Innovation och utveckling i framtidens Luleå

Luleå ska bli en smart kommun! Vadå smart kommun? Kan en kommun vara smart? Måste den det? Och hur i så fall? Definitionen av smart är att vara skicklig, fiffig, att tänka själv. Vi skulle vilja beskriva det som att göra nytta, att vara okrånglig helt enkelt. Luleå kommun jobbar medvetet med att erbjuda okrånglig service, att inte tjorva till det. Alltid med användaren i fokus.

Så här arbetar Luleå kommun för att bli en smart kommun:

  • Digitalisering - Med stöd av digital teknik och system förbättra, modernisera och effektivisera en verksamhet.
  • Dialog och delaktighet - Identifiera och lyfta användarnas behov. Följa processen hela vägen från ax till limpa. Utvärdera via dialog.
  • Automatisering - Automatisera manuella arbetsuppgifter och skapa tillgänglighet utifrån våra användares behov.
  • Teknikens möjligheter - Testa, utmana och utforska teknikens alla möjligheter samt höja vår tekniska kompetens​.
  • Resurseffektivitet och värdeskapande - Analysera befintliga arbetssätt, processer samt system. Skapa en gemensam prioritering över hela kommunkoncernen.
  • Innovativa arbetssätt - Arbeta med användarna i fokus och tillsammans över förvaltningsgränser på ett fokuserat och interaktivt sätt i kreativa miljöer.

Utveckla Luleå - Luleå kommuns utvecklingsarbete i samverkan med andra aktörer

En stor del i arbetet med Smart kommun är att testa nya arbetssätt eller ny teknik eller helst både och. Kommunen bjuder in till eller är delaktig i ett antal olika testbäddar. I en testbädd samverkar företag, akademi och andra organisationer med att utveckla, testa och införa ny teknik, tjänster, processer eller organisatoriska lösningar inom utvalda områden.

Luleå kommun har redan haft testbäddar för olika projekt inom området Internet of Things (Sakernas internet) som är ett samlingsnamn för de tekniker som gör att saker med inbyggd elektronik och internetuppkoppling, kan styras eller utbyta data över ett nätverk. Exempel på föremål kan vara sorteringskärl på stan med inbyggda sensorer, gps-försedda sparkar på isbanan med mera. Luleå kommun vill ligga i framkant med att vara en smart, digital och uppkopplad plats och kommer framöver driva en mängd projekt inom området.

Läs mer om smarta lösningar på Vårt Luleå

Sidan uppdaterades den 5 april 2024