Studie- och yrkesvägledning, grundskolan

Studie- och yrkesvägledaren vägleder och informerar dig som elev inför framtida studie- och yrkesval. 

Målsättningen är bland annat att du ska få bättre grund inför dina val till gymnasiet och att du ska få större kunskaper om vilka alternativ som finns och vad de kan innebära för dig.

Studie- och yrkesvägledare (SYV) finns på alla kommunala grundskolor som har årskurs 9.

Studie- och yrkesvägledare

Bergskolan
Peter Möller

Björkskataskolan
Inger Lindsund

Hertsöskolan
Kjell Tunlind

Kråkbergsskolan
Märtha Öhlund

Montessoriskolan
Hannah Lindqvist

Residensskolan
Pia Örmin

Råneskolan
Hannah Lindqvist

Stadsöskolan
Pia Örmin

Tunaskolan
Märtha Öhlund

Örnässkolan
Kjell Tunlind

Går  du  i  en fristående  grundskola? 
Kontakta studie- och yrkesvägledaren  på din skola.