Tervetuloa meänkielen sivuile

Luulajan kunnan asiakaskeskus oon sinun pääsy informasuuhniin ja opastuksheen kunnan palveluishiin. Met vastaama sinun kysymykshiin elikkä autama sinua oikean henkilön työ elikkä oikehaan toiminthaan.

Telefooni:  0920 - 45 30 00 ja sähköposti: lulea.kommun@lulea.se  

Aukioloaijat: maanantai-perjantai kl 8-17
(päivää ennen punasta päivää kl 8-12)

Näiten rypriikien alla oon osa kunnan informasuunista meänkielelä

Luulajan kunta kuuluu meänkielen hallintoaluheesheen ja se merkittee muun muassa ette kunta

  • Tarjoa esikoulua ja vanhoittenhuoltoa meänkielelä
  • Informeeraa laista ja kansalisitten minuriteetitten oikeuksista
  • Suojaa ja eistää kansalisitten minuriteetitten kieliä ja kulttuuria
  • Tarjoa palvelua meänkielelä suulisissa ja kirjotetuissa kontaktissa jos sie
    olet paartti yhessä asiassa
  • Antaa kansalisille minuriteetile vaikutusvaltaa ja osalistumista ja
    neuvottelee niitten kansa.

Sidan uppdaterades den 17 February 2023