Luleåförslaget

Luleåförslaget är en tjänst för du ska kunna påverka Luleås utveckling. Ge ett förslag och får ditt förslag tillräckligt många röster så tas det upp politiskt.

Nytt koncept från och med januari 2024

Från och med den 1 oktober 2023 är det inte möjligt att lämna in nya förslag till Luleå kommun, men det är fortfarande möjligt att rösta på de förslag som finns publicerade. Luleå kommun arbetar med att ta fram ett nytt koncept för hur Luleåbor ska kunna lämna in förslag som kommer att presenteras på hemsidan i januari 2024.

Till tjänsten

Se de förslag som har kommit in till kommunen.

Förhållningsregler för Luleåförslaget

  • Enbart förslag som går under Luleå kommuns ansvarsområden kan tas upp
  • Förslag som redan utreds/finns i pågående process kommer inte tas upp eller om kommunen har behandlat ett likartat ärende under de senaste två åren
  • Förslag som når 77 röster inom 3 månader går vidare till beredning
  •  Inga förslag som innehåller; diskriminering, hot, olaglig verksamhet eller liknande tas upp

Här får du information om våra rutiner och hur ett e-förslag hanteras i kommunen.

Vem kan lämna in ett e-förslag?

Alla kan lämna in ett förslag, oavsett var man är bosatt. Föreningar, organisationer eller sammanslutningar av annat slag kan däremot inte lämna in e-förslag. Förslagen lämnar du direkt på webben via vår e-tjänst för Luleåförslaget. Där kan du också gå in och stödja andra förslag. Du behöver registrera dig första gången du använder tjänsten genom att logga in med e-legitimation.

Om du inte har möjlighet att använda vår e-tjänst kan du också lämna in ditt förslag på papper till kommunledningsförvaltningen i stadshuset. Om du lämnar in ditt förslag på papper ska du uppge namn, adress och gärna en epostadress om du vill veta vad som händer med ditt förslag.

Vad måste ett förslag innehålla?

Förslaget ska innehålla en kort rubrik och en sammanfattning. Förslaget måste tydligt tala om vilken åtgärd du vill att kommunen ska göra. Om det inte framgår tydligt, kommer vi att kontakta dig innan förslaget visas på vår hemsida. Ta gärna med information som är viktigt för förslaget och beskriv motiven till ditt förslag. Du kan lägga till information som externa dokument, fotografier och länkar till andra webbsidor för att hjälpa till att skapa förståelse för ditt förslag.

Vad kan mitt förslag handla om?

Ditt förslag kan handla om allt som kommunen ansvarar för, det vill säga kring de verksamheter som ligger inom kommunens ansvarsområde. Om ditt förslag gäller en felanmälan hänvisar vi istället till appen ”Felanmälan i Luleå” eller till kundtjänst för felanmälan via kommunens hemsida.

Vilka förslag publiceras inte?

Förslag kan inte lämnas i frågor som rör myndighetsutövning mot enskild, som till exempel bygglov eller bistånd. Vi hanterar inte heller ansökningar om bidrag i olika former. Vi publicerar inte heller bilder där personer går att identifiera (bilden raderas men förslaget läggs ut). Det kan hända att ditt förslag inte publiceras överhuvudtaget, till exempel om:

  • Det finns en pågående parallell process eller rättsprocess
  • Det finns ett liknande förslag som samlar röster
  • Kommunen har behandlat ett likartat ärende under de senaste två åren
  • Förslaget strider mot svensk lag, är diskriminerande eller på annat sätt olämpligt
  • Förslaget inte ligger inom kommunens ansvar
  • Förslaget handlar om förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare, eller gäller en intern verksamhetsfråga i kommunen.

Om vi bedömer att ett förslag inte kan publiceras kommer vi att meddela dig detta och motivera varför. Förslag som avvisas enligt ovan publiceras under ”avvisade förslag” med en motivering varför förslaget ej kan tas upp.

Hur lång tid tar det innan förslaget läggs ut på kommunens webbplats?

När du skickat in ditt förslag kan det ta upp till en vecka innan det publiceras. Vi kommer även att granska om förslaget följer riktlinjerna ovan.

Hur röstar jag på någon annans förslag?

Alla som är folkbokförda i Luleå kommun kan rösta på ett förslag. För att rösta på ett förslag måste du vara en registrerad användare på webbplatsen. Du kan bara rösta på ett förslag en gång.

Var visas förslaget?

Förslaget visas på kommunens webbplats för e-förslag. Hur många underskrifter måste ett förslag ha för att det ska behandlas? För att ett förslag ska behandlas måste det ha minst 77 röster. Antalet röster har koppling till att kommunen vid införandet av e-förslag ungefärligen passerar ca 77 000 invånare.

Hur länge får ett förslag samla underskrifter?

Ett förslag samlar underskrifter på kommunens webbplats under tre månader.

Vad händer sen?

Om ditt förslag fått minst 77 röster när slutdatumet för förslaget uppnåtts, tas det upp i kommunfullmäktige som beslutar om hur förslaget ska beredas. Fullmäktige kan välja att lämna ditt förslag vidare till en nämnd för beredning och beslut. Du får en inbjudan till sammanträdet där ditt förslag tas upp för beslut.

Om ditt förslag inte når upp till 77 röster ändras förslagets status i systemet till ”utreds inte”.

Sidan uppdaterades den 1 oktober 2023