Studie- och yrkesvägledning i grundskolan

Studie- och yrkesvägledning är en professionell verksamhet som syftar till att ge elever en bra grund för sina framtidsval.

Studie- och yrkesvägledningen ska bidra till att ge elever kunskaper och färdigheter för att kunna fatta väl grundade beslut om framtida studie- och yrkesval. Luleå kommun har en huvudmannaplan för studie- och yrkesvägledning.

Elever möter studie- och yrkesvägledaren i frågor som rör studie- och yrkesval och kan vända sig till studie- och yrkesvägledaren i frågor om:

 • Gymnasieprogram och kurser
 • Behörigheter till högre studier
 • Utbildningsvägar
 • Yrkesval och arbetsmarknad

Samtliga elever i årskurs 9, i Luleå kommuns grundskolor erbjuds individuellt vägledningssamtal inför gymnasievalet.

Studie- och yrkesvägledare på grundskolorna

Det finns studie- och yrkesvägledare på alla Luleås kommunala grundskolor som har årskurs 9. Kontakt med oss tar du via kommunens kundcenter 0920-45 30 00.

 • Bergskolan - Inger Lindsund
 • Björkskataskolan - Amanda Tyrbo
 • Hertsöskolan - Pia Örmin
 • Kråkbergsskolan - Lena Nilsson
 • Montessoriskolan - Inger Lindsund
 • Residensskolan - Peter Ljungberg
 • Råneskolan - Peter Ljungberg
 • Stadsöskolan - Lena Nilsson
 • Tunaskolan - Pia Örmin
 • Tunaskolan, anpassad grundskola - Carina Sundström
 • Örnässkolan - Hannah Fjällström

Studie- och yrkesvägledning i anpassad grundskola

Elev som går i anpassad grundskola får hjälp när eleven ska välja gymnasieprogram inom anpassade gymnasieskolan. Programpraktik görs på olika gymnasieprogram. Studie- och yrkesvägledaren samarbetar med eleven, vårdnadshavare och personal på skolan.

Elever i fristående grundskola 

Kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola.

Sidan uppdaterades den 8 januari 2024