Upptagningsområden, skolområden och anvisningsskola

Luleå kommun delar in kommunen i nio upptagningsområden för planering av förskola och grundskola.

Illustration av upptagningsområden och skolområden

Upptagningsområde

I varje upptagningsområde finns en årskurs 7-9 skola. I förskolan erbjuds barn plats inom upptagningsområdet.

Skolområde

Varje upptagningsområde delas in i flera skolområden, ett för varje skola (F-6) samt (F-3). Undantag är Montessori och Luleå anpassad grundskola som har hela kommunen som upptagningsområde.

Anvisningsskola

Alla barn tillhör en skola utifrån sin folkbokföringsadress. Den skolan kallas för anvisningsskola.

  • Anvisningsskola för barn som ska gå årskurs 7-9 och är folkbokförda i området, är årskurs 7-9-skolan i upptagningsområdet.
  • Anvisningsskola för barn som ska gå årskurs F-6, folkbokförda i området, är skolan i skolområdet.

Anvisningsskola har betydelse för bland annat skolplaceringar samt bedömning och beslut för skolskjutsärenden.

Nästa skola

Kommunen flyttar automatiskt barn från skolor, som saknar påföljande årskurser barnet ska börja i, till nästa skola i upptagningsområdet. För att få veta vilken skola som blir nästa skola, se kommunala grundskolor

Sidan uppdaterades den 26 juni 2023