Tuki kotona (Stöd i hemmet)

Tuki kotona merkittee erin sorttista tukea joka tekkee ette sie pystyt ashuun kotona niin kauvon ko maholista ja olla niin ittenhäinen ko maholista arkipäivässä.

Kotipalvelu helpottaa sinun arkipäivää. Jos tarttet apua huushollityön eli henkilökohtaisen huolon kans sie saatat hakea kotipalvelua. Kotipalvelua sie saatat saa sekä tavalisheen asunthoon ja vanhaanasunossa. Kotipalvelun tehtähviin kuuluu korjaus, ostoksia ja muita huushollitoimia. Net saattava auttaa sinua eri huolontehtävissä, esimerkiks aamutualetin ja syömisen kans. Henkilökunta saattaa kans seurata sinua kävelylä eli sosiaalisissa toiminoissa. Kotipalvelula on ilta- ja yöpatrylliä ja sie saatat saa valvontaa ja apua vuorokauen ympäri.

Mihinkä pittää kääntyä?

Kunnan avustuskäsittelijä (biståndshandläggare) saattaa informeerata minkälaista apua on olemassa sielä missä sie asut. Sie saatat aina hakea sen avun sie piät ette sie tarttet. Kunta kokkeilee sinun hakemusta kunthaan kotipalvelukseesta. Sie piät kääntyä kunthaan ja taho päästä puhuhmaan avustuskäsittelijän kans.
Puhelin 45 30 00.

Avustuskäsittelijä kokkeilee sinun hakemuksen ja tekee päätöksen. Jos et ole tyytyväinen saatat valittaa sosiaalilautakunthaan päätöstä:

  • jos sulle ei anneta yhtään apua.
  • jos sulle annethaan vähemin apua kun mitä olet hakenut.
  • Jos sulle  ei anneta sitä apua mitä olet hakenu (esimerkiks ette sulle on myönetty kotipalvelua sen eestä kun asunto vanhaanasunossa).
  • jos kunta vähentää eli vettää pois aiemin myönettyä avustusta.
  • jos et ole tyytyväinen makso suuruesta.

Oikeus kotipalvelhuun meänkielelä

Jos sie puhut meänkieltä ja asut Luulajan kunnassa on sulla oikeus saaha koko eli osittain vanhaanhuolosta henkilökunnalta joko puhhuu meänkieltä.  Kääny kunthaan ja sano avustuskäsittelijälle ette haluat saaha tukea kotona meänkielelä. Sitä pittää aina itte hakea!

Kunnassa on meänkielistä henkilökuntaa. Jos sulla käy kotipalvelun henkilökuntaa jotka puhhuu ruottia mutta halvaat apua meänkielelä, kääny sinun yhteyshenkilön puohleen.

Sidan uppdaterades den 17 February 2023