Skolvalet

Har du ett barn som ska börja förskoleklass och önskar annan skola än anvisningsskolan? Har du ett barn som ska börja årskurs 7 och vill byta skola? Då kan du göra ett skolval till kommunens grundskolor. Skolvalet är öppet mellan 15–31 januari.

Skolvalsperioden inför hösten 2024 är avslutad.
Efter skolvalsperioden kan du ansöka om byte av skola.

Du som vårdnadshavare kan önska vilken skola du vill att ditt barn ska gå på. För att kunna göra ett aktivt val kan du hitta mer information om våra kommunala grundskolor.

Luleå kommun erbjuder även

Du kan även söka statistik om våra skolor i Skolverkets databas Länk till annan webbplats.

Förskoleklass

Det år ditt barn fyller 6 år är det dags att börja förskoleklass. Förskoleklass är en obligatorisk skolform vilket innebär att det är skolplikt.

Du som är vårdnadshavare till barn som i höst ska börja förskoleklass kan ansöka om skola inför höstterminen. Vill du att ditt barn ska börja på sin anvisningsskola behöver du inte ansöka i skolvalet.

Vill du att ditt barn ska börja förskoleklass redan vid 5 års ålder kan du ansöka i e-tjänsten.

Alla barn tillhör en skola utifrån sin folkbokföringsadress. Den skolan kallas för anvisningsskola.

Sök på barnets adress i Kommunkartan Länk till annan webbplats.för att se anvisningsskola.

Om du vill att ditt barn ska gå på fritidshem måste du ansöka om plats.

Den 31 juli det år ditt barn börjar skolan avslutar kommunen ditt barns placering på förskolan. Om du vill avsluta platsen tidigare måste du säga upp platsen.

Det är skolplikt från och med det år barnet fyller sex år. Vill du att barnet ska börja senare i skolan måste du ansöka om uppskjuten skolplikt. För att ansöka kontaktar du Kundcenter.

Årskurs 7

Du som är vårdnadshavare till elev som ska börja årskurs 7 till hösten kan ansöka i skolvalet. Vill du att ditt barn ska följa med sin klass till nästa skola behöver du inte ansöka i skolvalet.

Barn som i dag valt att gå på en annan kommunal skola än sin anvisningsskola följer med sin klass till årskurs 7. Barnet placeras alltså inte på skolan som hör till området där ni bor. För att få veta vilken skola som blir ditt barns nästa skola, se Kommunala grundskolor.

Exempel på uppflyttning för barn som går på annan skola än sin anvisningsskola

Du bor på Lulsundet och ditt barn tillhör Ormbergsskolan utifrån er folkbokföringsadress. Du har tidigare gjort ett val till Tallkronanskolan för ditt barn och fått en skolplacering på den skolan.

Nästa skola för Tallkronanskolan är Örnässkolan (årskurs 7–9 i upptagningsområdet Örnäset). Kommunen kommer automatiskt flytta alla elever från årskurs 6 vid Tallkronanskolan till årskurs 7 på Örnässkolan. Ditt barn kommer att placeras på Örnässkolan. Vill du välja en annan skola måste du göra ett aktivt skolval.

Viktiga datum för skolvalet

De här datumen gäller för dig som ansöker om plats i förskoleklass eller årskurs 7 inför höstterminens start:

  • Ansökan öppnar den 15 januari.
  • Sista dagen att ansöka är den 31 januari.
  • Från och med 1 mars får du besked om vilken skola ditt barn fått plats på.

Ansökan skolval

För att ansöka krävs e-legitimation. Om barnet har två vårdnadshavare gör en av er ansökan i e-tjänsten. Därefter loggar den andra vårdnadshavaren in och bekräftar skolvalet.

Besked om skolplacering får du via e-post och sms.

Om du saknar e-legitimation så kontaktar du kundcenter som hjälper dig att ansöka om skola.

Om du eller ditt barn har eller kommer att få skyddade personuppgifter ska du använda denna e-tjänst:

Om du söker en annan skola till ditt barn än barnets anvisningsskola och det innebär extra kostnader för kommunen, så har barnet inte rätt till skolskjuts.

När du fått besked om skolplacering ska du ansöka om specialkost om ditt barn har behov av det. Tänk på att du behöver göra en ansökan även om ditt barn haft specialkost i sin nuvarande skola.

Utgångspunkten är att så många som möjligt ska få plats på den önskade skolan, men kommunen kan inte garantera att du får ditt val.

Om det är fler sökande än det finns platser på skolan fördelas platserna enligt Luleå kommuns urvalsprinciper för placering i skolan

Om du inte fått den önskade skolplaceringen kan det bero på att

  1. en annan elev inte skulle få en skolplacering nära hemmet
  2. placeringen skulle medföra organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen (till exempel att platserna på skolan räcker inte till).

Om du fått beslut med avslag enligt punkt 1 kan du överklaga till Förvaltningsrätten.

Om du fått ett beslut med avslag enligt punkt 2 kan du överklaga till Skolväsendets överklagandenämnd.

Har du ett barn som går i en annan årskurs?

Ansöka till fristående grundskola

Om du vill söka till en fristående skola kontaktar du den skolan direkt.

Vanliga frågor och svar om skolvalet

Ja, du kan ändra din ansökan under perioden skolvalet är öppet. Logga in i e-tjänsten och gör de förändringar du önskar.

Du kontaktar Kundcenter och meddelar din framtida adress.

Om ingen ansökan kommit in under ansökningsperioden placeras ditt barn på sin anvisningsskola utifrån sin folkbokföringsadress. När du fått besked om skolplacering kan du ansöka om byte av skola. Läs mer om att byta skola

I skolvalet kan du bara söka skola. När du fått besked om skolplacering kan du kontakta rektorn på skolan. Det är rektor som gör klassplaceringar.

Vårdnadshavare måste vara överens om önskemål av skola, en ansökan är inte giltig förrän båda vårdnadshavare skrivit på (bekräftat). Om ni inte kommer överens om skola placeras barnet utifrån folkbokföringsadress.

Nej, det finns ingen koppling mellan vilken förskola ditt barn går på och placeringen till förskoleklass. Luleå kommun placerar barn som ska börja förskoleklass utifrån barnets folkbokföringsadress om ingen ansökan kommit in. Vill du att ditt barn ska börja samma skola som sina kompisar har du möjlighet att ansöka i skolvalet till den skolan kompisarna ska börja på.

Kontakt

Kan du inte logga in eller har frågor, kontakta oss så hjälper vi dig.

Sidan uppdaterades den 2 april 2024