Studie- och yrkesvägledning, grundskolan

Studie- och yrkesvägledaren vägleder och informerar dig som elev inför framtida studie- och yrkesval. 

Målsättningen är bland annat att du ska få bättre grund inför dina val till gymnasiet och att du ska få större kunskaper om vilka alternativ som finns och vad de kan innebära för dig.

Studie- och yrkesvägledare (SYV) finns på alla kommunala grundskolor som har årskurs 9.

Studie- och yrkesvägledare

För att kontakta oss ringer du kommunens kundcenter 0920-45 30 00. Öppet helgfria vardagar 08:00-17:00

Bergskolan
Peter Möller

Björkskataskolan
Inger Lindsund

Hertsöskolan
Kjell Tunlind t.o.m 20/10 2019
Pia Örmin f.r.om 21/10 2019

Kråkbergsskolan
Lena Nilsson

Montessoriskolan
Hannah Fjällström

Residensskolan
Anneli Larsson

Råneskolan
Anneli Larsson

Stadsöskolan
Lena Nilsson

Tunaskolan
Pia Örmin

Örnässkolan
Kjell Tunlind t.o.m 20/10 2019
Hannah Fjällström f.r.om 21/10 2019

Går  du  i  en fristående  grundskola? 
Kontakta studie- och yrkesvägledaren  på din skola.