Illustration av klimatsmart energi i Luleå

Energi i framtidens Luleå

Tillgången till el och fossilfri energi är avgörande för industrins gröna omställning och för samhällsomställningen i allmänhet.

För att säkra tillgången på el måste vi tillsammans, på kommunen, på företag och i våra hem i Luleå hjälpas åt för att effektivisera och hushålla med energin. Vi ska också övergå till att använda oss av förnybar och återvunnen energi och fasa ut användningen av fossila bränslen. Styrning och lagring av energi är också viktigt bland annat för att kunna kapa effekttoppar och minska behovet av spetslast, som ofta täcks med fossila bränslen i dagsläget, i el- och fjärrvärmenätet.

Bild framtidens energi

Luleå Energi - det kommunala energibolaget i Luleå

Luleå Energi är Luleå kommuns lokala energibolag som ansvarar för både elnätet och fjärrvärmenätet i kommunen. De arbetar hela tiden för att hjälpa organisationer och kommunmedborgare att effektivisera sin energianvändning. De utvecklar och erbjuder olika tjänster för att vi som konsumenter ska kunna använda vår köpta energi på ett så effektivt sätt som möjligt.

Luleå Energi arbetar också för att producera egen förnybar energi, bland annat i sin solcellspark Helia i Södra Sunderbyn. De säljer också solceller till företag och fastighetsägare för att bidra till mer förnybar elproduktion i kommunen.

För att säkerställa fjärrvärmens fortsättning efter att SSAB ställt om till fossilfri ståltillverkning så har Luleå Energi byggt ett gigantiskt energilager med 30 000 liter varmvatten. Detta energilager gör att fjärrvärmesystemet kan ta emot restvärme från flera olika verksamheter på ett annat sätt än tidigare och garanterar därför Luleåborna en stabil, säker och miljövänlig fjärrvärmeleverans även i framtiden.

Luleåmodellen - ett samarbete som gett resultat

Energifrågan är central i debatten kring Sveriges och världens förmåga att ställa om till ett fossilfritt samhälle. Luleå Energi har tillsammans med lokala och regionala aktörer bestämt sig för att lyfta blicken i energifrågan och arbeta tillsammans för att skapa förutsättningar för smartare energianvändning. Detta samarbete har kallats Luleåmodellen och har inneburit att över 1000 MWh el har kramats ur systemet där det funnits onödigt stor förbokad effekt.

Läs mer om energi i Vårt Luleå

Sidan uppdaterades den 14 juni 2024