Esikoulu ja koulu

Lapset joilako on tornionlaaksolaiset juuret oon oikeus esikoulutoiminthaan, jossako toiminta on kokohnaans elikkä kohta kokohnaans meänkielelä. Niilä oon kansa oikeus äitinkielenopetuksheen peruskoulussa. Meänkieli ei tartte olla lapsen kotikieli elikkä äitinkieli.

Esikoulu oon pedagookinen toiminta 1-5 vuotihaan ikäsille lapsile joitten vanhiimat oon töissä, opiskelevat, oon vanhiimanvaphaat elikkä jokka aktiivisti hakevat töitä. Esikouluissa oon esikoulunopettajia ja lastenhoitajia töissä joilako oon tehtävännä ette eistää lasten oppimista, lähtökohtana niistä päämääristä ja suuntaviivoista joitako esitethään esikoulun oppiplaanissa, Lpfö 98 ja koululaissa. Esikoulu on ensimäinen askel ruottalaisessa koulutusysteemissä.

Esikoulun toiminta pittää panna pohjan elämänjatkuvalle oppimisille. Se pittää olla turvalinen, hauska ja oppirikas. Opiminen pittää perustua niin täysitten ja lapsitten välisestä yhtheispelistä ko siittä ette lapset oppivat toisilta. Toimintaa pittää leimata huolto intiviitin hyvävoinista ja kehityksestä.

Meänkieltä Charlottendalin esikoulussa

Syksylä 2019 aukasthaan kakskielisiä ryhmiä meänkielele, saamenkielele ja suomenkielele. Toiminta tullee olheen kohta kokohnaans kakskielinen. Haku on nyt käynnisä. Lapsen ei tartte osata meänkieltä.

Halvatko lissää informasuunia Charlottendalin meänkielen ryhmästä? Ota yhtheyttä esikoulujohtahjaan, Kirsi Lagerdahl, puh. 0920-45 30 00.  

Meänkielenpuhuvaa henkilökuntaa oon useassa erissä esikoulussa. Jos sinun lapsi puhhuu elikkä jos lapsela oon yhtheys meänkiehleen sulla oon oikeus vahvistethuun kielitukheen esikoulussa. Ensi siassa vakituisen henkilökunnan, joka ossaa kieltä, kautta. Toisessa siassa äitinkielenopettajan kautta. 
Lue lisää kielen tukemisesta esikoulussa täällä.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kansalisia minuriteettikieliä

Kansaliset minuriteettikielet oon saamenkieli, meänkieli, suomenkieli, roominkieli ja jiddiksenkieli. Luulajan kunnan lapsi- ja koulutuslautakunta (barn- och utbildningsnämnden) oon päättäny visunista ja strategikiista kansalisille minuriteettikielile ja eri toiminat ja aktiviteetit kehitethään stratekiin mukhaan. Seuraa kehitystä tässä.
länk till annan webbplats