Fritidshem

Elever från 6 års ålder till och med vårterminen eleven fyller 13 år kan gå på fritidshem före och efter skoldagen.

Fritidshemmets uppgift är att komplettera utbildningen i skolan och erbjuda ditt barn en meningsfull fritid och rekreation. Tillsammans bidrar skola och fritidshem till elevernas allsidiga utveckling och lärande. Fritidshemmet ska organiseras så att det möjliggör för föräldrar att förvärvsarbeta eller studera.

Alla kommunens grundskolor upp till årskurs 6 erbjuder fritidshem.

Utbildningen ska ta till vara elevernas lust att lära. Den ska utgå från elevernas intressen och erfarenheter och anpassas till att elever har olika förutsättningar.

Fritidshemmen är ofta samordnade med skolan. Samordningen kan gälla personal, lokaler och den pedagogiska verksamheten.

Fritidshemmens öppethållande

Fritidshemmen har öppet vardagar tolv timmar med start från kl. 06.00 om behov finns. Lokala avvikelser från ramtiden kan förekomma i överenskommelse med verksamhet.

Fritidshemmen håller öppet under skolans lov.

Fritidshemmen håller inte öppet under helgdagar samt midsommarafton, julafton, nyårsafton.

Ob-omsorgen har öppet alla kvällar, nätter och helger.
Undantag: julafton, nyårsafton och midsommarafton. Då är verksamheten öppen kl. 06.00-18.30.
Vardagar öppnar ob-omsorgen kl. 17.00.

Sidan uppdaterades den 30 maj 2023