Lediga jobb

 • 2019-05-21

  Fritidspedagog/lärare i fritidshem till Svedjeskolan


  Tjänsten som fritidspedagog på Svedjeskolan innebär att arbeta i fritidshemmet på morgonen och eftermiddagarna samt vara delaktig i klass under skoldagen. Du kommer planera och göra uppföljningar av...
  Läs mer
 • 2019-05-21

  Yrkeslärare med inriktning bageri till Luleå gymnasieskola


  Du ska undervisa vid Restaurang-och livsmedelsprogrammet med inriktning bageri, ett tvåårigt nationellt yrkespaket, samt till viss del även undervisa mot elever på nationella gymnasieprogrammet som...
  Läs mer
 • 2019-05-21

  Lärare i svenska och engelska till introduktionsprogrammet Luleå gymnasieskola


  Vi söker en lärare i svenska och engelska till introduktionsprogrammet individuellt alternativ, IM Örnen, i Luleå gymnasieskola.

  Du kommer undervisa i svenska och engelska på gymnasiets...

  Läs mer
 • 2019-05-20

  Specialpedagog till Råneskolan Fskkl-åk6


  I tjänsten som specialpedagog är du en viktig del av skolans elevhälsoteam. Ditt uppdrag är att i nära samarbete med skolledning, elevhälsoteam och pedagoger driva utveckling av undervisningen med...
  Läs mer
 • 2019-05-20

  Residensskolan/Östra skolan söker lärare i Textilslöjd 100%


  Du kommer att undervisa elever i årskurs 6-9 i textilslöjd och utgöra en del av ett arbetslag där den kollegiala samverkan är stor. Tillsammans med arbetslaget kommer du att planera och följa upp...
  Läs mer
 • 2019-05-20

  Förskollärare till Storsands förskola


  Du ska självständigt och tillsammans med kollegor arbeta med utveckling av förskolans lärmiljöer och arbetssätt, utifrån läroplanens mål och intentioner. Du ska vara väl förtrogen med styrdokument som...
  Läs mer
 • 2019-05-20

  Kock med samordningsansvar till Furuparkskolans kök


  Måltidsservice rekryterar en kock med samordningsansvar inom Luleå kommun med placering vid Furuparkskolan. En grundskola med ca 330 elever i årskurserna F-6. På Furuparkskolan finns ett modernt...
  Läs mer
 • 2019-05-20

  Förskollärare till Ängens förskola


  Du ska självständigt och tillsammans med kollegor arbeta med utveckling av förskolans lärmiljöer och arbetssätt, utifrån läroplanens mål och intentioner. Du ska vara väl förtrogen med styrdokument som...
  Läs mer
 • 2019-05-15

  Förskollärare till Ersnäs förskola


  Du ska självständigt och tillsammans med kollegor arbeta med utveckling av förskolans lärmiljöer, utifrån läroplanens mål och intentioner. Du ska vara väl förtrogen med styrdokument som du kopplar...
  Läs mer
 • 2019-05-15

  Lärare i textilslöjd till Sunderbyskolan


  Lärare i textilslöjd med fördelning 80% Sunderbyskolan och 20% Montessoriskolan. Mentorskap ingår.
  Läs mer
 • 2019-05-15

  Förskollärare till Strandens förskola ”Lill ön”


  Du ska självständigt och tillsammans med kollegor arbeta med utveckling av förskolans lärmiljöer och arbetssätt, utifrån läroplanens mål och intentioner. Du ska vara väl förtrogen med styrdokument som...
  Läs mer
 • 2019-05-15

  Lärare till Sunderbyskolan


  Tjänsten som lärare innebär att du ansvarar för undervisning i klass 1-3 i de ämnen du har behörighet i. Mentorskap ingår i tjänsten. Du kommer att ingå i ett hemvist med andra pedagoger som arbetar...
  Läs mer
 • 2019-05-15

  Ateljerista/ ateljepedagog till Hällbackens förskola


  Du ska självständigt och tillsammans med kollegor arbeta med utveckling av förskolans lärmiljöer och arbetssätt, utifrån läroplanens mål och intentioner. Du ska vara väl förtrogen med styrdokument som...
  Läs mer
 • 2019-05-15

