Specialkost i förskola och skola

Här hittar du information och e-tjänst för ansökan om specialkost i förskola, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola samt anpassad gymnasieskola. Om ditt barn behöver specialkost gör du som vårdnadshavare en ansökan i e-tjänsten. Är du myndig elev gör du själv din ansökan.

Specialkost serveras endast till dig som blivit beviljad via e-tjänsten.

Vem har rätt till specialkost?

Vår målsättning är att leverera säker mat. Måltidsservice tillhandahåller specialkost vid religiösa, etiska eller medicinska skäl samt med lågt laktosinnehåll.

  • Religiösa skäl: Till den som inte äter viss typ av kött (fläsk-, nöt-), blod- och/eller inälvsmat serveras ett lakto-ovo-vegetarisk alternativ.
  • Etiska skäl: Till den som inte äter kött av etiska skäl serveras ett lakto-ovo-vegetariskt alternativ.
  • Kost med lågt laktosinnehåll: Den som är överkänslig mot laktos (mjölksocker) serveras en kost med lågt laktosinnehåll. När maträtter med stor andel mjölk finns på menyn, exempelvis gröt eller pannkaka, finns ett laktosfritt alternativ. Som måltidsdryck erbjuds vatten och laktosfri mjölk. Om behovet är helt laktosfri kost anses kosten vara av medicinska skäl.
  • Medicinska skäl: Den som är överkänslig eller har allergiska besvär mot födoämnen ska tryggt kunna äta maten som serveras. Köket tillagar enligt beviljad ansökan med noggranna säkerhetsrutiner för att garantera att barnet får rätt mat. I verksamhetens egenkontrollprogram finns rutiner som beskriver hanteringen av specialkoster. Om det finns medicinska skäl för specialkost måste det finnas handling från vården. Handling kan fotograferas och bifogas vid ansökan. Om två rätter finns på menyn erbjuds barn med medicinska behov i första hand någon av dessa rätter men vid vissa tillfällen tillagas en anpassad sådan.

Handling/intyg

Vid religiösa, etiska skäl och vid behov av kost med lågt laktosinnehåll görs ansökan utan att bifoga handling/intyg.

Om det finns medicinska skäl för specialkost måste det finnas en handling från vården. Handlingen kan fotas och bifogas vid ansökan.

Ansökan

För att ansöka via e-tjänsten krävs e-legitimation. Finns det två vårdnadshavare måste båda godkänna ansökan. Saknar du e-legitimation kontaktar du Kundcenter som hjälper dig.

Ansökan handläggs av Resurscentrum måltider via e-tjänsten och besked lämnas via den.

Har du eller kommer att få skyddade personuppgifter använder du dig av e-tjänsten Kontaktväg mot förskola/grundskola för dig med skyddade personuppgifter Länk till annan webbplats.

Ansökningarna handläggs löpande och målsättningen är att ge besked inom cirka två veckor. Vid ärenden där samråd med rektor sker, gällande måltidssituationen, kan handläggningstiden bli längre.

Handläggare vid Resurscentrum måltider ansvarar för att meddela respektive kök om beviljad specialkost.

Du som vårdnadshavare eller myndig elev ansvarar för att

  • meddela den pedagogiska verksamheten om vilket behov av specialkost som är beviljad
  • meddela måltidsverksamheten förändringar via e-tjänsten.

Meddela när behov inte längre finns

Vid beviljat specialkost är det viktigt att i e-tjänsten meddela om behov av specialkost inte längre är aktuellt, om ett uppehåll ska göras eller vid byte av skola/klass. Till exempel vid prao, längre tids frånvaro, flytt, om barnet börjar att tåla något födoämne eller om allergin växer bort.

Det är vårdnadshavares ansvar att meddela i e-tjänsten om barnet byter förskola/skola/klass så att specialkosten levereras till rätt enhet.

Om inte specialkosten äts på två veckor skickas en påminnelse ut till vårdnadshavare via e-tjänsten. Om maten inte har ätits på ytterligare en vecka upphör specialkosten.

Kontakt

Vid frågor kontakta kundcenter
Telefon: 0920-45 30 00

Sidan uppdaterades den 27 juni 2023