Ett blomstrande näringsliv i framtidens Luleå

Luleå ska växa och målet är 100 000 Luleåbor år 2040. En viktig förutsättning för tillväxt är ett gott företagsklimat som gör att nya företag vill etablera sig i Luleå och att befintliga kan växa. Det leder till fler jobb och gör att fler vill och kan flytta hit.

Hör Carina Sammeli, Luleås kommunalråd, berätta om varför hon hoppas att fler vill starta företag i Luleå.

Företagsklimatet mäts

Varje år mäts Sveriges företagsklimat, både av Svenskt Näringsliv och av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Efter att under några år ha tappat placeringar kraftsamlar kommunen nu för att vända trenden och för att öka nöjdheten bland företagarna.

Årets företagare

Luleå kommun delar varje år ut ett företagarstipendium på 15 000 kronor till en företagare i kommunen. Syftet är att uppmärksamma företagare som är goda förebilder för andra företagare och för hela samhället.

Sidan uppdaterades den 3 juni 2024