"Luleå stad 1924 och 2004"

Hur såg tomten bakom Fritz Olssonhuset ut 1924?Fotograferna Bernard Persson och Margareta Rantatalo fotograferade samma gathörn i Luleå med 80 års mellanrum. Men historien börjar ännu tidigare...

Början till ett bildarkiv

Under 1920 lämnade Herman Fernlund (1868-1937) ett motion till stadsfullmäktige med förslag att "en permanent institution tillsattes med uppdrag att vaka över stadens yttre vård och ans". Syftet var att denna nämnd skulle lämna förslag till förbättringar både till stadens egna myndigheter och allmänheten samt att "väcka den nu slumrande ansvarskänslan och insikten om vad som pryder eller vanpryder". Hösten 1920 beslutade fullmäktige att inrätta den föreslagna nämnden och kalla den stadsvårdsnämnd. Vårvintern 1923 föreslog stadsvårdsnämnden att byggnadsnämnden skulle begära ett anslag hos stadsfullmäktige för att ordna ett "bildgalleri" över staden.

Syftet var att:
"underlätta Byggnadsnämndens, Byggnadskontorets och även Stadsvårdsnämndens arbete och giva dem tillfälle att på ett effektivt sätta kontrollera de förändringar som ske i stadsbilden genom tillkomsten av nya byggnader m.m. och möjlighet att hålla dessa förändringar inom en sådan ram att de bli till fördel för stadens utseende".

Bernard Persson får uppdraget att fotografera

Fotografen Bernhard Persson fick uppdraget att fotografera från gatuhörnen i respektive kvarter. Fotograferingen skedde under år 1924 och kopiorna klistrades in kvartersvis på stora ark och sattes i pärmar, vilka numera förvaras i stadsarkivet. I brevet från ordföranden i stadsvårdsnämnden, Waldemar Leeb-Lundberg, framgår att "Plåtarna [negativen] skola bli stadens tillhörighet". Men negativen kom på villovägar, kanske de aldrig levererades till staden — det fanns ju trots allt kopior inklistrade i album. Långt senare fann en privatperson negativen på soptippen och lämnade dem till bildarkivets grundare Helmer Widlund. Plastnegativen var rullade som cigarrer och fick ligga i press under glasplåtar, d v s äldre negativ, för att bli hanterliga.

I utställningen visas delar av fotografen Perssons fotografering under år 1924.

Samma hörn 80 år senare

Stadsarkivets fotograf Margareta Rantatalo genomförde under år 2004 en fotografering med utgångspunkt från Bernhard Perssons uppdrag 80 år tidigare. På samma sätt som tidigare fotograferades varje hörn i respektive kvarter. Margaretas fotografier är i utställningen placerade i anslutning till de äldre fotografierna. På detta sätt kan en direkt jämförelse göras mellan åren 1924 och 2004.

Nedan ser ni ett urval från utställningen "1924 och 2004":

Tidningsannons: Fotoateljé Bernhard Persson, Stationsgatan 44, Luleå. Eleganta porträtt, förstoringar, Förstora bilden

Annons för Bernhard Persson. Årtalet är okänt.

Kvarteret Lejonet

Trähus vid stadsgata. Häst och vagn i vägkorsningen.Förstora bilden

Korsningen Hermelinsgatan-Magasinsgatan, år 1924. Foto: Bernard Persson

Från höger Lejonet nr 2 och 3, korsningen Hermelinsgatan — Magasinsgatan. I hörnet hade Bror Erik Lundmark matvaruaffär.

Nedan ser ni samma gathörn år 2004, då är trähuset utbytt och ersatt med dagens polishus.

Bild av modern jättestor byggnad med Polisens skylt och brunaktig fasadbeklädnad.Förstora bilden

Korsningen Hermelinsgatan-Magasinsgatan, år 2004. Foto: Margareta Rantatalo

Kvarteret Orren

Hus med spetsigt hörntorn på stadsgata.Förstora bilden

Korsningen Kyrkogatan-Köpmangatan, år 1924. Foto: Bernard Persson

Från vänster: Orren nr 1 och 8, korsningen Kyrkogatan — Köpmangatan.

Nedan syns huset år 2004.

Hus med spetsigt hörntorn på stadsgata.Förstora bilden

Korsningen Kyrkogatan-Köpmangatan, år 2004. Foto: Margareta Rantatalo

Kvarteret Räven

Vy över gatukorsning med trähus i staden.

Korsningen Hermelinsgatan-Skeppsbrogatan, år 1924. Foto: Bernard Persson

Räven nr 12, korsningen Hermelinsgatan — Skeppsbrogatan. På tomten i hörnet finns inget boningshus.

År 2004 finns det däremot ett hus på hörnet.

Vy över gatukorsning i staden.

Korsningen Hermelinsgatan-Skeppsbrogatan, år 2004. Foto Margareta Rantatalo

Kvarteret Björnen

Fasadritning.

Ritning för Björnen nr 6, år 1922.

Ritning från byggnadslov för Björnen nr 6, år 1922.

Kvarteret Forellen

Trähus med butik i gatukorsning. Framför huset står en man med cykel.

Korsningen Storgatan-Timmermansgatan, år 1924. Foto: Bernard Persson

Forellen nr 2, korsningen Storgatan — Timmermansgatan. Efter Timmermansgatan fanns Carl Backlunds charkuteriaffär.

Nedan syns samma gathörn år 2004.

Gatukorsning med butikslokaler i brun tegelbyggnad. Gående och cyklande personer på gatan framför.

Korsningen Storgatan-Timmermansgatan, år 2004. Foto: Margareta Rantatalo

Kvarteret Hunden

Vit träbyggnad i två våningar. Butikslokal på gaveln.

Korsningen Skomakargatan-Skeppsbrogatan, år 1924. Foto: Bernard Persson

Hunden nr 4, korsningen Skomakargatan — Skeppsbrogatan.

År 2004 visar samma vy baksidan av Fritz Olssons affärslokal.

Vy över kvarter med bilparkering och större hus i bakgrunden.

Korsningen Skomakargatan-Skeppsbrogatan, år 2004. Foto: Margareta Rantatalo

Text och bilder är ett urval från utställningen "Luleå stad 1924 och 2004".

Sidan uppdaterades den 19 augusti 2022