Sortera smart med IoT-sopsorteringskärl i Luleå centrum

Nu är det enklare än någonsin att göra miljön en tjänst när du besöker Luleå centrum. På tre centrala platser har vi placerat ut nya sorteringskärl som kan tala om när de behöver tömmas. Du hittar dem i Stadsparken, på Nytorget och på Storgatan mellan Coop Loet och Systembolaget.

Men hur kan ett sorteringskärl vara smart, undrar du kanske? Jo, det ska vi berätta. Kärlen har nämligen fått en uppgradering med Internet of Things (IoT)-sensorer som skickar information om hur fulla de är. Det gör att vi kan planera tömningen mer effektivt och spara både tid och bränsle.

Det här är ett spännande projekt som vi genomfört i samarbete mellan Lumire, Luleå kommun och Lunet. Luleå kommuns parkavdelning står för ägande och underhåll av kärlen, medan en av kommunens verksamhetsarkitekter har ansvarat för verksamhetsutveckling, arkitektur och projektledning. Lunet har skött den smarta tekniken med sensorer och Lumire har hand om tömningen av kärlen. Genom att testa den nya tekniken i praktiken hoppas vi kunna hitta fler användningsområden för den. IoT och digitalisering har enorm potential att förändra och förbättra många arbetsprocesser.

– Digitaliseringen är en stor del av vår vardag, och att få testa detta med Lunet och Luleå kommun gör att vi hoppas kunna implementera tekniken inom fler delar av vår verksamhet, säger Jesper Samuelsson, chef för kommunala avfallsinsamlingen vid Lumire.

Smarta sorteringskärl i korthet

  • Datum: 2022–
  • Budget: 420 000 SEK (delbudget via digitaliseringsforum)
  • Partners: Lunet, Lumire
  • Frågeställning:
    Hur skulle vi kunna effektivisera soptömningen?

Ny lag kräver bättre återvinning av förpackningar

Från och med den 1 januari 2024 är det kommunens ansvar att se till att förpackningsavfall från hushåll och verksamheter samlas in och hanteras på ett bra sätt. Det är en del av en ny förordning som regeringen har beslutat om, och som trädde i kraft redan den 1 januari 2023. Dock gäller inte alla bestämmelser direkt, utan det finns vissa övergångsregler.

Syftet med den nya lagen är att underlätta för människor att sortera sina förpackningar och öka återvinningen av dem. Från 2026 har kommunen också ett ansvar att placera ut sorteringskärl på platser där det finns mycket folk, som torg, parker och gågator. Det är därför vi redan nu har börjat med de smarta kärlen i centrum, säger Niklas Ökvist, landskapsingenjör på Luleå kommun.

Människor som njuter av solen på isbanan i Luleå

Billig och säker IoT-lösning bakom de smarta kärlen

De IoT sensorer som sitter på sorteringskärlen använder sig av en kommunikationslösning som heter LoRaWAN. Det står för Long Range Wide Area Network och är en av de mest populära teknikerna för IoT. LoRaWAN är en billig och säker teknik som kan överföra data över långa avstånd.

För att IoT sensorerna ska kunna kommunicera har Lunet satt upp ett antal gateways på olika ställen i Luleå kommun. Gateways är som mottagare som tar emot informationen från sensorerna och skickar den vidare till ett system där man kan se den. Man kan till exempel se hur fulla kärlen är på en karta eller i ett diagram.

LoRaWAN och IoT kan användas för många olika saker som kan göra samhället bättre och mer hållbart. Med hjälp av tekniken kan vi skapa nya tjänster som sparar både resurser, tid och pengar till en relativt låg kostnad. Till exempel kan vi upptäcka läckor i vattenledningar, minska energiförbrukningen och skapa säkrare trafikflöden.

– På Lunet ser vi stora möjligheter att använda LoRaWAN med uppkopplade IoT sensorer för att skapa en hållbarare kommun och effektivisera samhällsfunktioner. Projektet Smarta sorteringskärl som drivs tillsammans med Lumire och Parkdriften på Luleå kommun är ett exempel på vad vi kan åstadkomma med bra samarbeten, säger Magnus Andersson, IoT-ingenjör på Lunet.