Lediga jobb

 • 2019-01-18

  Fritidspedagog/lärare fritidshem till Benzeliusskolan


  Vi söker nu en engagerad fritidspedagog till vårt fritidshem. Hos oss har du stora möjligheter att bidra till en utveckling av fritidsverksamheten. På Benzeliusskolan arbetar vi med att skapa en bra...
  Läs mer
 • 2019-01-17

  Samordnare, stöd till skolchef


  Din roll är att vara skolchefs administrativa stöd, som en del i detta ska du göra avvägningar bland de förfrågningar och önskemål som kommer in. Det är därför viktigt att du som person är...
  Läs mer
 • 2019-01-17

  Förstelärare i Ma/NO till Råneskolan 7-9


  I din roll som förstelärare kommer du att få ta ett stort ansvar när det gäller utvecklingen av hela vår verksamhet F-9. Vi söker nu dig som vill utveckla dig själv som lärare och samtidigt lyfta vår...
  Läs mer
 • 2019-01-16

  Jobba i Råneå i sommar!


  Vård och omsorgsboende
  Råneå har två VO-boenden, Forsbacka och Västberga. På boendet arbetar du utifrån varje brukares individuella behov. Arbetet innebär att ge brukaren omvårdnad, service och ett...

  Läs mer
 • 2019-01-16

  Lärare i förskoleklass till Måttsundsskolan


  Du kommer att ansvara för eleverna i förskoleklassen under skoldagen samt arbeta i fritidshemmet övrig tid. Du ansvarar för planering, genomförande, uppföljning och utvärdering av det pedagogiska...
  Läs mer
 • 2019-01-16

  Specialpedagog till Luleå gymnasieskola


  Du ska arbeta främjande, förebyggande och åtgärdande i ett elevhälsoperspektiv på grupp-, individ- och organisationsnivå.

  Du är en kvalificerad rådgivare och handledare gentemot lärare i pedagogiska...

  Läs mer
 • 2019-01-16

  Jobba i Alvik/Antnäs i sommar!


  Vård och omsorgsboende
  På Alviks- samt Antnäs VO-boende arbetar du utifrån varje brukares individuella behov. Arbetet innebär att ge brukaren omvårdnad, service och ett dagligt liv med socialt...

  Läs mer
 • 2019-01-15

  GIS-Ingenjör


  I uppdraget ingår insamling, ajourhållning samt tillhandahålla geodata och geografisk information för verksamheternas behov, stödja vid framtagande av processer för geodata, från mätning till GIS för...
  Läs mer
 • 2019-01-15

  Abetsmiljökonsult inom fysisk och socioteknisk arbetsmiljö


  Vi erbjuder
  En viktig förutsättning för att du ska kunna göra ett bra jobb är självklart att du har rätt kompetens. Som medarbetare hos oss har du möjlighet att utvecklas i din yrkesroll, både genom...

  Läs mer
 • 2019-01-15

  Enhetschef/transportledare


  • I rollen som enhetschef/transportledare har du verksamhets- och personalansvar. Du arbetar på transportcentralen med att tillhandahålla transport- och entreprenad tjänster till kommunens...
  Läs mer
 • 2019-01-14

  lärare åk 4-6 till Hedskolan


  Vi söker nu ytterligare en fantastisk lärare till mellanstadiet som kommer vara en viktig del i vårt arbete att dubbelbemanna lektionerna på mellanstadiet. På skolan utgår vi från ett inkluderat...
  Läs mer
 • 2019-01-14

  Förskollärare till Storskiftets förskola


  Du ska vara väl förtrogen med styrdokument och kunna säkerställa att verksamheten utgår från uppsatta mål. Du ska säkerställa att barns lärande och vår verksamhet synliggörs genom bland annat...
  Läs mer
 • 2019-01-12

