Grundskola

Alla barn i Luleå ska få med sig de kunskaper och färdigheter som behövs i en föränderlig värld. Det är lika viktigt för varje enskild individ som för hela Luleå. Det är vi som kan skapa och vidareförädla de resurser som vi kan leva av i Luleå idag och i framtiden. Vi som arbetar i och med skolan vill åstadkomma mycket, tillsammans med ditt barn och dig som förälder.

Varje barn i Sverige mellan sex och sexton år har rätt att gå i skola. Alla barn har förutom det skolplikt, de måste gå i skolan. Den obligatoriska skolan består av förskoleklass (från hösten 2018), grundskolan, grundsärskolan och träningsskolan. 

Förskoleklass

Från och med höstterminen då ditt barn fyller sex år kan barnet börja i förskoleklass. Verksamheten är avgiftsfri och omfattar upp till 20 timmar per vecka.

Höstterminen 2018 införs skolplikt från det år som barnet fyller sex år. Det innebär att förskoleklassen blir obligatorisk och alla elever har skolplikt i tio år, från förskoleklass till årskurs 9.

Grundskola

Grundskolan omfattar årskurs 1-9. Barnen börjar i regel första klass vid sju års ålder, men du kan även låta ditt barn börja i grundskolan vid 6 års ålder. Här hittar du Luleås kommunala grundskolor och fristående grundskolor.

Grundsärskolan

Grundsärskolan tar emot elever i åldrarna 7-16 år.