Äitinkieli ja monikieliset lapset ja oppilhaat

Onkos sinun lapsela muu äitinkieli ko ruottinkieli ja käypii peruskoulua elikkä jymnaasiakoulua? Silloin sinun lapsela oon maholisuus saaja äitinkielenopetusta koulussa. Äitinkielentuki esikoulussa ja esikoululuokassa oon luonolinen osa toiminassa eikä sen takia tarjoaa erityistä opetusta äitinkielessä.

Äitinkielentuki esikoulussa ja esikoululuokassa

Henkilökunta esikoulussa ja esikoululuokassa pittää tiolisesti tehhä töitä ette tukea lapsitten kieli-ja identtiteettikehitystä jokapäiväsissä aktiviteetissä - riippumatta lapsen äitinkieltä ja ikkää. Kaikki esikoulut ja esikoululuokat pitävät tarjota stimyleeraavan kielimiljöön ja tehhä töitä interkultturellilä suhthautumistavala. Esikoulujohtaja/esikoululuokan rektori valvoo ette osastolla oon aktyelli tuki monikielisille lapsile.

Jos sinun lapsi puhhuu/jos lapsela oon yhtheys kansaliseheen minuriteettikiehleen (suomenkieli, meänkieli, saamenkieli, roominkieli ja jiddiksenkieli) sulla oon oikeus vahvistethuun kielitukheen esikoulussa. Ensi siassa vakituisen henkilökunnan kautta, esikoulussa, joka ossaa kieltä. Toisessa siassa äitinkieleopettajan kautta Monikielikeskuksesta tiiman viikossa. Ette sie saat vahvistetun kielituen sie häyt ilmottaa kansalisen minuriteettikielen äitinkielenä hakemuksessa esikouhluun. Sie et tartte osata puhua eikä sulla tartte olla tietoa kielessä ette saaja vahvistettua kielitukea.

Äitinkielenopetus peruskoulussa

Jos sinun lapsela oon muu äitinkieli ko ruotti sillä oon oikeus saaja opetusta hänen äitinkielessä. Äitinkieli oon kouluaine jollako oon oma kursiplaani ja se pittää tukea oppilhaan kehitystä monikielisyytheen ja samala antaa oppilhaale enämpi tietoa hänen kultturellistä taustasta.

Äitinkielenopetus jymnaasiassa

Jos sie olet oppilas jymnaasiakoulussa elikkä jymnaasiaerityiskoulussa ja sulla oon muu äitinkieli ko ruottinkieli, sulla oon maholisuus saaja äitinkielenopetusta. Kansalisissa minuriteettikielissä vaaithaan hyviä tietoja kielessä.

Sidan uppdaterades den 23 January 2023