Klimat och miljö i framtidens Luleå

Barn i skogen i Luleå skärgård. Foto: Ida Lund.

År 2040 ska Luleå inte ha någon påverkan på klimatet. Luleås naturvärden ska också finnas kvar och ha plats att utvecklas. Det är fokuset i kommunens strategiska initiativ Klimatneutral & naturpositiv.

Klimat och natur är en av de sex områden där kommundirektören format ett strategisk initiativ, det vill säga ett team som jobbar för att nå målen. Teamet leds av kommunens miljö- och klimatstrateg och fokus ligger för närvarande på minskad klimatpåverkan.

Sidan uppdaterades den 3 april 2024