Studie- och yrkesvägledning i grundskolan

Studie- och yrkesvägledning är en professionell verksamhet som syftar till att ge elever en bra grund för sina framtidsval.

Studie- och yrkesvägledningen ska bidra till att ge elever kunskaper och färdigheter för att kunna fatta väl grundade beslut om framtida studie- och yrkesval. Luleå kommun har en central plan för studie- och yrkesvägledning.

Elever möter studie- och yrkesvägledaren i frågor som rör studie- och yrkesval och kan vända sig till studie- och yrkesvägledaren i frågor om:

  • Gymnasieprogram och kurser
  • Behörigheter till högre studier
  • Utbildningsvägar
  • Yrkesval och arbetsmarknad

Samtliga elever i årskurs 9, i Luleå kommuns grundskolor erbjuds individuellt vägledningssamtal inför gymnasievalet.

Studie- och yrkesvägledning i anpassad grundskola

Elev som går i anpassad grundskola får hjälp när eleven ska välja gymnasieprogram inom anpassade gymnasieskolan. Programpraktik görs på olika gymnasieprogram. Studie- och yrkesvägledaren samarbetar med eleven, vårdnadshavare och personal på skolan.

Studie- och yrkesvägledare på grundskolorna

Det finns studie- och yrkesvägledare på alla Luleås kommunala grundskolor som har årskurs 9. Kontakt med oss tar du via kommunens kundcenter 0920-45 30 00.

Studie- och yrkesvägledare på respektive kommunal grundskola i Luleå

Skola

Studie- och yrkesvägledare

Bergskolan

Inger Lindsund

Björkskataskolan

Amanda Tyrbo

Hertsöskolan

Pia Örmin

Kråkbergsskolan

Lena Nilsson

Luleå International School

Hannah Fjällström

Midskogsskolan

Inger Lindsund

Residensskolan

Peter Ljungberg

Råneskolan

Peter Ljungberg

Stadsöskolan

Lena Nilsson

Tunaskolan

Pia Örmin

Tunaskolan, anpassad grundskola

Carina Sundström

Örnässkolan

Hannah Fjällström

Elever i fristående grundskola 

Kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola.

Inför gymnasievalet

Att tänka på vid valet

Två filmer för elever och vårdnadshavare om saker att tänka på vid valet till gymnasiet.

Olika typer av program och behörighet

Sidan uppdaterades den 11 juni 2024