Lediga jobb

 • 2018-07-22

  Undersköterskor till Bergviken VoB etapp 1


  Arbetet innebär att du ger stöd och service utifrån brukarens individuella behov samt ansvarar för att brukaren får en god omvårdnad. Du arbetar i team med olika yrkesprofessioner, för att ge brukaren...
  Läs mer
 • 2018-07-21

  Familjerättssekreterare


  Vår gemensamma värdegrund är en ledstjärna där verksamheten präglas av engagemang, ansvarstagande och kompetens. Vi utvecklas hela tiden vilket gör att det är spännande att jobba hos oss. Oavsett...
  Läs mer
 • 2018-07-17

  Lärare till Sunderbyskolan


  Tjänsten som lärare innebär att du ansvarar för undervisning i klass åk 4-6 i de ämnen du har behörighet i. Mentorskap ingår i tjänsten. Du kommer att ingå i ett hemvist med andra pedagoger som...
  Läs mer
 • 2018-07-17

  Fritidspedagog till Sunderbyskolan


  Tjänsten som fritidspedagog innebär att arbeta i barn-/elevgrupp under skoltid och på fritids under em. Du kommer att ha ansvar för ditt arbete i elevgrupp, dels bedriva fritidsverksamhet vilket...
  Läs mer
 • 2018-07-16

  Enhetschef gruppbostad


  Verksamhetsområde Individ och familjeomsorg söker enhetschef till gruppbostad. Vi kan erbjuda dig ett självständigt och utvecklande arbete där du får arbeta med ett coachande ledarskap i en...
  Läs mer
 • 2018-07-13

  Lärare i hem- och konsumentkunskap till Kråkbergsskolan


  Tjänsten innebär att du:
  • Deltar i planering, undervisning och bedömning i samarbete med kollegor.
  • Är i nära dialog med arbetslaget och elevhälsoteamet.
  • Har mentorskap med daglig elevkontakt i...

  Läs mer
 • 2018-07-12

  Förskollärare till Burströmska förskola


  Du ska självständigt och tillsammans med kollegor arbeta med utveckling av vår förskola samt tillsammans med övriga förskollärare ansvara för undervisningen i förskolan. Det innebär att du är...
  Läs mer
 • 2018-07-06

  Områdeschefer till grundskolan


  Grundskolan i Luleå är indelad i nio geografiska upptagningsområden. Uppdragen som områdeschefer innebär att ansvara för vardera tre geografiska upptagningsområden. Områdeschef är direkt underställd...
  Läs mer
 • 2018-07-06

  Verksamhetsutvecklare IT


  Arbetsuppgifter kommer att handla om exempelvis, kravfångst, projektledning, analys- och förstudiearbete, upphandling, processtöd, metodik etc. Arbete som ofta utförs inom rollen som Business Analyst...
  Läs mer
 • 2018-07-05

  Lärare i tyska till Örnässkolan


  Du kommer att undervisa elever i årskurserna 6-9 i tyska. Tjänsten är på 75%. Mentorskap ingår i tjänsten och du kommer att samverka med andra pedagoger i ett arbetslag.
  Läs mer
 • 2018-07-05

  Förskollärare till Karlsviks förskola


  Som förskollärare har du ansvar för att planera, driva, utveckla och utvärdera det pedagogiska arbetet i förskolan utifrån läroplaners intentioner och de områden som vi prioriterar på förskolan. Du...
  Läs mer
 • 2018-07-04

  Lärare i bild åk 4-9 till Stadsöskolan


  Du kommer att undervisa elever i år 6 till 9 i ämnet bild. I tjänsten ingår delat mentorskap i år 7. Du kommer att vara ingå i ett kreativt och dynamiskt arbets- samt ämneslag där samarbete och...
  Läs mer
 • 2018-07-04

  Lärare i spanska och svenska åk 6-9 till Stadsöskolan


  Du kommer att undervisa elever i huvudsak år 7-9 i svenska och även år 6-9 i spanska. I tjänsten ingår mentorskap. Du kommer att vara ingå i ett kreativt och dynamiskt arbets- samt ämneslag där...
  Läs mer
 • 2018-07-04

  Samordnare till Norrbottens e-nämnd


  Norrbottens e-nämnd söker nu en ersättare till nuvarande samordnare som gått vidare till att ansvara för Digital utveckling inom Luleå kommun, vilket även innefattar verksamhetsansvar för...
  Läs mer
 • 2018-07-04

  Lärare i Sv/Eng till Råneskolan åk 4-9


  Din tjänst innebär att du:

  • Arbetar med planering, undervisning och bedömning inom svenska och engelska i samarbete med ytterligare pedagoger på skolorna.
  • Arbetar i nära dialog med elevhälsan....

