Luleå International Baccalaureate och Luleå International Class

Engelskspråkig utbildning

Är du intresserad av att genomföra din gymnasieutbildning på engelska? Vill du läsa på universitet i Sverige eller utomlands? I sådana fall är detta ett program för dig.

 

Vårt uppdrag

På Luleå Gymnasieskola vill vi fostra unga till medborgare med gemensamma demokratiska värderingar. Alla som arbetar inom skolan har ett kompensatoriskt uppdrag att ge varje enskild elev en rättvis och likvärdig utbildning.

Genom en inkluderande, samarbetande och mångkulturell miljö kommer eleverna att växa till självständiga, kritiska tänkare. Med vetenskapligt beprövade metoder utvecklar våra elever kunskaper och färdigheter för att förstå världen och ta aktiv del i att skapa en ljus framtid.

IB Diploma Programme

IB Diploma Programme består av sex ämnesgrupper: studier i språk och litteratur, språkinlärning, individer och samhällen, naturvetenskap, matematik och konst. Utöver de sex ämnena måste eleverna också slutföra tre kärnämnen: det fördjupade arbetet (EE), ett 4 000 ord långt självständigt forskningsprojekt; kunskapsteorin (TOK), en kurs som utforskar kunskapens natur och hur vi vet vad vi påstår att vi vet; och kreativitet, aktivitet och service (CAS), ett program som uppmuntrar eleverna att delta i meningsfulla fritidsaktiviteter som främjar deras personliga och sociala utveckling.

Luleå International Class?

Luleå International Class är ett förberedande år för studier inom International Baccalaurate Diploma programme. Elever läser ett urval av kurser som liknar de kurser som ingår i de svenska gymnasieutbildningarna på samhälls- och naturvetenskapsprogrammet. Kurserna ska förbereda eleven att fortsätta på IB Diploma Programme. Undervisningsspråket hålls helt på engelska, förutom när eleven läser svenska eller moderna språk-kurser.

Ämnena


Subjects year 1, preparatory year
SubjectHours
English*150
Swedish 1/Swedish ab initio100
Modern language (“För elever som fortsätter sina språkstudier på steg 3.)*100
Mathematics 1c and 2c*200
International relations100
Science introduction100
Physical education100
Total850 p

* Både engelska 5 och engelska 6 examineras i slutet på preparatory year.
* Matematik examineras i slutet på höstterminen och i slutet på vårterminen.

Group 1:
Language and literature - Swedish, English or SSST*

Group 2:
Language acquisition - English B, Spanish B or Spanish ab initio (Spanish for beginners)

Group 3:
Individuals and Societies – Psychology or Environmental Systems and Societies

Group 4:
Natural Science - Physics or Environmental Systems and Societies

Group 5:
Mathematics - Analysis and Approaches

Group 6:
The arts – We do not currently offer any subject from The Arts, so students must choose another subject from group 1 to 4.

The students choose one subject from each group.
Three subjects at Standard Level (SL) 150 hours, and three subjects at Higher Level (HL) 240 hours

All students have the core subjects:
Theory of Knowledge (ToK) 100 hours, CAS (creativity Activity Service) and Extended Essay

*School Supported Self Taught

Betyg

Elever som går International Class får betyg i F–A i likhet med vanliga svenska gymnasieprogram. När de sedan fortsätter på IB Diploma programme så får de betyg i 1–7.

När börjar utbildningen?

Ansökningarna för preparatory year (pre DP) stängs våren 2024. Preparandåret börjar hösten 2024.

Luleå Gymnasieskola och Luleå kommun

Luleå gymnasieby är beläget i centrala Luleå och består av fyra kvarer, vilket skapar campusområdet Luleå gymnasieby. Luleå Gymnasieskola har strax över 2 400 elever. Eleverna kan välja mellan ett brett utbud av utbildningar med kompetenta lärare, modern utrustning och trivsamma miljöer.

Luleå kommun tillhör landskapet Norrbotten som ligger i Norrbottens län. Luleå kommun är 2 110 kvadratkilometer stor (ungefär 300 000 fotbollsplaner).

