Framtidens jobb finns i Luleå

Ja, det vågar vi faktiskt påstå! Vi har redan bland den lägsta arbetslösheten i Sverige och i och med den gröna omställningen och alla nya etableringar så kommer det skapas ännu fler nya och spännande jobb i Luleå inom de närmsta åren. Luleå kommun vill växa och bli cirka 100 000 invånare och målet är 5000 nya jobb fram till 2030.

De nya gröna etableringarna och utvecklingen inom industrin både i länet i stort och lokalt här hos oss i Luleå kommer att innebära ett stort behov av ny arbetskraft. Det kommer att behövas fler människor med olika sorters kompetenser och med olika bakgrunder för att vi ska lyckas med samhällsomställningen och utvecklingen av Luleå på det sätt vi planerar.

Det är också så att precis som i resten av Sverige så blir Luleås befolkning dessutom allt äldre, andelen äldre ökar och andelen medborgare som kan arbeta minskar. Stora pensionsavgångar väntar inom kommunen och på andra arbetsplatser vilket leder till att färre personer kommer att ha fler att ta hand om inom kommunal omsorg och service. Även detta innebär ett behov av ny arbetskraft i Luleå.

Kompetenslotsen

Kompetenslotsen hjälper både privata och offentliga arbetsgivare att hitta lösningar för sina framtida kompetensbehov. De arbetar bland annat med att hitta arbetskraft med rätt kompetens och att skapa utbildningar som matchar behoven av kompetens inom olika områden. Teamet arbetar genom att samverka med alla förvaltningar i kommunen, med kommunbolagen och andra aktörer när det gäller arbeten, bostäder, förskolor/skolor och nätverk.

Kompetenslotsen är ett samarbete mellan Luleå kommun och Luleå Business Region. Arbetet i Kompetenslotsen grundar sig i en studie gjord av Luleå Tekniska Universitet, som visar att 15 000 personer behöver rekryteras till lediga tjänster i Luleå fram till 2030, enbart på grund av pensionsavgångar. Snart väntas också omkring 100 000 nya arbetstillfällen skapas i Norrbotten och Västerbotten, i samband med industrisatsningarna som är på gång. Att hitta all denna nya arbetskraft och kompetens kommer att vara en utmaning för både offentlig sektor och för näringslivet och därför finns Kompetenslotsen sedan några år tillbaka.

Arbeta på Luleå kommun

Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med närmare 7 000 medarbetare. Alla våra 300 yrken har något gemensamt; vi har stor betydelse, vi gör skillnad och vi skapar värde och livskvalitet för kommunens invånare. Med andra ord spelar vi roll. Varje dag, året om, för Luleå och för dess invånare.

Yrkesutbildning och yrkeshögskola

För att nå ditt mål och dina drömmar kan du studera på många olika sätt. Vuxenutbildningen i Luleå erbjuder ett brett utbud av kurser på grundläggande-, gymnasial nivå och anpassad utbildning. Du kan läsa en yrkesutbildning, på yrkeshögskola eller SFI. Yrkeshögskolans utbildningar är på eftergymnasial nivå och svarar alltid mot ett verkligt behov på arbetsmarknaden. Det innebär att innehåll och inriktning på utbildningarna varierar och anpassas kontinuerligt efter vilka behov av kompetens det finns i Luleå och i regionen i stort.

För att kunna erbjuda ett brett utbud av utbildningar som möter företagens behov krävs koordinering och samverkan med en rad olika utbildningsaktörer och med näringslivet. Luleå kommuns vuxenutbildning utgör en stomme i det arbetet.

Sidan uppdaterades den 18 april 2024