  Läs mer
 • 2018-07-04

  Fritidspedagog till Öhemsskolan


  Du kommer att vara en del i ett arbetslag som arbetar i förskoleklass under skoltiden och på fritids efter skolan. Eleverna finns i samma lokaler under hela dagen. I arbetslaget finns två...
  Läs mer
 • 2018-07-03

  Lärare i Fra, Sv, Eng åk 6-9 till Hertsöskolan


  Du kommer att undervisa elever i åk 6-9 i franska, svenska och engelska.

  Tjänsten innebär att du arbetar med planering, undervisning och bedömning inom dina ämnen i nära samarbete med de övriga...

  Läs mer
 • 2018-07-03

  IT-upphandlare till Luleå kommun


  Som IT-upphandlare agerar du självständigt som projektledare genom att ha en nära dialog med interna kravställare och leverantörer. Ditt uppdrag är att göra hållbara affärer åt Luleå kommun,...
  Läs mer
 • 2018-07-02

  Fordonsförare vikariat


  Som fordonsförare vid transportverksamheten på Stadsbyggnadsförvaltningen kommer du att jobba med lastbils- och hjullastarkörning/ redskapsbärare. Du kommer till stor del att arbeta självständigt...
  Läs mer
 • 2018-07-02

  Fritidspedagog till Tunaskolan


  Tjänsten innebär att arbeta i elevgrupp under dagarna och på fritids under morgnar och eftermiddagar. Rastaktiviteter ingår i uppdraget.

  Tjänsten innebär ansvar för att bedriva...

  Läs mer
 • 2018-07-02

  Elevassistent till särskolan


  Tjänsten innebär en kombination av arbete under skoltid och på fritidshem med hjälp och stöd, omsorg och omvårdnad för alla förekommande elevgrupper inom grundsärskolan vilka kan läsa enligt både...
  Läs mer
 • 2018-07-02

  Personlig assistent


  Personlig assistans är en insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Syftet med lagen är att främja människors rätt till jämlikhet och delaktighet i samhällslivet. Som...
  Läs mer
 • 2018-07-02

  Utbildare till YH - utbildningen Tandsköterska


  Du kommer att medverka till att utbilda kompetenta tandsköterskor genom undervisning i odontologiska ämnen där praktiska och teoretiska moment ingår. Undervisningen bedrivs både på distans och...
  Läs mer
 • 2018-07-01

  Intresseanmälan korttidsvikarie vård, stöd och omsorg


  Socialförvaltningen söker korttidsvikarier som med kort varsel kan ta tillfälliga vikariat vid ordinarie personals frånvaro.

  Som korttidsvikarie arbetar du på flera olika arbetsplatser exempelvis...

  Läs mer
 • 2018-06-28

  Förskollärare till Montessoriförskolan


  Som förskollärare har du ansvar för att planera, driva, utveckla och utvärdera det pedagogiska arbetet i förskolan utifrån läroplanens intentioner och de områden som vi prioriterar på förskolan. Du...
  Läs mer
 • 2018-06-28

  Förskollärare till Montessoriförskolan


  Som förskollärare har du ansvar för att planera, driva, utveckla och utvärdera det pedagogiska arbetet i förskolan utifrån läroplanens intentioner och de områden som vi prioriterar på förskolan. Du...
  Läs mer
 • 2018-06-28

  Förskollärare till Hägerns förskola


  Som förskollärare har du ansvar för att planera, driva, utveckla och utvärdera det pedagogiska arbetet i förskolan utifrån läroplanens intentioner och de områden som vi prioriterar på förskolan.
  Du...

