Fritidshem

Elever från 6 års ålder till och med vårterminen eleven fyller 13 år kan gå på fritidshem före och efter skoldagen.

Fritidshemmets uppgift är att komplettera utbildningen i skolan och erbjuda ditt barn en meningsfull fritid och rekreation. Tillsammans bidrar skola och fritidshem till elevernas allsidiga utveckling och lärande. Fritidshemmet ska organiseras så att det möjliggör för föräldrar att förvärvsarbeta eller studera.

Alla kommunens grundskolor upp till årskurs 6 erbjuder fritidshem.

Utbildningen ska ta till vara elevernas lust att lära. Den ska utgå från elevernas intressen och erfarenheter och anpassas till att elever har olika förutsättningar.

Fritidshemmen är öppna hela året. De dagliga öppettiderna anpassas till föräldrarnas arbete eller studier och till elevernas behov.

Fritidshemmen är ofta samordnade med skolan. Samordningen kan gälla personal, lokaler och den pedagogiska verksamheten.

Sidan uppdaterades den 13 januari 2023