1960-talets Luleå

Marknadsstånd med många människor runt omkring. I bakgrunden bussar vid busstation.

Torghandel i Luleå på Loet 1964. I bakgrunden syns busstationen. Foto: Okänd

1960-talet var ett årtionde som präglades av ungdomsrevolter, politiska protester och sexuell frigörelse. Biltrafiken ökade, folk flyttade in till staden och de gamla torpen byggdes om till sommar-stugor.

År 1960 har Luleå stad 30 105 invånare och åtta år senare 36 961. År 1969 slås sammans Råneå, Nederluleå kommuner och Luleå stad och blir Luleå kommun som då får 58 828 invånare.

Staden ändrar långsamt skepnad. Äldre trähus rivs och nya moderna byggnader uppförs. Gator och vägar anpassas till den ökade motortrafiken.

Ungdomarna låter håret vara långt, dricker mellanöl och lyssnar på Beatles, Beach Boys, The Platters eller andra grupper. De något äldre sköter om den nybyggda villan och putsar på Amazonen eller PVn. Vardagsrummet möbleras med utgångspunkt från TV:n och vi ser Hylands hörna eller High Chapparal.

Vi konsumerar och det nya samhället kräver nya stadsplaner, mycket på grund av den ökande biltrafiken och de stora varuhusens ankomst. På landsbygden omvandlas gamla torp till sommarbostäder. Den nya orienteringen ligger mot städerna, där finns framtiden.

Hamnmiljö med hamnmagasin och båt vid kaj.

Småbåtshamnen i Norra hamn, 1963. Till vänster syns koksmagasinen.
Foto: Helmer Widlund


Perspektivbild på astalterad stadsgata.

Sandviksgatan från Bergnäsbron mot Residensgatan, 1968.   Foto: Helmer Widlund


Äldre herre i kavaj står vid svart bil och skakar hand med man i uniform och skärmmössa.

Landshövding Manfred Näslund och hans chaufför Bertil Åberg, 1960-tal. Foto: Okänd


Stor skolbyggnad med avlövade träd framför.

Korsningen Storgatan - Trädgårdsgatan, 1964. Gamla Västra skolan uppförd 1880 och nedbränd hösten 1964 som övningsobjekt för brandkåren.         Foto: Helmer Widlund

Gatumiljö med stenhus och björkallé.

Kyrkogatan från Skeppsbrogatan, 1960. Till höger syns Stadshotellet och terrassen, där numera biblioteket finns.  Foto: Helmer Widlund


Stadsgata med shoppingcenter och många cyklar parkerade utanför.

Vykortsbild av Shopping.    Foto: Rune Espling

Traktor framför en lastbil som fraktar ett trähus som tar upp hela gatans bredd.

Luleå busstation flyttas från Båthusbacken till Loet i december 1963.    Foto: Okänd

Bild av vägbygge, vägen består bara av grus.

Utbyggnaden av Bodenvägen, 1962. Från Smedjegatan mot Mjölkudden. Foto: Okänd


Bogserbåtar vid kaj. I bakgrunden hamnmagasin.

Neptunbolagets bogserbåtar Thetis och Poseidon förtöjda vid Hamnpiren, 1961.  Foto: Helmer Widlund

Sidan uppdaterades den 13 februari 2023