Bild: Martin Thelénius

Tervetuloa meänkielen sivuile

Luulajan kunta kuuluu hallintoaluheesheen meänkielele, suomenkielele ja saamenkielele. Se merkittee muun muassa ette kunta

  • Informeeraa laista ja kansalisitten minuriteetitten oikeuksista
  • Tarjoa esikoulua ja vanhoittenhuoltoa kokohnaans elikkä osittain näilä kielilä
  • Tarjoa palvelua meänkielelä suulisissa ja kirjotetuissa kontaktissa jos sie olet paartti yhessä asiassa
  • Suojaa ja eistää kansalisitten minuriteetitten kieliä ja kulttuuria
  • Antaa kansalisille minuriteetile vaikutusvaltaa ja osalistumista ja neuvottelee niitten kansa

Kunta on kääntäny osan kunnan informasuunista meänkielele näilä sivuila.

Ota yhtheyttä Luulajan kunnan kansa!

Luulajan kunnan asiakaskeskus oon sinun pääsy informasuuhniin ja opastuksheen kunnan palveluishiin. Met vastaama sinun kysymykshiin elikkä autama sinua oikean henkilön työ elikkä oikehaan toiminthaan.

Ota yhtheyttä!
Telefooni:  0920 - 45 30 00
Sähköposti: lulea.kommun@lulea.se  

Aukioloaijat:
maanantai-perjantai kl 8-17
(päivää ennen punasta päivää kl 8-12)

Minimera
Oikopolkuja 

 

 

 

 

 

 

 

 Kunnan asiakaskeskus
-palvelee myös meänkielelä
o920 - 45 30 00

Aukioloaijat:
maanantai-perjantai kl 8-17
(päivää ennen punasta
 päivää kl 8-12)