Luleå Industripark

Luleå Industripark

Etableringar och grön industri

Luleå är ett viktigt nav i den industriella utvecklingen som pågår i regionen, där hundratals miljarder investeras. Industrins gröna omställning händer här och den händer nu. Bara på Luleå Industripark investeras omkring 100 miljarder i nya klimatsmarta industrier.


Varför är det egentligen i norra Sverige den gröna omställningen sker? Jo, för att förutsättningarna för omställningen finns här - vi har tillgång till fossilfri el, rent vatten, råvaror och infrastruktur. I Luleå finns också Luleå Airport, Luleå Hamn Länk till annan webbplats. och Luleå tekniska universitet Länk till annan webbplats. vilket gör att Luleå blir ett naturligt nav i den gröna omställningen.

För att utveckla Luleå och möjliggöra industrins omställning behöver vi bygga fler bostäder, vägar, järnväg, kraftledningar och verksamheter. Och det behöver vi göra i snabbare takt än tidigare.

Luleå Industripark

Luleå Industripark består av det befintliga industriområdet på Svartön och det nya, Hertsöfältet. Här växer ett nytt industrikluster fram som utvecklar nya världsledande innovationer - grönt koldioxidneutralt stål, hållbara grafitanoder till framtidens bilbatterier och smarta mineraler för framtidens teknikutveckling bara för att nämna några. En utveckling som kommer att innebära tusentals nya och spännande jobb.

Etableringar i Luleå

Luleå Business Region AB (LBR) är ett kommunalt bolag som arbetar med näringslivsutveckling i Luleå. Bolaget arbetar utifrån ett koncernperspektiv för att bygga framgångsrika etableringar och hjälper företag som vill etablera eller investera i Luleå genom att tillhandahålla rätt kunskap och kontakter. Från och med 1 september 2024 kommer LBR att ingå i Luleå kommun och allt näringslivsarbete kommer att samordnas av det nybildade näringslivskontoret.

Sidan uppdaterades den 7 juni 2024