  Läs mer
 • 2018-06-28

  Lärare i musik 50% åk 4-9 till Hertsöskolan


  Du kommer att undervisa elever i åk 4-9 i musik

  Tjänsten innebär att du arbetar med planering, undervisning och bedömning inom ditt ämne i nära samarbete med de övriga lärarna samt elevhälsan....

  Läs mer
 • 2018-06-27

  Lärare i hem- och konsumentkunskap till Stadsöskolan


  Hälsa, kunskap, trivsel och trygghet är viktigt för oss på Stadsöskolan. Håller du med? Välkommen då att ingå i Stadsöskolans kompetenta personalgrupp!

  Du kommer att undervisa elever i åk. 6- 9 i...

  Läs mer
 • 2018-06-26

  Serviceman Fordonsservice


  Fordonsservice ansvarar för att kommunens tjänstebilar kontrollbesiktigas enligt gällande regelverk och ansvarar även för att tjänstebilarna servas enligt instruktioner från tillverkarna....
  Läs mer
 • 2018-06-26

  Lärare till åk 4 på Porsöskolan


  Tjänsten som lärare innebär att du huvudsakligen kommer att undervisa i svenska och matematik i åk 4. Ditt huvudsakliga ansvar blir undervisning i åk 4 där även mentorskap ingår så det är viktigt att...
  Läs mer
 • 2018-06-26

  Lärare i Ma/NO åk 4-9 till Råneskolan


  Din tjänst innebär att du:
  • Arbetar med planering, undervisning och bedömning inom dina ämnen och i breda kunskapsområden i nära samarbete med kollegor i arbetslaget och övrig personal.
  • Arbetar i...

  Läs mer
 • 2018-06-26

  Musiklärare till Porsöskolan


  Tjänsten som lärare innebär att du kommer att undervisa i musik i främst årskurserna 3-6. Det kan komma att ske undervisning i andra ämnen som du är behörig i. Du ingår i arbetslaget 4-6 och...
  Läs mer
 • 2018-06-26

  E-handelsutvecklare


  Som e-handelsutvecklare har du ett övergripande ansvar att säkerställa att e-handelssystemet fungerar och utvecklas. Ditt arbete innebär nära samarbete med dina kollegor internt i kommunen,...
  Läs mer
 • 2018-06-26

  Lärare i tyska och engelska åk 6-9 Hertsöskolan


  Du kommer att undervisa elever i åk 6-9 i ämnena tyska och engelska.

  Tjänsten innebär att du arbetar med planering, undervisning och bedömning inom dina ämnen i nära samarbete med de övriga lärarna...

  Läs mer
 • 2018-06-26

  Läarare i Sv/Eng till Hertsöskolan åk 7-9


  Du kommer att undervisa elever i åk 7-9 i Sv/Eng.

  Tjänsten innebär att du arbetar med planering, undervisning och bedömning inom dina ämnen i nära samarbete med de övriga lärarna samt elevhälsan....

  Läs mer
 • 2018-06-26

  Lärare i tyska och engelska till Bergskolan


  Du kommer att undervisa elever i åk. 7- 9 i tyska i huvudsak, men kommer också att ha undervisning i engelska. Du arbetar inte ensam utan du kommer att vara del i ett dynamiskt ämnes- samt lärlag som...
  Läs mer
 • 2018-06-25

  Produktionsledare Gatudrift och underhåll


  Som en av fyra produktionsledare är du beställare för den dagliga driften och det löpande underhållet av kommunens gatunät. Du arbetar med inventering, planering och uppföljning av produktionen samt...
  Läs mer
 • 2018-06-25

  Projektledare Fastigheter


  Som projektledare arbetar du med projektledning av underhållsprojekt och verksamhetsanpassningar initierade av våra förvaltare samt rådgivning i utformning och byggtekniska förutsättningar etc.

  Som...

  Läs mer
 • 2018-06-25

  Lärare i Ma och Idh åk 4-6 till Östra skolan


  Du kommer att undervisa elever i årskurs 4-6 i huvudsak i ämnena matematik och idrott. Huvuddelen av undervisningen är i årskurs 5 och 6.
  Mentorskap ingår.

  Du ingår i arbetslaget åk 4-6.

