"Södra hamn"

Södra hamn kan räkna sitt födelseår från 1901 då Södra hamnspåret började byggas. År 1904 var Hamnpiren, Hamnspåret och Långkajen byggda och 1905 stod lyftkranen på plats. Två år senare byggdes varuskjul på Hamnpiren. Allt detta innebar en gradvis förflyttning av godstrafiken från Norra till Södra hamn.

Vågbrytaren byggs 1917-18

När vågbrytaren byggdes i anslutning till Hamnpiren 1917-18 kunde mindre och öppna båtar ligga skyddade. Kontinuerligt skedde en utbyggnad av småbåtshamnar. I anslutning fanns också uppläggningsplatser för båtar som Luleå stad hyrde ut. Hamnkranen användes bland annat för att lägga ned och ta upp småbåtar.

Småbåtshamnen i Södra hamn i början av 1950-talet.

Småbåtshamnen i Södra hamn i början av 1950-talet. Foto: Rune Espling.(Originalfoto i färg)

Exepressbåt Stockholm-Sundsvall-Luleå inrättades 1921

I samband med stadens 300-årsjubileum 1921 inrättades en express på linjen Stockholm-Sundsvall-Luleå med ångaren Ragne. Från och med 1922 tillkom ångaren Regin och linjen utökades till Luleå-Sundsvall-Stockholm-Malmö-Köpenhamn. Dessa båda fartyg trafikerade linjen till och med 1939 och lade till vid Hamnpiren. Sedan dröjde till 1948 innan Regin började gå på linjen Stockholm-Luleå. Två år senare ersattes Regin av Aeolus. Det blev sista året passagerartrafiken gick över Luleå.

Lossning av last från båt till järnvägsvagn.

Lossning av last på Långkajen, år 1943. Foto: Gustaf Holmström.

Vy över hamn ett lastfartyg vid kaj och flera fartyg på vattnet.

Vy från Hamnkontoret mot Hamnpiren vid slutet av 1930-talet. Foto: Gustaf Holmström.

Vy från Hamnkontoret mot Hamnpiren

Vid kajen ligger Sveabolagets fartyg S/S Egil, tidigare under namnet Samuel Gustaf Hermelin. Fartyget gick under 1930-talet mellan Luleå och Norrköping.

Sammantaget gjorde detta att stadens södra strandlinje blev ett levande hamnområde med både småbåts-, styckegods- och passagerartrafik.

Ångaren Balder bryter is.

Ångaren Balder bryter is, 1950-tal. Foto: Okänd

Stadens ångare Balder, 1950-tal

Balder köptes av Hamnkontoret 1901. Hon var byggd på Mälarvarvet i Stockholm och hämtades av befälhavaren Erik Sjölander i juli samma år. I Luleå användes Balder i olika sammanhang bland annat bogseringar, brandsläckning och isbrytning.

Hamnkranarna

När Södra hamnen byggdes ut satsade staden även på en kran. Den byggdes 1904 av Munktell och levererades 1905 till Södra hamn där den sattes på en ordentlig sockel av granit. Elva år senare installerades en elektrisk motor. Kranen användes främst till att lyfta styckegods från båtar men även för att ta upp och lägga ned mindre båtar. Till ovanligheterna hörde att lyfta flygplan, vilket skedde tre gånger åren 1926-1928 samt lyft av ett flertal bilar 1923. Kranen hade en lyftförmåga på 18 ton.

Vy över hamn med brygga. I bakgrunden flerbostadshus.

Vy från Fiskarhamnen mot långkajen, år 1955. Foto: Kronoassistent Helmer Widlund, Luleå.

Vy från Fiskarhamnen mot Långkajen 1955

Till höger skymtar fartyg liggande vid Hamnpiren och på Långkajen syns stadens första kran.

År 1949 beställde staden två stycken så kallade vipparmsportalkranar till kolupplaget i Södra hamn. Det tog åtta månader att montera ihop kranarna. I juni 1950 kunde kranskötaren Agnar Persson premiärlossa armeringsjärn och räls från fartyget Lillie Mathiessen. I dag återstår en av dessa kranar i Södra hamn, som en påminnelse över hamnstaden Luleå.

Vy från hamn med två stora kranar och två lastfartyg i kaj.

Vipparmsportalkranarna i Södra hamn, år 1965.Foto: G Sehlberg, Luleå

Vipparmsportalkranarna lastar eller lossar varor vid Djupkajen, 1965.

 

Text och bilder är ett urval från stadsarkivets utställning "Södra hamn".

Sidan uppdaterades den 19 augusti 2022