Luleå är residensstad i Norrbottens län som utgör nästan en fjärdedel av Sverige. Det betyder att det är här som landshövdingen bor och länsstyrelsen finns.

Staden Luleå grundlades runt medeltidskyrkan i Gammelstad år 1621. På grund av den kraftiga landhöjningen måste staden flyttas en mil närmare kusten år 1649. Det var då staden Luleå hamnade där den är idag.

Eftersom Luleå är beläget vid havet så har staden även en stor hamn och skärgård. Det finns över 1 300 öar i Luleå skärgård.

Se mer:

Personal

Som IB-rektor är det mitt ansvar att skapa de nödvändiga förutsättningarna för elever och personal att lyckas. Parallellt med mitt arbete på IB är jag rektor för gymnasieprogrammen för samhällsvetenskap och humaniora. Jag har examina i naturvetenskap och pedagogik har jag tillbringat större delen av mitt yrkesliv med att undervisa i allmän naturvetenskap och miljömedvetenhet i norra Sverige.

Kontakta Jonas Jönsson

Jonas.jonsson@skol.lulea.se
+46 920 45 36 21

Som DP-koordinator är det mitt jobb att se till att elever och personal tas om hand. Jag hjälper rektorn med många frågor som rör programmet. Förutom att vara DP-koordinator arbetar jag också på gymnasiebiblioteket. Jag kommer ursprungligen från Råneå, strax norr om Luleå, och innan jag tog på mig uppgiften som koordinator undervisade jag svenska och engelska på gymnasiet.

Kontakta Helena Åström

Helena.astrom@skol.lulea.se
+46 920 45 30 54

Kontakta Christina Engqvist Edin

Christina.engqvist.edin@skol.lulea.se

Viktiga datum

Viktiga datum
Date and timeWhat?Requirements/other information
November 22nd17.30
Luleå Gymnasieskola Open houseVisit the facilities and learn more about the programme.
Swedish students: 15 February last day for first applications (group 1) and second applications on April 19 – April 25th (group 2).International students: April 19- May 5.
Application for preparational year (1:an, year 10)Grades from nine years of schoolingPassing scores on placements tests
March 21
16.00-18.00
Information meeting regarding programme and placement test (group 1)DP Coordinator will send out invitation
April 8th 09.00-16.00Placement test, Group 1 (preparational year Swedish students first applications)Participate in informative meeting before placement test.
May 15th.Applications DP1 (year 11)
DP2 transfers (year 12)
Full grades, interviews
May 20th 16.00-18.00
Information meeting regarding programme and placement test (group 2) DP Coordinator will send out invitation
May 30th 09.00-16.00
Placement test Group 2 (preparational year, DP1)Participate in informative meeting before placement test.
TBAPlacement tests for students not able to be in Luleå for the tests in May**Circumstances have been discussed and date set in agreement with DP Coordinator and principal.
May 2025Interviews with transfer student for DP1 and DP2Virtual or in-place

Ansökan

Ansökningar för höstterminen görs under våren. Ansökan är öppen för alla EU-medborgare och för icke-EU-medborgare som har uppehållstillstånd i Sverige.

Alla elever som ansöker till programmet kommer göra placeringsprov i engelska och matematik (se Viktiga datum).

Svenska elever

Ansök till programmet på samma sätt som andra gymnasieprogram via Gymnasieantagning Nord.

Internationella elever

Internationella elever ansöker och bedöms enligt den fria kvoten som anges i gymnasieförordningen, kapitel 7, §3 samt i skollagen, kapitel 29, 7§. Internationella studenter måste ha avslutat grundskola motsvarande 9 år av svensk grundskola som ska ge behörighet att gå in i ett universitetsförberedande program.

Kontakt

Studie- och yrkesvägledare samt CAS-koordinator

Christina Engqvist Edin
Christina.engqvist.edin@skol.lulea.se

Besöksadress

Luleå Gymnasieskola kv. Hackspetten
Tullgatan 24
972 38 Luleå

Sidan uppdaterades den 4 juni 2024

Mer om programmet