Demensiryhmä (Demensteamet)

Henkilö joka sairastuu demensisaihrautheen tullee enämpi riippuvaiseksi hänen ympäristöstä.

Ette helpottaa arkipäivää ja käsittää uutta tilanette niin saihraana ko omhaisenna, tuki ympäristöltä saattaa olla arvokas.

Demensiryhmä antaa neuvoja, tukea ja ohjausta henkilöile joilako oon demensi ja niitten omhaisille ja henkilökunnale. Ryhmään kuuluu metutikehittäjä, saihraanhoitaja, fysioterapeytti ja työterapeytti.

Soita demensiryhmäle

  • Ette saaja neuvoja, tukea ja ohjausta demensisaihraale ja omhaisille
  • Ette saaja informasuunia mitä kunnala oon tarjoamista.
  • Ette ilmottautua omhaisryhmään ja luenthoin. Tarkotus kohtauksitten kansa oon ette antaa omhaisille/likhiisille maholisuuen ette kohata muita jokka oon samassa tilantheessa, vaihettaa kokemuksia ja antaa toisile tukea. Antaa syvenetyn tion demensisaihrauksista, hoijosta ja kohtaamisesta.

Ota yhtheyttä Demensiryhmän kansa, puh.  0920 - 45 30 00.

Kompetensikeskus Midskogen

Midskogen kompetensikeskukselle met olema koohneet kaiken meän kompetensin demensisaihrauven aluheela. Henkilöt jokka kärsivät demensistä ja omhaiset saattavat saaja apua ja tukea yhen ja saman paikan kautta kunnassa. Sie saatat muun muassa saaja neuvoja ja ohjausta meän demensiryhmältä, omhaistukea ja vaphautamista.

Kohtauspaikka vaphauttamiselle

Kohtauspaikala met tarjoama vaphauttamista sulle joka hoijat jotaki kotona, jotaki joka oon saanu kognitiivin rajotuksen elikkä demensisaihrauen. Kohtauspaikala sie saatat saaja sosiaalia yhessäoloa muitten kansa jokka oon saman sorttisessa tilantheessa elikkä maholisuuen ette vaphauttamisen kautta toimittaa asioita, levätä elikkä tehhä muuta joka antaa sulle lepoa. Se ei maksa mithään ette olla matkassa eikä siiheen vaaita myönettyä avustusta.

Päivätoiminta

Päivätoiminta oon sulle joka asut kotona ja jollako oon demensisaihraus.

Miksis päivätoiminta?

Päivätoiminassa sie saat apua merkittävhään päihvään jossako sinun intressit, kyvyt ja tarpheet oon lähtökohtana. Täälä oon maholisuus kohata muita ja tuntea yhtheisyyttä. Päivätoiminta pittää antaa muutosta olemassaolossa ja palansin aktiviteetin ja levon välissä.

Milläs laila?

Yhessä sinun ja yhen omhaisen kansa met planeraama ette käynti meän tykönä tuntuu turvaliselta ja sopevalta. Met annama kansa omhaisille tukea.

Sidan uppdaterades den 17 February 2023