Lovskola

Huvudmän är skyldiga att erbjuda lovskola för elever i årskurs 8 och 9 i grundskolan, under vissa förutsättningar. Lovskola på sommaren kallas ibland också för sommarskola.

Barn- och utbildningsförvaltningen erbjuder sommarskola för elever i årskurs åtta och nio som riskerar att efter årskurs nio inte bli behöriga till gymnasiet.

Vad är lovskola?

Begreppet lovskola är reglerat i skollagen. Enligt skollagens definition är lovskola undervisning inom grundskolan som anordnas enligt skollagen under lov under en termin eller utanför terminstid och som inte är obligatorisk för elever.

Vem får gå sommarskola/lovskola?

De elever som har rätt att erbjudas sommarskola är elever som har avslutat grundskolans årskurs 8 och som riskerar att i årskurs 9 inte bli behöriga till ett nationellt yrkesprogram i gymnasieskolan, d.v.s. svenska, engelska, matte, plus ytterligare fem ämnen.

Även elever som har avslutat grundskolans årskurs 9 men som inte blivit behöriga till ett nationellt yrkesprogram i gymnasieskolan, d.v.s. svenska, engelska, matte, plus ytterligare fem ämnen, kan erbjudas sommarskola.

Sommarskolan är endast för de elever som ansökt om plats.

Sommarskola 2023

Sommarskola 2023 har genomförts på elevens egna skola både för årskurs 8 och 9.

Sidan uppdaterades den 26 juni 2023