Esikouhluun haku

Esikouhluun haku tehhään e-palvelun kautta tällä sivula (ruottiksi).

Hakekaa viimisthään 31 elokuuta jos tet halvaatta esikoulun tammikuusta ja helmikuusta. Hakekaa viimisthään 31 maaliskuuta jos tet halvaatta esikoulua elokuusta ja syyskuusta. 

Met otama vasthaan hakemuksia jatkuvasti vuen aikana. Sinun lapsele karanteerathaan paikka neljän kuukauen sisäle siittä ko hakemus oon tullu sisäle. Tämä jällaa vain lapsile joilako ei ole paikkaa.

Ette esikoulu saattaa planerata kielikehittävvää työtä sinun lapsele niin lapsen äitinkielen pittää ilmottaa hakemuksessa. Jos sinun lapsi puhhuu/jos lapsela oon yhtheys kansalisheen minuriteettikiehleen (suomenkieli, meänkieli, saamenkieli, roominkieli ja jiddiksenkieli) sulla oon oikeus vahvistethuun kielitukheen esikoulussa. Ilmota silloin sen kielen äitinkielenä hakemuksessa. Lapsi ei tartte osata puhua eikä sillä tartte olla tietoa kielessä ete saaja vahvistettua kielitukea.

Meänkielen ryhmä Charlottendalin esikoulusa

Luulajan kunta kuuluu meänkielen hallintoaluheesheen. Charlottendalin esikoulussa alkaa meänkielinen ryhmä syksylä 2019.


Huomioitte! Jos sie halvaat paikan meänkielen ryhmään, niin sie häyt aktiivisti valikoittea Charlottendalin esikoulun sinun hakemuksessa ja kirjota se kohthaan (övriga uppgifter).

Jos haet paikkaa ensimäisen kerran sie haet ilman sisälelokkausta. Jos sulla ei ole ruottalaista henkilönumeroa, tarttet planketin englantinkielelä, elikkä jos sulla oon suojatut henkilötiot - ota yhtheyttä kunnan asiakaspalvelun kansa.

Sulla jollako oon jo lapsi kirjotettu sisäle Luulajan kunnan esikouluissa elikkä kouluissa, sie haet paikkaa oppiplattformin edWise:n kautta.

Lue kunka met hanteeraama sinun henkilötietoja ja sinun oikeuksista daattasuojelusäätänön mukhaan (GDPR).