Luleåförslaget

Luleåförslaget är en tjänst för du ska kunna påverka Luleås utveckling. Ge ett förslag och får ditt förslag tillräckligt många röster så tas det upp politiskt.

Hur går det till?

Du lämnar ditt förslag genom att logga in via e-legitimation och beskriver vad du vill att kommunen ska göra för åtgärd.

Till tjänsten

Se de förslag som har kommit in till kommunen.

Se aktiva förslaglänk till annan webbplats

Vill du skapa ett nytt förslag?

Skapa nytt förslaglänk till annan webbplats

Förhållningsregler för Luleåförslaget

  • Enbart förslag som går under Luleå kommuns ansvarsområden kan tas upp
  • Förslag som redan utreds/finns i pågående process kommer inte tas upp eller om kommunen har behandlat ett likartat ärende under de senaste två åren
  • Förslag som når 77 röster inom 3 månader går vidare till beredning
  •  Inga förslag som innehåller; diskriminering, hot, olaglig verksamhet eller liknande tas upp
Återställ
Principer för Luleåförslaget