Bågspannen till Bergnäsbron transporteras på älven.

Bågspannen till Bergnäsbron transporteras till bropelarna i början av 50-talet. Foto. Erland Sundström

När Bergnäsbron byggdes

Den efterlängtade Bergnäsbron byggdes över Luleälven under åren 1950-1954. Då beräknades att bron skulle vara för smal redan 1970 (!) och idag, 64 år senare, passerar ca 17 000 fordon per dygn.

Tankar på att bygga en bro mellan centrumhalvön och Bergnäset hade funnits länge. Redan 1919 gjordes den första utredningen men då ansågs grundförhållandena för svåra. Istället utreddes och byggdes en annan bro över Luleå älv, bron vid Gäddvik åren 1940-41. Den skulle bli hälften så dyr och ansågs viktigare av militära skäl.

Men 1950, efter nya utredningar och anslag från riksdagen, var Väg- och vatten- byggnadsstyrelsen redo. En Stockholmsfirma, Monberg & Thorsen AB, antogs som entreprenör för grundläggning och betongarbeten och AB Motala Verkstad ansvarade för stålkonstruktioner, maskineri och elektrisk utrustning.

Som mest var 150 personer i arbete samtidigt. Mathållningen sköttes av Konsumtionsföreningen till att börja med men när arbetsskaran blev större byggdes en matsal vid Stationsgatan, nära fängelset Vita duvan.

Ett tekniskt avancerat byggprojekt

Att bygga bron var ett tekniskt avancerat byggprojekt. Sex av tolv bropelares kassuner gjöts upp och ned, skjutsades ut i vattnet där de vände sig själva och bogserades till sin plats.

Kassunen kanar ned i älven. Folksamling ser på.

Kassunen, en sänklåda som används vid grundläggning av byggnadsverk under vatten, kanar ned i vattnet. Foto: Landéns foto.

Kassunen vänder sig i vattnet.

Ska kassunen vända sig rätt...?!! Foto: Landéns foto.

Kassunen bogseras ut.

Kassunen bogseras ut. Foto: Landéns foto

Brospannen byggs vid älvstranden.

Brospannen till Bergnäsbron byggdes på området mellan Norrbottens bryggeri och Lule älv. Foto: Lars-Åke Högberg,1953

Bågspannen forslas till sin plats och monteras på bropelarna.

Bågspannen forslades på pontoner och monterades på bropelarna.
Foto: Erland Sundström

När bron står klar, är den Sveriges näst längsta bro, endast slagen av Hisingebron med ca 30 meter.

Äntligen invigning

Den 6 juli 1954 var en stor dag i stadens historia. Fyra års väntan var över och alla var där. Prins Bertil var där. Svenska flaggan vajade och många stolta Lulebor ville vandra över bron när bandet klippts. Nu skulle firas med musik och tal, barnparad och servering.

Prins Bertil klipper invigningsbandet.

Prins Bertil klipper bandet vid Bergnäsbrons invigning. Foto: Rune Espling

Musikkåren från I19 med blåsinstrument.

Musikkår från I 19 med blåsinstrument. Bilden tagen vid brofästet på stadssidan.
Foto: Rune Espling

Prins Bertil samtalar med en grupp kvinnor i folkdräkter.

Prins Bertil samtalar med kvinnor ur Bergnäsets husmodersförening.
Fotograf: Erland Sundström

Folkvandring över den nybyggda bergnäsbron 1954.

Folkvandring över Bergnäsbron. Fotograf: Okänd

Bergnäsbrons invigning, här från Bergnässidan. Många ville promenera eller köra över den hett efterlängtade bron - nu skulle det äntligen bli slut med de långa köerna till färjan och slaskiga isvägar. Den nya tiden var här.

Fotograf: Erland Sundström

Källa: Luleåbornas 50-tal, utgiven av Luleå kommuns stadsarkiv

Se fler bilder av Bergnäsbron i Historiska bildarkivet Länk till annan webbplats..
1. Skriv Bergnäsbron i bildinformationsfätet.
2. Fyll i årtalen 1950 till 1954 i årtalsfälten.

Sidan uppdaterades den 19 augusti 2022