Lovskola

Huvudmän är skyldiga att erbjuda lovskola för elever i årskurs 8 och 9 i grundskolan, under vissa förutsättningar. Lovskola på sommaren kallas ibland också för sommarskola.

Barn- och utbildningsförvaltningen erbjuder sommarskola för elever i årskurs åtta och nio som riskerar att efter årskurs nio inte bli behöriga till gymnasiet.

Vad är lovskola?

Begreppet lovskola är reglerat i skollagen. Enligt skollagens definition är lovskola undervisning inom grundskolan som anordnas enligt skollagen under lov under en termin eller utanför terminstid och som inte är obligatorisk för elever.

Vem får gå sommarskola/lovskola?

De elever som har rätt att erbjudas sommarskola är elever som har avslutat grundskolans årskurs 8 och som riskerar att i årskurs 9 inte bli behöriga till ett nationellt yrkesprogram i gymnasieskolan, d.v.s. svenska, engelska, matte, plus ytterligare fem ämnen.

Även elever som har avslutat grundskolans årskurs 9 men som inte blivit behöriga till ett nationellt yrkesprogram i gymnasieskolan, d.v.s. svenska, engelska, matte, plus ytterligare fem ämnen, kan erbjudas sommarskola.

Sommarskolan är endast för de elever som ansökt om plats.

Sommarskola 2022

Årets sommarskola organiseras samlat vid Montessoriskolan och vid Råneskolan mellan 13 - 23 juni.

Ansökan om lovskola för eleverna lämnas, i samråd med vårdnadshavare och lärare, in till respektive rektor senast 20 maj 2022.

Sommarskolan är endast för de elever som ansökt om plats.

Om du har frågor som gäller sommarskola för grundskolan så kan du vända dig till Cecilia Munter Brandén, rektor, tel: 0920-45 30 00

Sidan uppdaterades den 9 december 2022