  Enhetschef till Stöd i hemmet Råneå


  Verksamhet Vård och omsorg söker enhetschef till Stöd i hemmet (hemtjänst) i Råneå. Vi kan erbjuda dig ett självständigt och utvecklande arbete där du får arbeta med ett nära och coachande ledarskap...
  Läs mer
 • 2019-01-11

  Förstelärare till Hertsöskolan, Luleå kommun


  Försteläraren ska i huvudsak arbeta med undervisning och uppgifter som hör till undervisningen. Därutöver ska försteläraren bidra till kollegial samverkan för att utveckla och sprida god pedagogik och...
  Läs mer
 • 2019-01-10

  Förskollärare till Hällbackens förskola


  Som förskollärare har du ansvar för att planera, driva, utveckla och utvärdera det pedagogiska arbetet i förskolan utifrån läroplaners intentioner och de områden som vi prioriterar på Hällbacken. Du...
  Läs mer
 • 2019-01-10

  Förskollärare till Kristallens förskola


  Du ska självständigt och tillsammans med kollegor arbeta med utveckling av förskolans lärmiljöer, utifrån läroplanens mål och intentioner.

  Du ska vara väl förtrogen med styrdokument som du kopplar...

  Läs mer
 • 2019-01-10

  Förskollärare/barnskötare i nordsamiska till tvåspråkiga förskolan


  Du ska självständigt och tillsammans med kollegor arbeta med utveckling av förskolans lärmiljöer, utifrån läroplanens mål och intentioner. Du ska vara väl förtrogen med styrdokument som du kopplar...
  Läs mer
 • 2019-01-10

  Förskollärare till Jämtögårdens förskola


  Som förskollärare arbetar du självständigt och tillsammans med kollegor med utveckling av förskolans lärmiljöer, utifrån läroplanens mål och intentioner. Du ska vara väl förtrogen med styrdokument och...
  Läs mer
 • 2019-01-09

  Fritidspedagog/Lärare i fritidshem till Avanskolan


  Tjänsten som fritidspedagog/lärare i fritidshem på Avanskolan innebär att arbeta i barn/elevgrupp under dagarna och på fritids under eftermiddagarna. Du som söker tjänsten skall vara förtrogen med...
  Läs mer
 • 2019-01-09

  Lärare i SO till Residensskolan


  Du kommer att undervisa elever i årskurs 7-9 i SO ämnen.

  Mentorskap ingår.

  Läs mer
 • 2019-01-08

  Lärare fskkl-åk 3 till Avanskolan


  Du kommer främst att undervisa i åk 1 där du ingår i kollegial samverkan med pedagogerna i förskoleklass och i åk 2-3. Fokus i tjänsten är på tidiga insatser inom läsa-skriva-räkna varvid du kommer...
  Läs mer
 • 2019-01-08

  Lärare i NO/Ma/Tk till Residensskolan 7-9


  Du kommer att undervisa elever i årskurs 7-9 i NO-ämnen, matematik och teknik. Som en del av tjänsten kan det ingå en del resurstid där du arbetar med elever som behöver lite extra stöd.

  Mentorskap...

  Läs mer
 • 2019-01-08

  Tekniker rörnät


  Vi söker nu en driven medarbetare som vill vara med och utforma vårt arbete med filmning av ledningsnätet och läcksökning. Som tekniker rörnät jobbar du tillsammans med en annan rörtekniker men...
  Läs mer
 • 2019-01-08

  Socialsekreterare Barn och ungdomssektionen


  Inom Individ- och familjeomsorgen pågår ett omfattande utvecklingsarbete med barn och unga i fokus. Vi utvecklar en dynamisk organisation som innehåller service och insatser för barn/unga och deras...
  Läs mer
 • 2019-01-07

  Lärare i musik till Hedskolan och Mandaskolan


  Vi söker nu ytterligare en fantastisk lärare. Det till musikämnet där du kommer att undervisa elever i årskurs 1-6 från Hed- och Mandaskolan med undervisning i huvudsak på Hedskolan för både Hed- och...
  Läs mer
 • 2019-01-07

  HR strateg


  Du ingår i ett team bestående av HR strateger, HR konsult samt handläggare på Personalkontorets Arbetsgivaravdelning.

