Tecknad bild med flera personer som cyklar och går i olika situationer. I mitten av bilden, en glad kille som hänger över cykelstyret.

L till Å – Hållbart resande

L till Å handlar om hur vi förflyttar oss framåt, från där vi är till dit vi vill, ska eller måste. Arbetet bygger på att ingen kan bestämma hur du ska ta dig från L till Å, men vi jobbar för att skapa förutsättningar, underlätta, utveckla, lyssna in, informera och inspirera på ett sätt som får cykelhjulen och busshjulen att snurra, och får fler att lämna skoavtryck istället för klimatavtryck på sin väg genom staden.

Vi vill göra det lätt att välja rätt!

För att välja mer hållbara alternativ i resandet krävs förutom praktiska förutsättningar, så som ett gent och funktionellt gång- och cykelnät och ett tillgängligt och väl utbyggt busslinjenät, även en förändring i attityd och beteende och här kommer arbetet som görs av L till Å in.

Vi vill resa hållbart!

Luleå arbetar aktivt för att vara en attraktiv och grön stad med minskad biltrafik, förbättrad luftkvalité och ökat utrymme för grönytor samt för gående, cyklister och kollektivtrafiken.

I Luleå görs 46 % av resorna under 4 kilometer med bil. Även när det gäller de allra kortaste resorna, de under 2 kilometer, är en tredjedel bilresor. Här finns en stor potential att komma ifrån bilnormen, dels användningen av bilen men också bilens dominans i stadsbilden, och istället röra sig mot mer hållbara resealternativ.

Följ oss!

Kontakta oss om du vill du prata hållbart resande

Sidan uppdaterades den 12 april 2024