Skola och utbildning i framtidens Luleå

I Luleå ska det finnas utbildning för alla – kommunala och privata, centrala och lokala, svenska och internationella, för barn och för vuxna. Förutsättningarna för lärande ska vara goda och locka fler till att utbilda sig. Redan nu visar kommunens skolor på fina resultat i jämförelse med riket, något som bådar gott för framtiden.

Utbildning på fler språk

I framtiden kommer människor från olika delar av världen bo i Luleå. Då ska man kunna ge sina barn, och sig själv, en trygg och givande utbildning. Det ska vi garantera genom att erbjuda utbildning i grund- och gymnasienivå på engelska. Dessa utbildningar ska både finnas för potentiella Luleåbor men också för de som redan bor här och vill bredda sitt lärande ytterligare. Att besitta engelskakunskaper på hög nivå tror vi öppnar fler dörrar till en framgångsrik framtid.

Luleå International School - svensk läroplan på engelska

Luleå International School är en ny, kommunal grundskola som planeras att öppna i Luleå hösten 2024. Skolan riktar sig till elever i årskurserna 4 – 9, som vill få en internationell utbildning där stor del av utbildningen sker på engelska. Den svenska läroplanen kommer att följas och skolan kommer att genomsyras av den internationella inriktningen.

Luleå International School är ett alternativ för Luleåbor som vill ge sina barn en bred och spännande skolgång, samt för familjer från andra länder som vill flytta till Luleå och känna sig välkomna i en trygg och bra skola. Det ska helt enkelt vara enklare för en utrikesfödd elev att komma in i skolan och språket på ett bra sätt. Att läroplanen är densamma som i resterande grundskolor ser dessutom till att alla får tillgång till samma kunskap.

Engelskspråkig gymnasieskola

Luleå gymnasieskola arbetar med att förbereda för antagningen till den internationella gymnasieutbildningen på engelska. Elever läser ett urval av kurser som liknar de kurser som ingår i de svenska gymnasieutbildningarna på samhälls- och naturvetenskapsprogrammet. Undervisningsspråket hålls helt på engelska, förutom när eleven läser svenska eller moderna språk-kurser. Eftersom utbildningen är öppen för både svenska och utländska elever ska riktlinjer för antagningen tas fram. Visionen är att en inkluderande, samarbetande och mångkulturell miljö kommer bidra till elevernas självständighet och framtida framgång.

Luleå gymnasieskola är nu kandidatskola för IB-utbildning (International Baccalaureate). IB Diploma Programme är en tvåårig utbildning. Då den svenska gymnasieskolan är treårig kommer kommunen ordna ett så kallat preparandaår, Preparatory Year (Pre-DP).

Utbildningen ska bli en möjlighet för både elever som redan bor i Luleå och för de som önskar flytta hit. Den ska ge potentiella elever, oavsett var de kommer ifrån, ett bredare utbud av utbildning. Detta ska öka utbildningskvaliteten ytterligare och skapa plats för framtidens Luleåbor.

Etableringarna gör att intresset för yrkesutbildningarna växer

Början på framtiden är redan här. Under den senaste sökperioden till gymnasiet syntes ett ökat söktryck till de gymnasiala yrkesprogrammen. En av anledningar tros vara företagsetableringarna i Luleå som lockar fler arbetare och deras familjer. Nu behövs fler yrkeslärare rekryteras.

– Vi ser ett ökat antal sökande till alla våra yrkesprogram, flest till de industrifokuserade yrkesprogrammen så som El-och energiprogrammet och Bygg- och anläggningsprogrammet men också Vård- och omsorgsprogrammet och Barn- och fritidsprogrammet. Vi ser verkligen positivt på att de yrkesförberedande programmen växer, men det gör att vi har behov av att rekrytera fler yrkeslärare, säger Maria Hahne, rektor.

Just nu ligger Luleå kommun högt i lärarbehörighet men 'ndå jobbar hela tiden för att vara en attraktiv arbetsgivare. Antalet lärare ska bli ännu fler och kompetensen ska höjas ytterligare genom interna utbildningar och vidareutbildningar. Lokalerna behöver också bli fler och större för att alla framtida elever ska få plats, redan nu finns det goda förutsättningar då de befintliga lokalerna kan ta in fler elever än i dagsläget och det finns dessutom planer för nybyggnationer framöver.

Vuxenutbildningen

I framtidens Luleå ska man kunna bli vad man vill, när man vill. En viktig förutsättning för det är Vuxenutbildningen som erbjuder yrkesutbildningar, gymnasial vuxenutbildning, yrkeshögskola, uppdragsutbildning, anpassad utbildning, SFI med mera. Det finns något för de allra flesta som önskar höja sin utbildningsgrad eller kunskapsnivå.

Läs mer i Vårt Luleå

Sidan uppdaterades den 18 april 2024