• Startsida
  • Näringsliv
  • Besöka Luleå

Vård- och omsorgsboende

När du inte längre känner att du får stöd och hjälp genom insatser i ditt hem så finns det möjlighet att söka till ett vård- och omsorgsboende.

Vård- och omsorgsboende innebär en bostad med service och omvårdnad dygnet runt och en bostad där du ska kunna vara kvar livet ut.

Följ kommunens vård- och omsorgsboenden på Instagramlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan

För att få plats på ett vård- och omsorgsboende utreder vi och tar ett beslut om ditt behov. Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga.

Läs mer om vård- och omsorgsboendeöppnas i nytt fönster

Checklista vård- och omsorgsboendeöppnas i nytt fönster

Läs om avgifter inom äldre- och handikappomsorgöppnas i nytt fönster

Läs vanliga frågor och svaröppnas i nytt fönster

Kontakt

Välkommen att kontakta oss om du har frågor eller vill ansöka om vård- och omsorgsboende. Du når oss på 0920-45 30 00.