  Läs mer
 • 2018-06-25

  Lärare i åk 4-6 till Benzeliusskolan


  Vi söker ytterligare en fantastisk lärare till mellanstadiet där du kommer att undervisa elever i år 4-6 på ett spännande sätt. På Benzeliusskolan arbetar vi utifrån ett inkluderande förhållningssätt...
  Läs mer
 • 2018-06-25

  Förstelärare till Benzeliusskolan


  I din roll som förstelärare kommer du att få ta ett stort ansvar när det gäller att stärka digitaliseringen i samtliga ämnen på skolan utifrån läroplanens intentioner. I klassrummet har du rollen som...
  Läs mer
 • 2018-06-25

  Elevassistent till Sunderbyskolan


  Som elevassistent kommer du att arbeta som stöd både i undervisning och på raster för en elev. Du och ditt arbete är väldigt viktigt för den här eleven och arbetet kommer att innebära att du jobbar...
  Läs mer
 • 2018-06-20

  Barnskötare till Borgmästarens förskola


  Du ska självständigt och tillsammans med kollegor arbeta med utveckling av förskolans lärmiljöer och arbetssätt, utifrån läroplanens mål och intentioner. Du ska vara väl förtrogen med styrdokument som...
  Läs mer
 • 2018-06-20

  Systemutvecklare/projektledare


  I rollen som systemutvecklare/projektledare är du delaktig, eller leder, utvecklingsuppdrag som initierats inom förvaltningen.

  Särskilt fokus i rollen är att arbeta med frågor i gränssnittet...

  Läs mer
 • 2018-06-19

  Timpersonal fritidsgårdar


  Du kommer arbeta eftermiddag, kväll och helger i vår öppna verksamhet för unga 13-16 år. Du förväntas jobba utifrån ett medskapande och coachande förhållningssätt i syfte att möjliggöra en aktiv...
  Läs mer
 • 2018-06-18

  Socialsekreterare Vuxensektionen


  Vuxensektionen står inför nya spännande utmaningar. För att lyckas med vårt uppdrag så behöver vi förstärkning i vårt team. Vi kan erbjuda dig ett omväxlande och meningsfullt arbete där du gör...
  Läs mer
 • 2018-06-15

  Sjuksköterska natt


  Du erbjuds ett stimulerande och varierande arbete där du har hela Luleå kommun som upptagningsområde.

  Våra patienter bor både vid vård-, stöd och omsorgsboenden samt i ordinärt boende. I arbetet...

  Läs mer
 • 2018-06-14

  Förskollärare till Kristallens förskola


  Du ska självständigt och tillsammans med kollegor arbeta med utveckling av förskolans lärmiljöer, utifrån läroplanens mål och intentioner.

  Du ska vara väl förtrogen med styrdokument som du kopplar...

  Läs mer
 • 2018-06-14

  IT-konsult/Systemtekniker


  Som IT-konsult/systemtekniker ingår du i ett team som arbetar med den dagliga IT-driften. Du arbetar i nära samarbete med systemförvaltare och systemägare liksom med dina kollegor på avdelningen Drift...
  Läs mer
 • 2018-06-12

  Fritidspedagog/Lärare i fritidshemmet till Boskataskolan


  Du kommer att arbeta som fritidspedagog i en av våra tre avdelningar. Tjänsten innebär att planera och genomföra aktiviteter och undervisning på fritids men även samverkan med skolans lärare och...
  Läs mer
 • 2018-06-11

  Leg sjuksköterska till omsorg/psykiatri


  Du erbjuds ett stimulerande och varierande arbete där du har omvårdnadsansvar för patienter inom ditt område. I dina arbetsuppgifter ingår vårdplanering, dokumentation, läkemedelshantering,...
  Läs mer
 • 2018-05-30

  Lärare i idrott till Boskataskolan


  Tjänsten som idrottslärare innebär att du ansvarar för undervisning i ämnet idrott och hälsa för elever från åk 1-6. Du ingår i arbetslag för åk 4-6. Den kollegiala samverkan och intresset för...
  Läs mer

Som medarbetare i Luleå kommun är du en nyckelperson. Ditt arbete gör Luleå mer attraktivt.

Vår gemensamma värdegrund är en ledstjärna där verksamheten präglas av engagemang, ansvarstagande och kompetens.

Våra anställningsförmåner