  Förskollärare till Hällbackens förskola


  Du ska självständigt och tillsammans med kollegor arbeta med utveckling av förskolans lärmiljöer och arbetssätt, utifrån läroplanens mål och intentioner. Du ska vara väl förtrogen med styrdokument som...
  Läs mer
 • 2019-05-15

  Lärare i idrott och hälsa, 7-9


  Vi söker en lärare för undervisning i ämnet idrott och hälsa. Du ingår i ett ämneslag med två andra idrottslärare samt i ett arbetslag där du har nära samarbete med övriga lärare som arbetar med...
  Läs mer
 • 2019-05-14

  Förskollärare till Förskolan Gnistan


  Du ska självständigt och tillsammans med kollegor arbeta med utveckling av förskolans lärmiljöer, såväl ute som inne. Detta utifrån läroplanens mål och intentioner.

  Du ska planera, genomföra,...

  Läs mer
 • 2019-05-14

  Slöjdlärare, årskurs 3-6, Ängskolan/Borgmästarskolan/Munkebergsskolan


  Vi söker en lärare i träslöjd till våra tre skolor Ängskolan, Borgmästarskolan och Munkebergsskolan. Tjänsten ser ut som sådan att under ht -19 kommer du att jobba 60% på Ängskolan och 15% på...
  Läs mer
 • 2019-05-14

  Lärare i bild till Kråkbergsskolan & Björkskataskolan


  Som lärare i bild kommer du att arbeta på Kråkbergsskolan och Björkskataskolan. Tjänsten är tillsvidare och innebär 50% tjänstgöring på vardera skola. Hemskola är Kråkbergsskolan.

  Tjänsten innebär...

  Läs mer
 • 2019-05-14

  Enhetschef Vuxenutbildningen


  Vuxenutbildningen i Luleå söker en enhetschef med ansvar för studie- och yrkesvägledning, administration, bibliotek, vaktmästeri, uppdragsutbildning och lärcentrum. Du kommer att ingå i...
  Läs mer
 • 2019-05-13

  Förskollärare till Årans förskola


  Du ska självständigt och tillsammans med kollegor arbeta med utveckling av förskolans lärmiljöer och arbetssätt, utifrån läroplanens mål och intentioner. Du ska vara väl förtrogen med styrdokument som...
  Läs mer
 • 2019-05-13

  Lärare i matematik och fysik till Luleå gymnasieskola


  Vi söker dig som vill vara med och utveckla vårt Teknikcollage. Du ska undervisa i matematik- och fysik. Förutom undervisning och mentorsuppdrag förutsätts arbete och samverkan med programlag och...
  Läs mer
 • 2019-05-13

  Sommarjobba som handledare i Råneå


  Varje ungdom har en genomförandeplan med mål för placeringen. Handledarens uppgift är att tillsammans med ungdom arbeta för att målen uppnås. Det kan handla om hälsa, utbildning, fritid och sociala...
  Läs mer
 • 2019-05-10

  Lärare i spanska till Örnässkolan 7-9


  Du kommer att undervisa elever i årskurserna 7-9 i spanska. Mentorskap ingår i tjänsten och du samverkar med andra pedagoger i såväl ämneslag som arbetslag.
  Läs mer
 • 2019-05-10

  Musiklärare till Furuparkskolan och Tallkronanskolan


  Du kommer att undervisa elever i åk 4-6 på Furuparkskolan i musik enligt läroplan. Din hemskola kommer att vara Furuparkskolan. Tjänsten kombineras med Tallkronanskolan, där undervisar du elever i åk...
  Läs mer
 • 2019-05-10

  Förskollärare till Bergstadens förskola


  Du ska självständigt och tillsammans med kollegor arbeta med utveckling av förskolans lärmiljöer och arbetssätt, utifrån läroplanens mål och intentioner. Du ska vara väl förtrogen med styrdokument som...
  Läs mer
 • 2019-05-10

  Förskollärare till Solkattens förskola


  Du ska självständigt och tillsammans med kollegor arbeta med utveckling av förskolans lärmiljöer, utifrån läroplanens mål och intentioner. Du ska vara väl förtrogen med styrdokument som du kopplar...
  Läs mer
 • 2019-05-10

