Julkisuusprinsiippi - offentlighetsprincipen

Yks tärkeä perusta julkiselle toiminalle oon julkisuusprinsiippi. Sen tuela ylheisö saattaa saaja avomuuen kunnalisheen toiminthaan ja saaja ottaa ossaa ylheisistä asiakirjoista jokka ei kuulu sekretessin alle.

  • Ylheisellä asiakirjala meinathaan joka tokymentti, painettu elikkä elektrooninen, joka tallehtithaan, oon tullu sisäle elikkä jonka kunta oon kirjottannu.
  • Jos sie halvaat ottaa ossaa yhestä asiakirjasta sie piät kääntyä kunthaan kirjotetulla elikkä suulisella vaatimuksella. Sie saatat olla anonyymi mutta muista ette selvästi selostaa mistä asiakirjoista sie halvaat ottaa ossaa.
  • Jälkhiin ko sinun vaatimus oon tullu sisäle kunta tutkii varsin elikkä niin hoppua ko maholista, jos asiakirjoja saatethaan jättää ulos. Jos asiakirjat jätethään ulos sie saatat joko käyä kunnassa lukemassa ne elikkä muula laila ottaa ossaa asiakirjasta.
  • Sulla oon oikeus saaja kopion ylheisestä asiakirjasta. Makson siittä saatethaan vississä taphauksissa ottaa ulos vasitun taksan mukhaan jostako kunnanvaltuusto oon päättäny.
  • Jos sinun vaatimus ette jättää ulos asiakirjaa hyläthään, sulla oon oikeus saaja kirjotetun päätöksen missä seuraa valitusneuvo. Jos sie valikoittet ette tehhä valituksen päätöksestä se oon Kamarioikeus Sundsvallissa joka ratkassee kysymyksen.

Poliittiset päätökset kunnassa tokymenteerathaan protokollissa joistako mennee ottaa ossaa kunnan webilä liuskan alla nimeltä protokollat.

 

Sidan uppdaterades den 23 January 2023