Statement Luleå International School: Growing global citizens - Vi bygger världsmedborgare

Luleå International School

Luleå International School är en ny kommunal grundskola som öppnar i Luleå hösten 2024. Skolan riktar sig till elever i årskurserna 4–9, som vill få en internationell utbildning där stor del av utbildningen sker på engelska. Den svenska läroplanen kommer att följas och skolan kommer att genomsyras av den internationella inriktningen.

Skolan kommer att vara i centrum av Luleå (kvarteret Örnen) i en rik internationell utbildningsmiljö med nära till kommunikationer och kultur. Luleå International School är ett bra val för Luleåbor som vill ge sina barn en bred och spännande skolgång, samt för familjer från andra länder som vill flytta till Luleå och känna sig välkomna i en trygg och bra skola.

Vi bygger världsmedborgare

  • En ambitiös och strukturerad studiemiljö där varje elev kan nå sin fulla potential. Hemläxor och eget ansvar är en naturlig del av utbildningen.
  • Världen är vår arena och engelska är vårt språk. Teoretiska ämnen undervisas på engelska, och vi erbjuder kreativa internationella samarbeten.
  • Vårt engagemang går bortom klassrummet - vi skapar en social gemenskap där lärare, elever och familjer inkluderas.

Om skolan

Skolan erbjuder en högkvalitativ utbildning. Undervisningen sker på engelska i de teoretiska ämnena, engelska, samhällsorienterande ämnen (SO), naturorienterande ämnen (NO), teknik och matematik.

Våra lärare är kompetenta i både svenska och engelska och har särskilda kunskaper i det engelska språket.

Vi strävar efter att skapa en ambitiös och strukturerad studiemiljö där varje elev kan utveckla sina kunskaper och färdigheter.

Vår verksamhet är väl förberedd, vi har en tydlighet i undervisningen och eleverna får träna sig i att göra bra val och att ta ansvar för sitt eget lärande. Läxor är en naturlig del i utbildningen. Vi ser världen som vår arena, där engelska är vårt språk och vi erbjuder spännande och kreativa internationella samarbeten som berikar vår undervisning. Vi bryr oss om mer än bara akademiska resultat – vi bygger en social gemenskap där lärare, elever och familjer känner sig välkomna och delaktiga.

Ansökan

Vill du att ditt barn ska gå på Luleå International School?

Om barnet har två vårdnadshavare måste ni båda signera ansökan.

Efter att du har skickat in din ansökan kommer vi att inhämta uppgifter om barnets talande språk och nuvarande undervisande språk.

Du som inte kan ansöka med e-legitimation använder ansökningsblankett Pdf, 116.8 kB.. Blanketten behöver du skriva ut och fylla i. Underskrift krävs av båda vårdnadshavare.

Om du eller ditt barn har skyddade personuppgifter ska du använda denna e-tjänst:

Kontakt

Adress
Luleå International School
Residensgatan 28C
972 39 Luleå

Rektor
Cecilia Munter Brandén
0920-45 30 00

Nyheter från Vårt Luleå

Sidan uppdaterades den 15 maj 2024