Söka till gymnasiet

Här hittar du som ska söka till gymnasieskolan information om ansökan, val och antagning.

Ansökan på webben

Oavsett vilken kommun du vill läsa i gör du din gymnasieansökan via fyrkantens gymnasievallänk till annan webbplats

Du som går i årskurs 9 får ett personligt lösenord via din skola i december, oftast i betygskuvertet eller via studie- och yrkesvägledaren.

Ansökan för dig som inte går skola
Du om inte går i skola ansöker via ansökningsblankett till gymnasieskolanlänk till annan webbplats
Skicka blanketten till Fyrkantens gymnasiesamverkan, Barn- och utbildningsförvaltningen, 971 85 Luleå.

Underskrift av ansökan

Eleven ska själv skriva under ansökan, inte vårdnadshavaren som det varit tidigare.

Viktiga datum för din ansökan och antagning 2019

7 januari: Första ansökningsdag till gymnasieskola.

4 februari:
Sista ansökningsdag till gymnasieskola.

Vecka 16 (mitten av april):
Du kan logga in på Fyrkantens gymnasieval och se ditt preliminära antagningsbesked och göra eventuella om- och nyval.

Tänk på att en del kommuner utanför Fyrkantens gymnasiesamverkan inte tillåter om- och nyval. Kontrollera detta med din studie- och yrkesvägledare på din skola.

fyrkantensgymnasier.selänk till annan webbplats kan du se om något program inte startar i vårt område.

6 maj:
Sista dag för om- och nyval. Studie- och yrkesvägledaren låser upp din ansökan. Efter 6 maj kan man inte ändra ansökan längre.

Vecka 27:
Nu kan du se den slutliga antagningen på webben

23 juli:
Sista datum att tacka JA eller NEJ till erbjuden plats. Du gör detta val på fyrkantens gymnasieval senast 22 juli.

Augusti-september:
Reservintagning fram till 2 september.​

Rangordna dina val

Det är viktigt när du gör dina val att du tänker igenom din rangordning då du först prövas mot ditt första hands val. Har du inte poäng så det räcker för ditt förstahandsval prövas du mot ditt andra-, tredjehandsval etc. Därför är det viktigt att du tänker dig noga för hur du rangordnar. När du kommit in på något av dina val så faller de val du har under. Som ett exempel; om du kommit in på ditt förstahandsval och tackar nej till det, då har du inga andra val kvar. Så här är viktigt att du tänker dig för innan du tackar nej till en plats.

Reservantagning

Det är mycket viktigt att du i ansökan fyller i korrekta telefonnummer så vi kan nå dig om det behövs. Speciellt om du inte har kommit in på ditt förstahandsval eller inte alls och står på reservplats. Vi ringer eller skickar SMS om erbjudande om plats och har man inte svarat till kl. 12.00 dagen efteråt går platsen vidare till nästa sökande. Meddela därför alltid ändringar till Fyrkantens gymnasiesamverkan.
Tel: 0920-45 30 00 eller mejla till gymnasiesamverkan@fyrkantensgymnasier.se

Här kan du ladda ner blanketten Ansökan om reservplatslänk till annan webbplats som du lämnar in hos din studie- och yrkesvägledare på gymnasiet.

Kontrollera dina betyg och din ansökan

Kontrollera att dina betyg stämmer överens med ditt skriftliga betgyg från skolan och att din ansökan ser korrekt ut annars kontaktar du antagningskansliet eller din Studie- och yrkesvägledare.

Kontakt

Fyrkantens gymnasiesamverkan
Barn-och utbildningsförvaltningen
971 85 Luleå

gymnasiesamverkan@fyrkantensgymnasier.se

0920-45 30 00