"Luleås färgglada 1950- och 60-tal"

Utställningen är ett urval från drygt 1000 diapositiv som finns i Stadsarkivets bildsamlingar. Diabilderna har försiktgt bildbehandlats, bland annat beträffande färgerna, eftersom de mattats genom åren. Bilderna är också lätt retuscherade.

Man upplever nästan att världen var svartvit före 1970. Under 1950-60-talen kolorerades däremot svartvita vykort för att skapa en illusion av färgbilder.

Tidigare ratades diapositiv i arkivsammanhang eftersom de inte ansågs vara nog hållbara på ett ekonomiskt försvarbart sätt. Det var i princip bara nedfrysning som ansågs bevara diabilder. Men den nya tekniken med skanning gör att diabilder kan bevaras för framtiden i digital form och till en betydligt billigare kostnad. Samtidigt går de att komma åt på ett enkelt sätt via digitala arkiv.

Shopping håller på att uppföras, år 1955. Foto: Nils Ahlstrand.

Shopping under uppförande, 1955
Byggnaden ritades av arkitekten Ralph Erskine.               Foto: Nils Ahlstrand, Luleå


Brandkåren övar genom att bränna ner Västra skolan 1964.Foto: Nils Ahlstrand.

Brandkåren bränner ned Västra skolan, 1964
Skolan började uppföras sommaren 1878. Som grund användes Gustafskyrkans bo- gårdsmur och två gravkammare.                                          Foto: Nils Ahlstrand, Luleå

Blomsterförsäljning på salutorget.Foto: Nils Ahlstrand.

Blomsterförsäljning på Salutorget, 1950-tal
I bakgrunden syns Taxistationen och Esso bensinstation.  Foto: Nils Ahlstrand, Luleå


Brandkåren bränner ner biblioteket.Foto: Nils Ahlstrand.

Biblioteket bränns ned av brandkåren, 1965
Ursprungligen uppfördes byggnaden 1860 som förvaltningsbyggnad för staden.
Foto: Nils Ahlstrand, Luleå

Brandbilar vid nedbränningen av gamla biblioteket.Foto: Nils Ahlstrand.

Biblioteket bränns ned av brandkåren, 1965
Samma dag invigdes det nuvarande biblioteket.               Foto: Nils Ahlstrand, Luleå


Södra hamn mot djupkajen under 1960-talet.Foto: Nils Ahlstrand.

Södra hamn mot djupkajen, 1960-tal
En av de två hamnkranar som byggdes 1949 lastar ett fartyg.
Foto: Nils Ahlstrand, Luleå


Småbåtshamnen i Södra hamn under 1960-talet.Foto: Nils Ahlstrand.

Småbåtshamnen i Södra hamn, 1960-tal
I bakgrunden syns Malmupplagen och hamnanläggningen i Svartöstaden.
Foto: Nils Ahlstrand, Luleå


Korsningen Storgatan-Smedjegatan, år 1959. Foto: Okänd

Korsningen Storgatan - Smedjegatan, 1959
Till höger Konsums byggnad som uppfördes 1913-14 av Per Lalander.    Foto: Okänd

 

Text och bilder är ett urval från utställningen "Luleås färgglada 1950- och 60-tal".

Se fler historiska bilder