Luulajanehotus

Luulajanehotus (Luleåförslaget) oon palvelu ette sie saatat vaikuttaa Luulajan kehitystä. Anna ehotus ja jos sinun ehotus saapii kylliksi monta ääntä niin se otethaan ylös poliittisesti.

Kunkas tämä tehhään?

Sie jätät sinun ehotuksen lokkaamalla sisäle e-lekitimasuunin kautta ja selostat mitä toimenpitoa sie halvaat ette kunta tekkee. Katto niitä ehotuksia jokka oon tulheet sisäle kunthaan.

Halvaaks jättää uuen ehotuksen? Lue lissää (ruottiksi) External link.

Käyttäintymisohjeet Luulajanehotukselle

  • Vain semmosia ehotuksia jokka kuuluvat Luulajan kunna vastuualuheile mennee ottaa ylös.
  • Ehotuksia jokka jo tutkithaan/oon käynissä jatkuvassa olevassa prosesissa ei tulla ottamhaan ylös elikkä jo kunta oon käsitelly samansorttista asiata viimisennä kahen vuen aikana.
  • Ehotus joka saapii 77 ääntä kolmen kuukauen sisälä mennee jatkuvhaan käsittelhyyn.
  • Ei yhthään ehotusta joka sisältää; syrjintää, uhkaa, laitonta toimintaa elikkä sen semmosta tulhaan käsittelheen.

Sidan uppdaterades den 23 January 2023