Minuriteettioikeuet

Luulajan kunta kuuluu hallintoaluheesheen meänkielele, suomenkielele ja saamenkielele. Se merkittee muun muassa ette kunta

  • Informeeraa laista ja kansalisitten minuriteetitten oikeuksista.
  • Antaa kansalisille minuriteetile vaikutusvaltaa ja osalistumista ja neuvottellee niitten kansa.
  • Suojaa ja eistää kansalisitten minuriteetitten kieliä ja kulttuuria, erityisesti lapsitten oikeutta heän kiehleen.
  • Tarjoa palvelua meänkielelä, saamenkielelä ja suomenkielelä suulisissa ja kirjotetuissa kontaktissa jos sie olet paartti yhessä asiassa.
  • Tarjoa esikoulua ja vanhoittenhuoltoa kokohnaans elikkä osittain näilä kielilä.

Kansalisia minuriteettia

Vuelta 2000 lähtien saamelaiset, ruottinsuomalaiset, tornionlaaksolaiset roomit ja juutalaiset oon tunnustettu kansalisiksi minuriteetiksi Ruottissa. Niitten kieli ja kulttuuri oon osa ruottalaisesta kulttuuriperinnöstä. Valtiopäivitten tunnustaminen merkittee ette kansalisilla minuriteetilä ja minuriteettikielilä oon erityisasento ruottalaisessa yhtheiskunnassa.

Yhtheistä minuriteettiryhmile oon ette net oon asuhneet Ruottissa pitkhään ja ette net oon ryhmiä joila oon selvä yhtheenkuuluvuus. Niilä oon kans oma uskonolinen, kielelinen eli kulttuurinen kuuluvuus ja halu säilyttää oman identtiteetin.

Minuriteettipolitiikka

Minuriteettipolitiikhaan kuuluvat kysymykset kansalisitten minuriteetitten ja histuu­rialisitten minuriteettikielitten suojaa­misesta ja tukemisesta. Kansalisitten minuritee­titten suojan parantaminen oon osa Ruottin työstä ihmisoikeuksitten puolesta.

Kunnan asiakaskeskus
0920 - 45 30 00

Autama myös meänkielelä!


Kunnan koordinaattori hallintoaluheile

Anne-Mari Angeria
0920 - 45 30 00