Åtgärdsprogram och särskilt stöd 

Om ditt barn får svårigheter i skolan eller riskerar att inte nå godkända betyg kan det vara aktuellt med särskilt stöd. Det ska i så fall skyndsamt utredas av skolan tillsammans med dig och ditt barn.

Rektor ansvarar för att utredningen genomförs. Utifrån utredningens resultat beslutar rektor om ett åtgärdsprogram, ifall det behövs. Rektorn kan också besluta om att åtgärdsprogram inte behövs.

I ett åtgärdsprogram beskrivs vilka behov ditt barn har, hur behoven ska tillgodoses och hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas. Du och ditt barn deltar om ett åtgärdsprogram arbetas fram. Allmänna bestämmelser om särskilt stöd finns i 3 kapitlet i skollagen.

Om ditt barn behöver stöd i skolan – prata med läraren!

Läs mer om elevhälsa och särskilt stöd

Sidan uppdaterades den 26 juni 2023