Kulturens roll i framtidens Luleå

Vi behöver bli fler Luleåbor för att lyckas med den stora samhällsomställning vi står inför. För att lyckas måste vi skapa ett Luleå där människor vill bo kvar och dit människor vill flytta. Forskning visar att ett rikt kulturliv främjar företagsamhet, innovation och ökar en plats attraktivitet.

Tusentals nya Luleåbor behövs för att klara samhällsomställningen. Men för att få folk att flytta hit och vilja stanna krävs mer än jobbtillfällen och bostäder. Kulturen är den pusselbit som krävs för att omställningen ska lyckas konstateras det i en förstudie kring kulturens roll i framtidens Luleå. På uppdrag av Luleå kommun har förstudien tagits fram med hjälp av intervjuer med både kulturutövare, nyckelpersoner på Region Norrbotten och Luleå kommun samt en rad experter inom flera områden.

Förstudien visar att ett levande kulturliv är viktigt för att stärka Luleås attraktivitet och för att människor ska vilja bo kvar och flytta till kommunen. Det betyder att kulturen behöver lyftas som en strategisk fråga i kommunens arbete och att förutsättningarna för kulturens utveckling behöver stärkas kraftfullt. Kulturen är inte en sidofråga utan en av nycklarna som kan göra att omställningen lyckas.

Här ser du några av de insatser förstudien föreslår ska genomföras för utveckling av Luleås kulturliv:

 • Prioritera kulturens utveckling som en strategisk fråga i kommunen.
 • Ta vara på och stärk det lokala kulturlivet.
 • Utveckla kulturlivet med ökade resurser och närvaro av nationella och internationella utövare.
 • Ta till vara nya idéer genom en idétävling.
 • Initiera en kulturfond i samarbete med näringslivet och
  universitetet.
 • Kartlägg värden i staden och använd som underlag för att stärka kulturlivets och stadens utveckling.
 • Stärk och utveckla processerna för offentlig konst.
 • Stärk arkitektonisk kvalitet och skaffa kompetens för kulturmiljö.
 • Stärk förmågan till samarbete internt i kommunen så att kulturen integreras i andra politikområden.
 • Skapa synergier genom samverkan med andra kommuner, i synnerhet Boden, regionen, universitetet och näringslivet.

Exempel på kultursatsningar som gjorts nyligen inom Luleå kommun:

 • Beslut om att införa en kulturgaranti i förskolor och skolor
 • En dedikerad tjänst för kommunens offentliga konst är tillsatt
 • Kultur-och näringslivskonferensen Kulturkraft har kört ett första år
 • En inventering av kulturlokaler ska göras, så att man inte bygger bort exempelvis repställen under samhällsomvandlingen

Läs mer om Luleås kultursatsningar i Vårt Luleå

Sidan uppdaterades den 7 juni 2024