Kollektivtrafik i Luleå

I Luleå finns bra möjligheter att åka kollektivt. Luleåborna är nöjda med sin kollektivtrafik och Luleå lokaltrafik ligger i topp i landet vad gäller kundnöjdhet.

LLT - Luleå lokaltrafik

På lokaltrafikens huvudhållplats på Smedjegatan stannar alla LLT:s stomlinjer, lokallinjer och nattbussar. Förutom dessa linjer finns ett antal direktbussar mellan vissa stadsdelar och större arbets- och utbildningsplatser. Lokaltrafikens stomlinjer har hög turtäthet under de delar av dygnet då många vill resa, på morgonen och sen eftermiddag.

Målet är att resandet med kollektivtrafiken ska fördubblas. Mellan åren 2006 och 2016 ökade antalet resor som gjordes med LLT med drygt 40 %.

Luleå kommun arbetar tillsammans med bland annat Regionala kollektivtrafikmyndigheten, Luleå Lokaltrafik och Länstrafiken för att utveckla och förbättra möjligheterna att åka med kollektivtrafiken i kommunen.

Upprustning och tillgänglighetsanpassning av busshållplatser

Luleå kommun ansvarar för kollektivtrafikens infrastruktur. Vi arbetar årligen med att bygga om och förbättra hållplatserna och målet är att alla hållplatser ska vara tillgänglighetsanpassade för att möjliggöra för så många som möjligt att åka buss.

Exempel på åtgärder som görs är att bygga om hållplatsplattformarna så de hamnar på samma nivå som bussarna. Hållplatserna får även taktila plattor för att underlätta för de som ser sämre. Där det behövs kommer hållplatserna även att kompletteras med belysning. 

Bussen har förtur

För att bussarna ska ha hög framkomlighet har de prioritet i trafiksignalerna som slår om till grönt när bussarna närmar sig. Dessutom finns det bussgator på några platser i staden där bussen får en genväg gentemot övriga motorfordon.

Under 2018 invigdes de första elbussarna som började trafikera stadens gator.

Pendeltåg

Den 1 april 2021 gick premiärturen för pendeltåget mellan Luleå och Haparanda. Det stannar i Notviken, Sunderby sjukhus, Boden, Kalix för att till sist stanna i Haparanda.

 • Tåget avgår tre gånger/dag åt vardera hållet
 • Restid: ca 1 timme och 50 minuter
 • Fri tillgång till internet ombord
 • Ombord på tåget finns bistro med möjlighet att köpa kaffe eller
  något ätbart
 • På stationerna finns det cykelställ samt parkeringsplatser med motorvärmare om du vill cykla eller behöver ta bilen till tåget.
 • Kopplat till Norrtågs avgångar och ankomster kommer lokaltrafiken att ansluta busstrafik. Se tidtabell för hela din resa med tåg/buss: www.resrobot.se
 • Biljetter köps: via www.norrtag.se eller direkt på tåget (+10% i serviceavgift) eller via resecentrum
 • 25% rabatt för pensionärer, studenter, och ungdom
 • Barn som inte fyllt 16 år reser gratis tillsammans med vuxen (max 2 barn/vuxen)
 • Du kan få trafikinformation direkt i mobilen om du registrerar ditt mobilnummer på norrtag.se

Lokaltrafiken - LLT

LLT - Luleå Lokaltrafik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Luleå lokaltrafik, LLT, kör kollektivtrafiken inom Luleå tätort. LLT Info hittar du på Smedjegatan vid huvudbusshållplatsen.

Närlinjen Luleå
Du som bor i centrala Luleå har möjlighet att åka med Närlinjen (linje 65). Med Närlinjen kommer du närmare flera målpunkter än om du åker med LLT:s övriga linjer.

Närlinjen är anpassad för dig som åker rullstol och den är lätt att kliva av och på. Om du är färdtjänstberättigad och själv betalar din resa får du ta med en medresenär avgiftsfritt om du visar upp ditt färdtjänstkort.

Mer information och tidtabell hittar du på LLT:s hemsida. Länk till annan webbplats.

Länstrafiken i Norrbotten, LTNB

Länstrafiken i Norrbotten kör kollektivtrafiken utanför Luleå tätort och till övriga kommuner i länet. Luleå busstation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du längs Storgatan i östra delen av centrum.

Sjukresor
Länstrafikens kundservice fungerar som beställningscentral för Region Norrbottens sjukresor i Norrbotten.

Mer information hittar du på Länstrafikens hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Luleås flygplats, Luleå Airport Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., ligger cirka en mil från Luleå centrum. Härifrån finns direktflyg till flera orter i landet och charterflyg till utlandet.

https://www.swedavia.se/lulea/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Flygbuss Luleå lokaltrafik, LLT

Till och från Luleå Airport åker du enkelt med lokaltrafiken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Från flygplatsen tar det knappt en kvart in till centrum. Lokaltrafikens linje 4 och linje 104 kör till flygplatsen.

Tidtabeller och mer information om trafiken hittar du på LLT:s hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Flygbussen stannar vid flera hållplatser i centrum. På kartan nedan ser du var flygbussen stannar i centrum och var du enkelt kan byta till lokaltrafikens och länstrafikens övriga linjer.

Flygbil Länstrafiken i Norrbotten, LTNB

För dig som vill åka till eller från Luleå Airport från Haparanda, Jokkmokk, Älvsbyn, eller Övertårneå finns möjlighet att åka med flygbilen.

Mer information hittar du på Länstrafikens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Sidan uppdaterades den 13 april 2023