Studie- och yrkesvägledning, grundskolan

Studie- och yrkesvägledaren vägleder och informerar dig som elev inför framtida studie- och yrkesval. 

Målsättningen är bland annat att du ska få bättre grund inför dina val till gymnasiet och att du ska få större kunskaper om vilka alternativ som finns och vad de kan innebära för dig.

Studie- och yrkesvägledare (SYV) finns på alla kommunala grundskolor som har årskurs 9.

Studie- och yrkesvägledare

Bergskolan
Peter Möller
peter.moller@skol.lulea.se
0920-45 34 33

Björkskataskolan
Inger Lindsund
inger.lindsund@skol.lulea.se
0920-45 33 11

Hertsöskolan
Kjell Tunlind
kjell.tunlind@skol.lulea.se
0920-45 33 71

Kråkbergsskolan
Hjördis Hansson
hjordis.hansson@skol.lulea.se
0920-45 72 69, 070-578 82 85

Montessoriskolan
Hannah Lindqvist
hannah.lindqvist@skol.lulea.se
0920-45 75 09

Residensskolan
Anneli Larsson
anneli.larsson@skol.lulea.se
0920-45 42 44

Råneskolan
Hannah Lindqvist
hannah.lindqvist@skol.lulea.se
0924-575 09

Stadsöskolan
Anneli Larsson
anneli.larsson@skol.lulea.se
0920-45 42 44

Tunaskolan
Hjördis Hansson
hjordis.hansson@skol.lulea.se
0920-45 38 27

Örnässkolan
Kjell Tunlind
kjell.tunlind@skol.lulea.se
0920-45 34 02

Går  du  i  en fristående  grundskola? 
Kontakta studie- och yrkesvägledaren  på din skola.