  Du kommer tillsammans med en annan HR strateg ansvara för att ta fram ett...

  Läs mer
 • 2019-01-04

  Marknadsförare


  Du kommer att vara en del av Kulturens hus marknadsavdelning vars uppdrag är att driva utvecklingen av den externa kommunikationen och Kulturens hus varumärke.

  Som marknadsförare arbetar du med...

  Läs mer
 • 2019-01-01

  Undersköterskor till hemsjukvården– semestervikarier 2019


  Som undersköterska kan du arbeta inom hemsjukvård eller vård- och omsorgsboenden. Du erbjuds ett stimulerande och varierande arbete där du kommer att utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter för patienter...
  Läs mer
 • 2019-01-01

  Leg sjuksköterskor – semestervikarier 2019


  Som legitimerad sjuksköterska kan du arbeta inom hemsjukvård, omsorg, psykiatri, korttidsboende och vård- och omsorgsboende. Du erbjuds ett stimulerande och varierande arbete där du har...
  Läs mer
 • 2018-12-24

  Sommarjobb vård, stöd och omsorg 2019


  Vård och omsorgsboende/Korttidsboende
  På boendet arbetar du utifrån varje brukares individuella behov. Arbetet innebär att ge brukaren omvårdnad, service och ett dagligt liv med socialt innehåll. På...

  Läs mer
 • 2018-12-21

  Lärare i matematik och NO till Örnässkolan åk 7-9


  Du kommer att undervisa elever i årskurs 7-9 i matematik och NO. Tjänsten är på 100%.
  Läs mer
 • 2018-12-19

  Fastighetsförvaltare


  Två tjänster;
  I två av teamen, som är lokalteam, behöver respektive lokalteam förstärkas med var sin fastighetsförvaltare med ekonomikompetens. Du har ett helhetsansvar för ekonomisk- och teknisk...

  Läs mer
 • 2018-12-03

  Timpersonal fritidsgårdar


  Du kommer arbeta eftermiddag, kväll och helger i vår öppna verksamhet för unga 13-20 år. Du förväntas jobba utifrån ett medskapande och coachande förhållningssätt i syfte att möjliggöra en aktiv...
  Läs mer
 • 2018-11-28

  Timpersonal fritidsgårdar


  Du kommer arbeta eftermiddag, kväll och helger i vår öppna verksamhet för unga 13-20 år. Du förväntas jobba utifrån ett medskapande och coachande förhållningssätt i syfte att möjliggöra en aktiv...
  Läs mer
 • 2018-11-01

  Vik Brandman i Boden, Kiruna, Luleå och Piteå


  Efter introduktionsutbildning jobbar du som vikarierande brandman, skiftgång i utryckningsstyrka. Du deltar i arbetsuppgifter som drift- och underhåll av fordon, lokaler, medverkar vid intern och...
  Läs mer
 • 2018-10-01

  Vikarie inom kök på måltidsservice


  Barn- och utbildningsförvaltningen söker korttidsvikarier som med kort varsel vill vikariera vid ordinarie personals frånvaro. Som korttidsvikarie hos oss har du möjlighet att arbeta på olika...
  Läs mer
 • 2018-10-01

  Kortidsvikarie inom förskola och skola


  Barn- och utbildningsförvaltningen söker korttidsvikarier som med kort varsel vill vikariera vid ordinarie personals frånvaro. Som korttidsvikarie hos oss har du möjlighet att arbeta på olika...
  Läs mer

Som medarbetare i Luleå kommun är du en nyckelperson. Ditt arbete gör Luleå mer attraktivt.

Vår gemensamma värdegrund är en ledstjärna där medarbetarna är engagerade, ansvarstagande och kompetenta.

Våra anställningsförmåner