation, delegering, läkemedelshantering,...
  Läs mer
 • 2017-10-31

  Legitimerad sjuksköterska till Bergvikens korttidsboende


  Du erbjuds ett stimulerande och varierande arbete där du har omvårdnadsansvar för patienter inom ditt område, exempelvis hembesök, vårdplanering, dokumentation, delegering, läkemedelshantering,...
  Läs mer
 • 2017-10-23

  Förskollärare till Bälinge förskola


  Du ska självständigt och tillsammans med kollegor arbeta med utveckling av förskolans lärmiljöer, utifrån läroplanens mål och intentioner. Du ska vara väl förtrogen med styrdokument som du kopplar...
  Läs mer
 • 2017-10-11

  Arkivarie


  Som arkivarie hos oss arbetar du i en liten flexibel arbetsgrupp med förekommande arbetsuppgifter i både dokumentarkiv och bildarkiv. Du kommer att vara en viktig komponent i att utforma den digitala...
  Läs mer
 • 2017-07-02

  Intresseanmälan korttidsvikarie vård, stöd och omsorg


  Socialförvaltningen söker korttidsvikarier som med kort varsel kan ta tillfälliga vikariat vid ordinarie personals frånvaro.

  Som korttidsvikarie arbetar du på flera olika arbetsplatser exempelvis...

  Läs mer

Som medarbetare i Luleå kommun är du en nyckelperson. Ditt arbete gör Luleå mer attraktivt.

Vår gemensamma värdegrund är en ledstjärna där verksamheten präglas av engagemang, ansvarstagande och kompetens.

Våra anställningsförmåner