Förskoleklass

Förskoleklassen är under läsåret 2017/2018 en frivillig skolform för sexåringar. I förskoleklassen kombineras förskolans och grundskolans arbetssätt och metodik.

Från och med höstterminen 2018 är förskoleklassen obligatorisk och starten i elevernas tioåriga skolplikt.

I förskoleklassen blandas lek med kunskaper och ditt barn får skolvana. Att gå i förskoleklass kostar ingenting. Förskoleklassen och grundskolan följer samma terminsplan. Förskoleklassens tider är oftast desamma som grundskolans tider och ditt barn äter lunch på skolan.

 

Förskoleklass i kommunal grundskola

Varje grundskola har ett avgränsat geografiskt upptagningsområde och ditt barn erbjuds automatiskt plats i förskoleklass i den kommunala skola som ditt barn tillhör.

Önskar du söka plats vid annan kommunal skola så gör du det i ansökan. 
Det är rektorn på den skola du söker till som kan informera om det finns plats.

Ansök till förskoleklasslänk till annan webbplats

Flytta till Luleå?

Ta kontakt med rektor på den skola du är intresserad av.​