Vård- och omsorgsboende

När du inte längre känner att du får stöd och hjälp genom insatser i ditt hem så har du möjlighet att söka till ett vård- och omsorgsboende. Det innebär en bostad med service och omvårdnad dygnet runt där du kan bo kvar livet ut.

Sidan uppdaterades den 22 september 2023