"Luleå 1860-1909"

Sedan mitten av 1930-talet har Luleå kommun genom Helmer Widlund samlat historiska fotografier. Samlingen omfattar idag drygt 1 miljon bilder och negativ och förvaras i Stadsarkivet.

Tillsammans med Informations- och IT-avdelningen har Stadsarkivet inlett en bokserie med historiska fotografier från Luleå kommun. Det är ett sätt att sprida kommunens samling till dess invånare och andra intresserade. Den första delen sträcker sig över perioden 1860-1909 och behandlar Luleå stad. I denna bildutställning visas några fotografier från den kommande boken.

Vy från kyrktornet över stad med trähus.

Vy från Gustafskyrkan mot Gültzauudden, år 1879. Foto: Johan Andersson.

Vy från Gustafskyrkan mot Gültzauudden

Till höger ligger ett fartyg vid långkajen i Norra hamn. Till vänster om de många hamnbodarna syns delar av ett stort vitt hus som ligger med långsidan efter Rådstugatan. Det ägdes av handelsmannen Bolivar Sundström. Till vänster om Sundströms hus syns en fastighet med hög stensockel. Det låg efter Storgatan och skulle idag vara granne med stadshotellet. Här inrymdes stadens postkontor.


Nedbrunnen stad där ruin av kyrkan och murade skorstenar är allt som återstår.

Ruinerna av Gustafskyrkan efter stadsbranden 1887. Foto: Okänd

Ruinerna av Gustafskyrkan efter stadsbranden 1887

I förgrunden Torggatan som gick genom nuvarande stadsparken, parallellt mellan Storgatan och Köpmangatan. Ett ögonvittne berättar: "Ett eldflak blåste till kyrkan. Det fattade eld i träbeklädnaden och på en liten stund stod kyrkan i ljusan låga. Rätt som det var hördes en dunk och så en till, det var klockorna som föll ned. Runt kyrkan stod möbler och husgeråd av alla slag. Folk trodde, att kyrkan inte skulle brinna."

Vy från Länsstyrelsen efter Köpmangatan mot kyrkan.

Vy från Länsstyrelsen efter Köpmangatan mot kyrkan, 1890-talet. Foto: Landskanslist J G Lindgren

Vy från Länsstyrelsen efter Köpmangatan mot kyrkan

Den stora byggnaden till vänster är Västra skolan som invigdes 1880. Köpmangatan är inte planerad mellan Residensgatan och Trädgårdsgatan. Till höger håller de sista resterna av Skatatjärn på att fyllas igen genom utschaktning av den närliggande höjden. Tjärnen kallades också Kvarnbackstjärn och 1872 föreslog stadsingenjören att den skulle grävas ut, vilket sedermera skedde.


Ånglok med vagnar stående vid järnvägsstation.

Luleå järnvägsstation omkring 1890.Foto: Henny Tegström.

Luleå järnvägsstation stod färdigbyggd den 11 december 1888

Jänrnvägsstationen uppfördes av det engelska järnvägsbolaget The Swedish and Norwegian Railway Co. Teglet fraktades med båt från England. Till vänster är stationens toalettbyggnad under uppförande. Under en tid blev det ett stort folknöje att promenera till stationen och se på ankommande och avgående tåg.

Gültzauuddens restaurang under början av 1900-talet.

Gültzauuddens restaurang under början av 1900-talet. Foto: Henny Tegström.

Gültzauuddens restaurang ägdes av Föreningen Gültzauuddens ordnande

Sommaren 1895 lät föreningen bygga en dubbel kägelbana (bowling) och en åttkantig paviljong efter ritningar från AB Bodträskfors Snickerifabrik. Staden ägde marken och ordnade så att stadsbyggmästaren K A Smith planerade promenadgångar. År 1909 köpte Luleå stad föreningens byggnader och lät utarrendera verksamheten. I dag finns inte dessa byggnader kvar.

Vy från Västra skolan mot domkyrkan år 1903.

Vy från Västra skolan mot domkyrkan, år 1903. Foto: Henny Tegström.

Vy från Västra skolan mot domkyrkan

Nedanför kyrktornet syns Bergströmska gården i hörnet Rådstugatan - Köpmangatan och nedanför denna Luleå Hembygdsförenings lilla trähus. Det stora huset till höger är Ahlstrandska stenhuset i hörnet Köpmangatan - Tullgatan.

Ridande procession genom staden, stor folksamling.

Den första Barnens Dag i Luleå, år 1906. Foto: Okänd

Barnens dag ordnas för första gången i Luleå

Under pingsthelgen 1906 anordnades Barnens Dag för första gången i Luleå. Allt överskott skulle skänkas till Föreningen Mjölkdroppen i Luleå till förmån för behövande barn. Totalt fanns 193 insamlingsbössor i omlopp. Evenemanget inleddes med en kortege genom staden som startade vid färjstället i början på Repslagargatan. Här går kortegen efter Timmermansgatan och har just passerat Storgatan.

Text och bilder är ett urval från utställningen "Luleå 1860-1909".

Sidan uppdaterades den 19 augusti 2022