Vård- och omsorgsboende

När du inte längre känner att du får stöd och hjälp genom insatser i ditt hem så finns det möjlighet att söka till ett vård- och omsorgsboende.

Vård- och omsorgsboende innebär en bostad med service och omvårdnad dygnet runt och en bostad där du ska kunna vara kvar livet ut.

Luleås vård- och omsorgsboenden

Luleås vård- och omsorgsboenden på Instagramlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan

För att få plats på ett vård- och omsorgsboende utreder vi och tar ett beslut om ditt behov. Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga. 

Vanliga frågor och svaröppnas i nytt fönster

Kontakt

Välkommen att kontakta oss på 0920-45 30 00.