  Förskollärare till Kallkällans förskola


  Som förskollärare arbetar du självständigt och tillsammans med kollegor med utveckling av förskolans lärmiljöer, utifrån läroplanens mål och intentioner. I tjänsten ingår det att arbeta med...
  Läs mer
 • 2019-05-10

  Lärare i idrott till Stadsöskolan 4-6


  Du kommer att undervisa elever i år 4-6 i idrott och hälsa - planering, genomförande och uppföljning. Du kommer också att delta i övrigt arbete som ingår i läraryrket. Du ingår i ett dynamiskt arbets-...
  Läs mer
 • 2019-05-10

  Sektionschef Myndighetsutövning


  Chefen vid sektion Myndighetsutövning leder arbetet med att bedriva och utveckla räddningstjänstens myndighetsroller. Du säkerställer att tillsyn utförs och tillstånd prövas med hög kvalitet, god...
  Läs mer
 • 2019-05-09

  Skolkurator till Resurscentrum - Elevhälsan


  Skolkuratorn bidrar med psykosocial kompetens inom elevhälsans arbete på individ- grupp- och organisationsnivå. Skolkuratorns uppdrag innebär att bidra till att eleven uppnår kunskapsmålen samt att...
  Läs mer
 • 2019-05-09

  Miljöinspektör


  Vi söker en miljöinspektör. Som miljöinspektör erbjuds du ett varierande arbete. Du kommer att arbeta tillsammans med andra i ditt team som arbetar med miljöskyddsfrågor.

  Dina arbetsuppgifter kommer...

  Läs mer
 • 2019-05-09

  Förskollärare till grundsärskolan - Tunaskolan


  Vi arbetar i team som består av undervisande lärare, förskollärare, fritidspedagoger och elevassistenter. Särskolans elever är fördelade i flera olika grupper under skoltid.

  Tjänsten innebär en...

  Läs mer
 • 2019-05-08

  Fritidspedagog till grundsärskolan - Tunaskolan


  Vi arbetar i team som består, förutom av undervisande lärare, även av förskollärare, fritidspedagoger och elevassistenter. Särskolans elever är fördelade i flera olika grupper under skoltid....
  Läs mer
 • 2019-05-08

  Montessori i Luleå söker pedagog


  Du ska tillsammans med lärare och fritidspedagoger arbeta riktat mot specifika elever under skoltid och på fritids under eftermiddagarna. Målsättningen med ditt arbete är att skapa en miljö som...
  Läs mer
 • 2019-05-08

  Montessori i Luleå söker SO-lärare


  Du kommer att undervisa elever i årskurs 4-6 i SO-ämnena. Är du behörig i SO och annat ämne så är även det intressant för oss.

  Hos oss kommer du att arbeta i ett tryggt arbetslag där det läggs stor...

  Läs mer
 • 2019-05-08

  Vikariat nattsjuksköterskor


  Du erbjuds ett stimulerande och varierande arbete där du har hela Luleå kommun som upptagningsområde.

  Våra patienter bor både vid vård-, stöd och omsorgsboenden samt i ordinärt boende. I arbetet...

  Läs mer
 • 2019-05-08

  Lärare musik Hedskolan och Mandaskolan


  Vi söker nu ytterligare en fantastisk lärare då föregående läraren har valt att flytta till sydligare breddgrader. Det till musikämnet där du kommer att undervisa elever i årskurs 1-6 från Hed- och...
  Läs mer
 • 2019-05-08

  Leg sjuksköterskor – semestervikarier 2019


  Som legitimerad sjuksköterska kan du arbeta inom hemsjukvård, omsorg, psykiatri, korttidsboende och vård- och omsorgsboende. Du erbjuds ett stimulerande och varierande arbete där du har...
  Läs mer
 • 2019-05-08

  Lärare åk 1–3 till Tallkronanskolan


  Du kommer att arbeta med undervisning och arbeta i arbetslag där den kollegiala samverkan är stor. Tillsammans med arbetslaget kommer du att planera och följa upp verksamheten på både grupp- och...
  Läs mer
 • 2019-05-08

  Residensskolan söker spanskalärare, åk 7-9


  Du kommer att undervisa elever i årskurs 7-9 i Spanska. Som en del av tjänsten ingår det även resurstid.

