Kränkande behandling, mobbning och diskriminering

​Alla elever har rätt att utvecklas och lära i en trygg miljö som är fri från mobbning och kränkande behandling.

​Diskriminering och kränkande behandling

Skolan ska arbeta systematiskt för att ge alla elevers lika rättigheter och möjligheter. Skolan ska också arbeta förebyggande mot trakasserier och kränkande behandling.

Om någon ur personalen får reda på att ett barn eller en elev känner sig utsatt för trakasserier eller kränkande behandling så måste skolan omedelbart utreda vad som hänt och vidta åtgärder för att förhindra fortsatta kränkningar.

Om du som förälder känner dig orolig för ditt barns trygghet så ska du omgående vända dig till ditt barns lärare!

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Alla skolor har en plan mot diskriminering och kränkande behandling som beskriver hur man arbetar främjande och förebyggande så att alla barn och elever kan känna sig trygga.

Planen ska vara känd för dig som förälder och för ditt barn.

Hit kan du vända dig

Elevhälsan

Ungdomsmottagningen

Veta mer

​Vårdguiden om mobbning Länk till annan webbplats.

Umo om mobbning Länk till annan webbplats.

Diskrimineringsombudsmannen, Vad kan jag anmäla Länk till annan webbplats.

Diskrimineringsombudsmannen, Anmäla diskriminering Länk till annan webbplats.

Barn- och Elevombudet (skolinspektionen.se) Länk till annan webbplats.

Umo om kränkningar Länk till annan webbplats.

Brottsofferjouren Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterades den 9 december 2022