Betyg och bedömning

Som  förälder  har  du  rätt  att  få  information  om ditt barns kunskapsutveckling och sociala utveckling. Utvecklingssamtalet, den individuella utvecklingsplanen med skriftliga omdömen och betygen ger dig information om hur det går för ditt barn i skolan.

Utvecklingssamtal

Minst en gång varje termin ska skolan ha ett utvecklingssamtal med dig och ditt barn. Samtalet handlar om ditt barns kunskapsutveckling och sociala utveckling i förhållande till läroplanens mål och vilket stöd ditt barn kan behöva.

Individuell utvecklingsplan med skriftliga omdömen

Vid utvecklingssamtalet upprättar läraren tillsammans med dig och ditt barn en individuell utvecklingsplan som består av två delar; skriftliga omdömen och en framåtsyftande planering.

Omdömena beskriver hur det går för ditt barn i varje ämne. Den framåtsyftande planeringen sammanfattar vad skolan ska göra och vad ditt barn och du som vårdnadshavare kan göra för att ditt barn sak utvecklas så långt som möjligt.

Betyg

Ditt barn får terminsbetyg från årskurs 6. Terminsbetyget är en bedömning av de kunskaper ditt barn har visat fram till betygssättningen. I språkval får ditt barn betyg från årskurs 7.

Terminsbetyget sätts i årskurserna 6-9. Det sista betyget ditt barn får på vårterminen i årskurs 9 är ett slutbetyg. Det är med det betyget som man söker vidare till gymnasieskolan.

I grundskolan har betygsskalan 6 steg: A, B, C, D, E och F. A är det högsta betyget och E är det lägsta godkända betyget. F är inte godkänt. Ditt barn har möjlighet att få betyget A redan i årskurs 6.

Sidan uppdaterades den 15 januari 2024