text: Vi spelar roll

Att arbeta hos oss

Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med närmare 7 000 medarbetare. Alla våra 300 yrken har något gemensamt; vi har stor betydelse, vi gör skillnad och vi skapar värde och livskvalitet för kommunens invånare. Med andra ord spelar vi roll. Varje dag, året om, för Luleå.

Vi erbjuder dig stimulerande och utvecklande arbetsuppgifter med en god introduktion som lägger grunden för en bra start i arbetet. Vi vill att du som ny medarbetare ska känna dig välkommen, trygg och säker i din roll.

Vi är mån om att du ska trivas hos oss, därför erbjuder vi både en digital introduktion för dig som ny medarbetare i Luleå kommun och en introduktion på din arbetsplats anpassad för just ditt uppdrag.

Personalpolicy

Medarbetare i Luleå kommun möter invånare i livets alla skeden och därför är vårt arbete viktigt. I vår personalpolicy beskrivs Luleå kommuns ambition för ett gott och tillitsbaserat medarbetarskap och ledarskap. Tillsammans skapar vi en god, säker och utvecklande arbetsmiljö där alla trivs och är stolta över sitt arbete. Arbetsmiljöarbetet bedrivs systematiskt och ingår som en naturlig del av vårt dagliga arbete.

Dina utvecklingsmöjligheter

För oss i Luleå kommun är det viktigt att du vill stanna kvar och fortsätta utvecklas med oss. Hos oss får du gott om eget handlingsutrymme i utförandet av arbetet. Vi uppmuntrar till att testa nya idéer och komma med förslag kring förbättringar.

Vi förväntar oss att du vill utföra dina arbetsuppgifter med hög kvalitet, bidra till kollegialt lärande och agera som en god representant för kommunen.

Kontinuerlig dialog mellan chef och dig som medarbetare sker bland annat genom arbetsplatsträffar samt årliga medarbetarsamtal och lönesamtal. I samband med medarbetarsamtalet upprättar du och din chef en medarbetarplan för dig. Där kommer ni bland annat överens om vilka utvecklingsaktiviteter som är aktuella kommande år i ditt uppdrag. Nya ansvarsområden och utbildningar av olika slag är exempel på kompetensutvecklande aktiviteter.

Vi ser också positivt på intern rörlighet när du vill prova på nytt inom organisationen.

Lön

Luleå kommun erbjuder konkurrenskraftiga löner och förmåner. Vi har tydliga lönekriterier som utgår från de förväntningar som ställs på medarbetare och chefer i vår organisation. Lönen är individuell och speglar medarbetarnas olika uppdrag och arbetsresultat kopplat till verksamhetens mål. På så sätt stimulerar också lönen till förbättringar i verksamheten, till engagemang och medskapande. Vi arbetar aktivt för att motverka alla former av lönediskriminering och osakliga löneskillnader.

Förmåner, semester och arbetstid

Som medarbetare har du förmåner genom våra kollektivavtal, exempelvis extra semesterdagar, inbetalning till tjänstepension och ersättning om du är sjuk eller föräldraledig.

Semester

Som grund har du 25 semesterdagar. Dessutom får de flesta medarbetare i våra 300 yrken fler semesterdagar via kollektivavtalet:

  • Från och med 40 år – 31 semesterdagar
  • Från och med 50 år – 32 semesterdagar

I vissa fall har du också möjlighet att byta ut semesterdagstillägget mot extra semesterdagar.

Arbetstid

I många verksamheter har du flexibel arbetstid som underlättar samspelet mellan arbete, fritid och familjeliv. Vi tillämpar ”rätt till heltid och möjlighet till deltid”. Det betyder att du kan påverka din arbetstid om det fungerar med hänsyn till verksamhetens behov. Luleå kommun är positiv till distansarbete och ser att en kombination av arbete på distans och arbete på ordinarie arbetsplats kan leda till goda effekter både för verksamheten och individen, där det är möjligt i verksamheten.

Friskvårdsbidrag

Vi vill inspirera dig som medarbetare att på din fritid ägna dig åt hälsofrämjande aktiviteter. Därför erbjuds du en friskvårdssubvention på 2200 kronor som kan användas till många olika aktiviteter utifrån vad just du är intresserad av.

