Kuutemanni ja asianhoitaja

Jos sie olet kipeä eli muusta syystä et ennää saata hoitaa sinun privaattiekonomiita eli ottaa huolen sinun oikeuksista hoijossa ja huolossa, sie saatat saa apua kuutemannilta.

Kuutemanni = god man 
Asianhoitaja = förvaltare
Yliholhooja = överförmyndare

Kuutemanni on vastuussa ette sinun maksot maksethaan ja saattaa antaa tukea avustusarvosteluissa ja ja muissa yhteyksissä. Jos sulle on myönnetty kuutemanni sulla on silti sama oikeus kun aiemin ittepäättämisheen. Kuutemannin ja asianhoitajan pittää aina kysyä sulta mitä sie piät tärkeissä asioissa.

Jos sulla on kysymyksiä kuutemannista ja asianhoitajasta sie saatat kääntyä sinun kunnassa olevhaan yliholhoojan tykö. Se on käräjä, joka päättää jos henkilö pittää saa kuutemannin eli asianhoitajan. Yliholhooja valvoo ette kuutemanni ja asianhoitaja hoitavat heän velvolisuuet.

Sidan uppdaterades den 17 February 2023