Hoito- ja huoltoasuminen (Vård- och omsorgsboenden)

Ko sie alat tarvia enemän hoitoa ja huoltoa ja sie et ennää tunne ette sie saat tukea ja apua toimitten kautta sinun koissa niin oon maholisuus hakea hoito-ja huoltoasumisheen.

Hoito- ja huoltoasuminen tarkottaa asuntoa jossako oon palvelua ja huoltoa vuorokauvet ympäri ja asuntoa jossako sie saatat olla jäljelä lopun elämää. Sen pittää olla sovitettu sinun tarpheishiin ja tarjota sulle apua, turvaa ja yhteenkuuluvuutta.

Takuu pariskunnile ette saa asua yhessä

Sille jolle myönethään asunto vanhaanasunthoon on oikeus asua yhessä puolison tai sambun kanssa. Kysymys on ette taata elämänlaatua ja turvaa niile pariskunnille jokka haluavat jatkaa ellää yhessä.

Yhteyshenkilö

Asiakas on toiminnan keskipiste. Kartoitamme yhdessä avuntarpeen jotta arkielämä saadaan toimimaan. Asiakkaan tarpeiden ja toiveiden pohjalta laadimme hoitosuunnitelman.

Mahdollisimman hyvän hoidon ja hoivan tarjoamiseksi joku henkilöstöstä valitaan asiakkaan yhteyshenkilöksi. Hänellä on kokonaisnäkemys juuri sinun yksilöllisistä tarpeistasi ja hän auttaa sinua koskevissa kysymyksissä.

Oikeus hoithoon ja huolthoon meänkielelä

Jos sie puhut meänkieltä ja asut Luulajan kunnassa on sulla oikeus saaha koko eli osittain vanhaanhuolosta henkiökunnalta joko puhuu meänkieltä.  Kääny kunthaan ja sano avustuskäsittelijälle ette haluat saaha vanhaahuoltoa meänkielelä. Sitä pittää aina itte hakea!

Hoito omalla äidinkielellä parantaa elämänlaatua. Luulajan kunnalla on suomenkielistä henkilökuntaa useimmissa hoito- ja hoivakodeissa. Kunnan kotisivulta löytyy tietoa, jonka avulla voi verrata kunnan eri hoito- ja hoivakoteja. Sivu on ruotsiksi: Jämför Vård- och omsorgsboendelänk till annan webbplats. Sieltä löydät esim. tietoa montako asuntoa kyseisessä paikassa on, asuntojen suuruuden, löytyykö suomenkielistä henkilökuntaa tai onko asukkaat tyytyväisiä.

Hoito- ja huoltoasumisheen haku

Avustuskäsittelijä on kunnassa töissä ja tutkii sinun tarpheet ja ottaa päätöksen ette saajatko sie paikkaa hoito- ja huoltoasumisheen. Kun sie haet sulla on aina oikheus saaha kirjalisen päätöksen. Hylkäävä päätös pitää aina olla kirjalinen. Jos sie et ole tyytyväinen päätöksen kans sie saatat valittaa.

Kääny kunthaan ja ota yhtheyttä avustuskäsittelihjään. Avustuskäsittelijä ottaa selvile minkälaista apua sie tarttet ja informeeraa sinua mitä insatsia kunnala on tarjola. Puh. 0920 - 45 30 00.

Oikeus puhua meänkieltä
Jos sie puhut meänkieltä on sulla oikeus ottaa yhtheyttä meänkielelä suulisesti ja kirjalisesti kunnan kansa.