Studie- och yrkesvägledning, grundskolan

Studie- och yrkesvägledaren vägleder och informerar dig som elev inför framtida studie- och yrkesval. 

Målsättningen är bland annat att du ska få bättre grund inför dina val till gymnasiet och att du ska få större kunskaper om vilka alternativ som finns och vad de kan innebära för dig.

Studie- och yrkesvägledare (SYV) finns på alla kommunala grundskolor som har årskurs 9.

Studie- och yrkesvägledare

För att kontakta oss ringer du kommunens kundcenter 0920-45 30 00. Öppet helgfria vardagar 08:00-17:00

Bergskolan
Peter Möller

Björkskataskolan
Inger Lindsund

Hertsöskolan
Kjell Tunlind

Kråkbergsskolan
Lena Nilsson

Montessoriskolan
Hannah Fjällström

Residensskolan
Pia Örmin

Råneskolan
Hannah Fjällström

Stadsöskolan
Pia Örmin

Tunaskolan
Lena Nilsson

Örnässkolan
Kjell Tunlind

Går  du  i  en fristående  grundskola? 
Kontakta studie- och yrkesvägledaren  på din skola.