  Mentorskap ingår.

  Läs mer
 • 2019-05-08

  Tallkronan växer - vi behöver en idrottslärare till oss


  Du kommer att arbeta som idrottslärare.

  Du kommer att arbeta i arbetslag där den kollegiala samverkan är stor och tillsammans kommer ni att planera och följa upp verksamheten både på grupp- och...

  Läs mer
 • 2019-05-08

  Controller


  Som controller är du kontaktperson till några utvalda förvaltningar och bolag samt ansvarar för de ekonomiska delarna i kommunens koncernarbete. Redovisning, koncernredovisning, upprättande av...
  Läs mer
 • 2019-05-07

  Konstpedagog


  - Vi söker en administrativ och kreativ person som vill arbeta med konstpedagogik.
  I arbetet ingår:
  - Att planera och genomföra pedagogisk verksamhet för alla åldrar i vår ateljé och hålla i...

  Läs mer
 • 2019-05-06

  Lärare/resurspedagog, Björkskataskolan


  Du arbetar som lärare/resurspedagog i särskild undervisningsgrupp tillsammans i ett team med specialpedagoger och elevstödjare på skolan. Du ingår även i skolans elevhälsoteam där även skolsköterska...
  Läs mer
 • 2019-05-06

  Specialpedagog, 100%, till Björkskataskolan


  Som specialpedagog har du en central roll på skolan där du planerar och organiserar arbetet kring elever i behov särskilt stöd och till viss mån även extra anpassningar. Det innebär bland annat att du...
  Läs mer
 • 2019-05-06

  Lärare i år 4-5 till Benzeliusskolan


  Vi söker en engagerad lärare till mellanstadiet där du kommer att undervisa elever i år 4-5 på ett spännande sätt. På Benzeliusskolan arbetar vi utifrån ett inkluderande förhållningssätt för att skapa...
  Läs mer
 • 2019-05-03

  Systemförvaltare IT-infrastruktur


  Förvaltningsobjektet innefattar nät- och kommunikation, server, virtualisering, lagring och backup, databaser och övrig central grundinfrastruktur. Luleå kommun har nyligen beslutat att gå över till...
  Läs mer
 • 2019-04-30

  Fastighetssamordnare


  Som fastighetssamordnare kommer du bland annat att arbeta med upprättande av hyreskontrakt vid in- och uthyrning, nyttjanderättsavtal och hyreskostnadskalkyler.

  Du är även delaktig i utredningar för...

  Läs mer
 • 2019-03-19

  Undersköterskor till Stadsölagets hemtjänst


  Vi söker nya medarbetare till Stadsölagets hemtjänst som utgår från Gammelstad.

  Arbetet innebär att du ger stöd och service utifrån brukarens individuella behov samt ansvarar för att brukaren får en...

  Läs mer
 • 2019-01-15

  Jobba i Alvik/Antnäs i sommar!


  Vård och omsorgsboende
  På Alviks- samt Antnäs VO-boende arbetar du utifrån varje brukares individuella behov. Arbetet innebär att ge brukaren omvårdnad, service och ett dagligt liv med socialt...

  Läs mer
 • 2019-01-15

  Jobba i Råneå i sommar!


  Vård och omsorgsboende
  Råneå har två VO-boenden, Forsbacka och Västberga. På boendet arbetar du utifrån varje brukares individuella behov. Arbetet innebär att ge brukaren omvårdnad, service och ett...

  Läs mer
 • 2018-12-23

  Sommarjobb vård, stöd och omsorg 2019


  Vård och omsorgsboende/Korttidsboende
  På boendet arbetar du utifrån varje brukares individuella behov. Arbetet innebär att ge brukaren omvårdnad, service och ett dagligt liv med socialt innehåll. På...

  Läs mer

Som medarbetare i Luleå kommun är du en nyckelperson. Ditt arbete gör Luleå mer attraktivt.

Vår gemensamma värdegrund är en ledstjärna där medarbetarna är engagerade, ansvarstagande och kompetenta.

Våra anställningsförmåner