Sjuklön

Om du skulle bli sjuk får du, efter sjuklöneperioden på 14 dagar, ett belopp som motsvarar 10 procent av ditt lönebortfall, till och med den 90:e kalenderdagen i sjukperioden.

Tillägg till föräldraförsäkringen

Om du varit sammanhängande anställd under minst 180 kalenderdagar innan du går på betald föräldraledighet får du ett tillägg som motsvarar 10 procent av ditt lönebortfall, upp till 180 kalenderdagar per födsel.

Försäkring och Pension

Som medarbetare i Luleå kommun är du försäkrad vid sjukdom, arbetsskada och dödsfall. Luleå kommun betalar till din tjänstepension enligt gällande kollektivavtal.

Personalstiftelse​

Vi har en aktiv Personalstiftelse som anordnar resor och andra aktiviteter. Genom Personalstiftelsen kan man som medarbetare hyra lägenheter i Stockholm och Riksgränsen till förmånliga priser.

Många fler förmåner finns också samlade i vår förmånsportal som är öppen för alla medarbetare.

I Luleå kan DU hitta drömjobbet! Välkommen till oss!

Skolan i Luleå arbetar mot målet att bli Sveriges bästa skolkommun och för att nå det målet behöver vi de bästa lärarna, förskollärarna, fritidspedagogerna och annan pedagogisk personal.

Skolan i Luleå är i ständig utveckling

Vi arbetar mycket med den digitala utvecklingen, bygga nya skolor/förskolor och utveckla organisationen med målet att förbättra pedagogernas förutsättningar att utföra sitt arbete med barnen/eleverna i fokus.

Skolan i Luleå har ca 2700 medarbetare som bland annat lärare, förskollärare, fritidspedagoger, barnskötare, elevassistenter, fritidsassistenter och kockar. Utöver detta så har vi ca 500 vikarier.

Skolan i Luleå består av cirka 60 förskolor, cirka 30 grundskolor och en samlad och unik gymnasieby.

Förskolan

Luleå kommun satsar på förskolan, ett flertal nya och moderna förskolor har byggts eller planeras att byggas i närtid. Vi är en av Sveriges förskollärartätaste skolkommuner. I varje arbetslag jobbar två förskollärare och en barnskötare på en barngrupp med i snitt 17 barn. Vi har ett manligt nätverk i förskolan som jobbar inåt och utåt, inåt för att stärka de män som jobbar i förskolan samt utåt för att rekrytera fler män till förskolan. Luleå är förvaltningskommun för tre nationella minoriteter sedan 1 februari 2018 och väsentligt tvåspråkig förskoleverksamhet i samiska, meänkieli och finska finns.

Grundskolan

Luleå kommun satsar på skolan, Vi har infört nya befattningar som digitaliseringsledare, socialpedagoger, lärarassistent för att utveckla verksamheten och förbättra lärarens förutsättningar, vi har också infört en karriärbefattning i fritidshemmet. Luleås grundskola ska kännetecknas av tillgänglighet, kvalitet, trygghet och kreativitet. Helt enkelt en lärmiljö i tiden!

Gymnasieskolan

Luleå gymnasieby har sex högskoleförberedande utbildningar med 17 inriktningar och 11 yrkesprogram med 15 inriktningar. Dessutom har Luleå gymnasieby spetsutbildning inom matematik och nationella idrottsutbildningar i basket, fotboll, innebandy, ishockey, kanot och konståkning. I basket finns också en riksrekryterande elitutbildning.

Elevhälsa och Kulturskolan

Förutom en väl utvecklad elevhälsa finns också en kostnadsfri kulturskola. Kulturskolan ger alla barn och unga i Luleå möjlighet att medverka i kulturell verksamhet och ger alla pedagoger möjligheten att utveckla kreativiteten i sitt pedagogiska lärande.

Luleå växer och är inne i en spännande utveckling. Luleå kommun kommer därför att behöva rekrytera många nya medarbetare, inom alla områden och yrken.

Här kan du läsa mer om kommande rekryteringsbehov

Personalpolicyn gäller för alla medarbetare i Luleå kommun. Den innehåller vår värdegrund, ledarfilosofi och arbetsmiljöpolicy samt våra styrande principer inom personalområdet.

Sommarjobbare i Luleå kommun

Sidan uppdaterades den 7 maj 2024